Brief sturen voorbeeld

Brief sturen voorbeeld - op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


aanmaning-sturen-button-2
Topvoorbeelden-button-bezwaarschrift
Topvoorbeelden-button-klachtenbrieven
Topvoorbeelden-button-zakelijke-brieven


brief-schrijven-met-chatgpt


Brief sturen voorbeeld: opmaak

opmaak-zakelijke-brief
bekijk-voorbeeld-cvBrief sturen voorbeeld indeling

Een brief heeft een standaard indeling/ opmaak, hieronder kan je zien hoe een brief is opgebouwd en staan diverse voorbeeld brieven. 

Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  Bekijk hieronder de voorbeeld brieven en hoe de verschillende onderdelen op een brief eruit zien. 


Brief sturen voorbeeld

brief-sturen-voorbeeld


Brief sturen voorbeeld brieven

Bekijk hieronder al onze voorbeeld brieven:


brief sturen voorbeeld: Algemeen


icoon-brief-algemeen
 1. Zakelijke brief
 2. Afsluiting brief
 3. Voorbeeld zakelijke brief
 4. Engelse zakelijke brief
 5. Zakelijke brief opbouw
 6. Officiele brief
 7. Brief afsluiten Engels
 8. Brief namens iemand anders
 9. Zakelijke brief Nederlands examen
 10. Voorbeeld betoog
 11. Brief voorbeeld zinnen
 12. Begeleidende brief
 13. Aangetekende brief opstellen
 14. Aangetekende brief
 15. Brief naar belgie
 16. Aanhef brief
 17. Zakelijke email
 18. Hoe schrijf ik een zakelijke brief voorbeeld
 19. Verschillende soorten zakelijke brief
 20. Engelse brief
 21. Briefhoofd
 22. Adressering brief
 23. Brief met logo


brief sturen voorbeeld: incassobrieven


icoon-brief-incasso
 1. Voorbeeld brief betalingsherinnering
 2. Voorbeeld brief aanmaning huurachterstand
 3. Voorbeeld brief laatste aanmaning
 4. Brief sturen beslaglegging inboedel
 5. Brief sturen betalingsregeling opschorten
 6. Voorbeeld brief bevestiging betalingsregeling
 7. Voorbeeld aanmaning
 8. Brief finale kwijting
 9. Brief verjaring schuld
 10. Brief kwijtschelding

Lees meer over de procedure van het sturen van een aanmaning en de wettelijke regels


brief sturen voorbeeld: bezwaarschriften


icoon-brief-algemeen
 1. Voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst
 2. Voorbeeld bezwaarschrift parkeerboete
 3. Voorbeeld bezwaarschrift
 4. Brief sturen bezwaar huuropzegging
 5. Voorbeeld bezwaarschrift strafbeschikking
 6. Voorbeeld bezwaarschrift UWV
 7. Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen
 8. Voorbeeld bezwaarschrift factuur
 9. Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast
 10. Voorbeeld bezwaarschrift energierekening
 11. Voorbeeld bezwaarschrift intrekken
 12. Voorbeeld bezwaarschrift CBR
 13. Voorbeeld bezwaarschrift boete
 14. Voorbeeld bezwaarschrift CJIB
 15. Voorbeeld bezwaarschrift GBLT
 16. Voorbeeld bezwaarschrift DUO


brief sturen voorbeeld: Consument


icoon-brief-algemeen
 1. Brief contract opzeggen
 2. Aansprakelijk stellen
 3. Claimbrief
 4. Brief sturen uitstel van betaling
 5. Brief schadevergoeding
 6. Brief sturen rectificatie
 7. Brief sturen politie
 8. Brief opzeggen verzekering
 9. Brief opzeggen 
 10. Opzegbrief opbouw
 11. Brief notaris
 12. Brief minister
 13. Brief ingebrekestelling
 14. Brief gemeente
 15. Brief garantie
 16. Brief fondsaanvraag
 17. Brief sturen belastingdienst
 18. Brief dwaling
 19. Brief sturen curator
 20. Claim indienen vliegtuigmaatschappij
 21. Claim indienen
 22. Zienswijze indienen


brief sturen voorbeeld: huur en verhuur


icoon-brief-algemeen
 1. Brief huuropzegging verhuurder
 2. Brief huuropzegging huurder
 3. Brief huurverhoging
 4. Brief huurachterstand


brief sturen voorbeeld: Kantoor


icoon-brief-algemeen
 1. AVG toestemming
 2. Brief klanten informeren
 3. Afwijzing offerte
 4. Brief pensioen
 5. Voorbeeld intentieverklaring
 6. Brief fijne samenwerking
 7. Brief juridisch advies
 8. Aanbevelingsbrief
 9. Brief sturen mededeling
 10. Brief gratificatie
 11. Voorbeeld officiele waarschuwing
 12. Voorbeeld disclaimer
 13. Brief contract niet verlengen
 14. Brief werkweigering
 15. Brief werkgever ouderschapsverlof
 16. Brief welkom nieuwe medewerker
 17. Voorbeeld verkoopbrief
 18. Brief promotie
 19. Brief privacy wetgeving
 20. Brief prijsopgave
 21. Opmaak nieuwsbrief
 22. Brief naamswijziging
 23. Brief loonvordering
 24. Brief loonstop
 25. Brief jubileum
 26. Brief sturen fusie
 27. Brief functiewijziging
 28. Brief einde contract
 29. Aanzegbrief
 30. Adreswijziging


brief sturen voorbeeld: klachtenbrieven


icoon-brief-algemeen
 1. Klachtenbrief
 2. Klachtenbrief belastingdienst
 3. Klachtenbrief beantwoorden
 4. Klachtenbrief politie
 5. Klachtenbrief restaurant
 6. Klachtenbrief product
 7. Klachtenbrief hotel
 8. Klachtenbrief lekkage
 9. Klachtenbrief geluidsoverlast
 10. Klachtenbrief garage
 11. Klachtenbrief dienstverlening
 12. Klachtenbrief bewindvoerder
 13. Klachtenbrief foute levering
 14. Klachtenbrief auto
 15. Klachtenbrief accommodatie
 16. Klachtenbrief aannemer


brief sturen voorbeeld: werknemer


icoon-brief-algemeen
 1. Brief loonsverhoging
 2. Brief ziekmelding
 3. Brief zorgverlof


BRIEF STUREN VOORBEELD: NAW gegevens

Op elke brief staan de NAW gegevens: dat zijn de naam, het adres en de woonplaats. Je begint met de NAW gegevens van jezelf, tenzij je gebruikt maakt van bedrijfspapier waarop deze gegevens al voorgedrukt staan. Vervolgens vermeld je de NAW gegevens van de ontvanger van de brief. Dit ziet er als volgt uit:


Voornaam, achternaam verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender


Voornaam, achternaam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger


Als je een brief stuurt naar een bedrijf, zal deze vaak gerciht zijn aan een afdeling of een contactpersoon. In dat geval ziet het er als volgt uit:


Bedrijfsnaam

T.a.v. Afdeling of contactpersoon

Straat en huisnummer 

Postcode en Plaats 


BRIEF STUREN VOORBEELD: Plaats en datum

Na de NAW gegevens, vermeld je de Plaats en datum. Dit zijn de datum waarop de brief verstuurd wordt en de plaats waarvandaan de brief wordt verstuurd.

 

Bijvoorbeeld:

Den Haag, 22 maart 2023


BRIEF STUREN VOORBEELD: onderwerp

Een vast onderdeel van de brief is de betreft regel. Daar komt het onderwerp van de brief te staan. Het kan ook een referentienummer zijn waarnaar wordt verwezen.

 

Bijvoorbeeld:

Betreft: klacht product (nummer) bestelling (nummer)


BRIEF STUREN VOORBEELD: aanhef

Je kunt kiezen uit verschillende soorten aanhef van zeer formeel tot minder formeel. Bekijk hier meer info over de aanhef.

 

Bijvoorbeeld:

Geachte heer/ mevrouw,


Wanneer je de naam kent van de contactpersoon, kan je deze in de aanhef gebruiken. Dan ziet de aanhef er bijvoorbeeld als volgt uit:


Geachte heer Jansen,


BRIEF STUREN VOORBEELD: 1e alinea

In de eerste alinea geef je aan wat de reden is dat je de brief schrijft. Je geeft een korte inleiding op je brief. Voorbeelden van een inleidende zin zijn:


 • Naar aanleiding van ons telefonisch contact d.d. (datum) stuur ik u hierbij de bevestiging van (omschrijvinge). 
 • In verband met mijn (onderwerp), stuur ik u hierbij mijn zienswijze. 
 • In antwoord op uw schrijven d.d. (datum) wil ik u hierbij laten weten dat (onderwerp). 
 • Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw aanvraag met betrekking tot
 • Wij bevestigen de ontvangst van uw brief met referentie (referentie) d.d. (datum)
 • Wij bevestigen de ontvangst van uw verzoek d.d. (datum) met betrekking tot
 • Bij deze willen wij u bevestigen dat wij uw brief d.d. (datum) in goede orde hebben ontvangen.
 • Wij hebben uw schrijven d.d. (datum), waarin u een aanvraag doet met betrekking tot (omschrijving) in goede orde ontvangen.
 • Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat
 • Met genoegen kunnen wij u mededelen dat
 • Graag willen wij u hierbij bevestigen dat
 • Bij deze willen wij met u delen dat
 • Bedankt voor uw aanvraag met betrekking tot
 • Hartelijk dank voor uw brief d.d. waarin u aangeeft dat
 • Vriendelijk bedankt voor de bevestiging dat
 • Wij willen u danken voor de aanvraag van
 • Wij hebben kennis genomen van uw verzoek en willen u hierbij informeren dat
 • Met veel interesse hebben wij kennis genomen van
 • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud d.d. (datum)
 • Met referentie aan uw brief d.d. (datum)
 • Op (datum) heeft u mij een brief gestuurd waarin u aangeeft dat
 • Refererend aan onze eerdere correspondentie d.d. (datum)
 • In vervolg op ons plezierige onderhoud d.d. (datum)
 • Terugkomend op ons gesprek d.d. (datum)
 • Zoals reeds mondeling met u besproken willen we hierbij bevestigen dat
 • Zoals u weet hebben we besloten dat
 • Op (datum) hebben wij een gesprek met elkaar gehad, waarin
 • Tijdens ons gesprek d.d. (datum) toonde u belangstelling voor
 • Bedankt voor uw offerte aanvraag, bijgesloten vindt u onze prijsopgave voor
 • Zoals afgesproken ontvangt u hierbij BRIEF STUREN VOORBEELD: vervolgalinea's

In de vervolgalinea's ga je verder in op het onderwerp. Dit is de feitelijke inhoud van je brief. Zorg ervoor dat je de brief beknopt en zaikelijk houdt. Het is belangrijk dat je op een heldere wijze schrijft. zodat de boodschap duidelijk is voor de ontvanger van de brief. In een korte brief kan het zijn dat er maar 1 kernalinea is, uitgebreidere brieven kunnen meerdere kernalinea's bevatten. 


BRIEF STUREN VOORBEELD: slotalinea

In de slotalinea volgt de afsluiting van je brief. Je kunt hier bijvoorbeeld aangeven wat je als opvolging van je brief verwacht. Voorbeeld zinnen voor de slotalinea zijn:


 • Wanneer u nog vragen en/of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag
 • U kunt bij vragen contact opnemen met (naam, telefoonnummer, email)
 • Bij vragen kunt u terecht bij afdeling
 • Graag ontvang ik binnen (aantal) dagen na dagtekening een reactie van u
 • Kunt u ons op korte termijn, doch uiterlijk (datum) informeren over
 • Ik zie uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet
 • Wanneer u akkoord gaat met de offerte kunt u een getekend exemplaar sturen naar (adres)
 • Graag ontvangen wij een getekend exemplaar van de overeenkomst binnen (aantal) dagen retour
 • Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat
 • Graag licht ik een en ander toe in een persoonlijk gesprek
 • Graag verneem ik van u of wij in aanmerking komen voor
 • Tot slot verzoek ik u mij binnen de gestelde termijn te informeren over
 • Rest ons u veel succes te wensen in de verdere verloop van uw carrière
 • Wij wensen u veel succes toe met de zaken en wellicht komen wij elkaar in de toekomst nog tegen
 • Als u niet binnen de genoemde tijd de achterstand heeft voldaan, zal ik aanspraak maken op
 • Kunt u mij op korte termijn een terugkoppeling geven van


BRIEF STUREN VOORBEELD: afsluiting

De afsluiting van een zakelijke brief kan zeer formeel of redelijk formeel zijn. Zorg ervoor dat de afsluiting past bij de toon van de aanhef. Lees meer over de afsluiting van een brief.

 

Bijvoorbeeld:

Met vriendelijke groet,


BRIEF STUREN VOORBEELD: naam en ondertekening

10. Naam en ondertekening

 

Onder de afsluiting komt de naam van de afzender te staan en de handtekening van de afzender. Dit kan zowel een geschreven handtekening zijn als een digitale handtekening.