Brief opzeggenvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief opzeggen, bekijk en download de 3 voorbeeld brieven om een contract, abonnement of lidmaatschap op te zeggen. Zorg ervoor dat je nakijkt wat de opzegtermijn is en vraag altijd om een bevestiging van de opzegging. 


Download de voorbeeld brieven

Voorbeeld opzeg brieven

Brief opzeggen algemeen voorbeeld

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief opzeggen

 

Geachte heer/mevrouw,

Dit is een voorbeeld brief om bijvoorbeeld een abonnement, een contract of een lidmaatschap op te zeggen. Wanneer je iets op wil zeggen is het van belang dat je je houdt aan de opzegtermijn. De opzeg termijn kan je meestal terugvinden in het contract met de leverancier, in de algemene voorwaarden of op de website.

De brief start je, zoals in de standaard zakelijke brief, met de NAW gegevens van de verzender, gevolgd door de NAW gegevens van de ontvanger. Daarna volgt de Plaats, datum regel en de betreft regel. In de betreft regel vermeld je bijvoorbeeld: opzeggen lidmaatschap nummer (lidmaatschap nummer).

Je start daarna met de aanhef, je zal waarschijnlijk de brief niet richten aan een bepaald persoon dus een algemene aanhef als “Geachte heer/ mevrouw,” volstaat. Na de aanheft volgt de eerste alinea. Hierin geef je direct de kern van de brief aan, bijvoorbeeld: Hierbij wil ik mijn lidmaatschap (nummer) bij jullie opzeggen met ingang van (datum), waarbij ik de opzegtermijn van (periode) in acht neem.

In de vervolgalinea kan je eventueel nog een reden opgeven, bijvoorbeeld: De reden dat ik mijn lidmaatschap op wil zeggen is dat ik ben verhuisd en daardoor niet meer in de gelegenheid ben op bij jullie te sporten. In de afsluitende alinea kan je vermelden dat je bijvoorbeeld altijd met veel plezier bij de organisatie hebt gesport. Zet ook nog altijd in de afsluitende alinea dat je een bevestiging wenst te ontvangen van de opzeg brief.

 

Onderin sluit je de brief af met de groet en de ondertekening.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief opzeggen

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief opzeggen lidmaatschap nummer 000000

 

Geachte heer/mevrouw,

Na een lidmaatschap van bijna 3 jaar, wens ik hierbij mijn lidmaatschap met nummer 000000 op te zeggen per 00-00-0000. Hierbij houd ik rekening met de opzegtermijn van (aantal) maanden.

De reden dat ik mijn lidmaatschap op wil zeggen is dat ik ga verhuizen per (datum) naar een andere stad. Ondanks dat ik altijd met veel plezier bij jullie gesport heb, zie ik het niet zitten om zo’n afstand af te leggen om nog bij jullie te komen sporten.

Bedankt voor de fijne sporttijd! Ik verzoek u een bevestiging van de opzegging naar mij te sturen.

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief opzeggen 3

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief opzeggen abonnement nummer 000000

 

Geachte heer/mevrouw,

Na vele jaren met veel plezier de leesportefeuille gelezen te hebben, wil ik hierbij ons abonnement bij jullie opzeggen per (datum). Hierbij houden wij rekening met de bij ons bekende opzegtermijn van (periode).

De reden dat wij ons abonnement willen opzeggen is dat de kinderen inmiddels uit huis zijn en wij zelf onvoldoende tijd hebben om de leesportefeuille te lezen.

Wij danken u voor de diensten die u ons jarenlang heeft geleverd en wellicht dat als onze situatie veranderd, wij wederom een abonnement zullen nemen. Graag ontvangen wij een bevestiging van de opzegging per (datum).


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.