Voorbeeld offerte

Een voorbeeld offerte om te gebruiken als leidraad wanneer je een aanbod wil uitbrengen aan een (potentiële) klant. Een offerte is een (formeel) aanbod op verzoek van een (potentiële) klant, tot het sluiten van een overeenkomst. Een offerte kan producten en/ of diensten betreffen. Een offerte wordt veelal op maat gemaakt aan de hand van de wensen van de aanvrager.bekijk-alle-offertes

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Bekijk voorbeeld offerte

voorbeeld-offerte


Vaak zullen de aanvragers meerdere offertes opvragen om deze met elkaar te vergelijken. Het is daarom van belang om de aanvraag van de offerte goed over te nemen, zodat de aanvrager goed kan vergelijken.  


Inhoud voorbeeld offerte

Een offerte bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:


  • Een beschrijving van de diensten en/ of producten
  • De prijs van de diensten en/ of producten (geef daarbij aan of deze inclusief of exclusief BTW is)
  • Eventuele kortingen.
  • Een planning van de werkzaamheden of de levering (veelal gekoppeld aan voorwaarden voor het halen van de planning- bijvoorbeeld tijdige opdrachtverlening)
  • De uiterste geldigheidsdatum van de offerte
  • Algemene voorwaarden
  • Ondertekening door tekeningsbevoegde


Alle Voorbeeld Offertes

Voorbeeld Offerte Bouw Excel

Voorbeeld offerte Bouw Excel

Voorbeeld Offerte Algemeen

Voorbeeld standaard offerte

Voorbeeld Offerteaanvraag 

Offerte Aanvraag

Voorbeeld Offerte Opmaak

Voorbeeld offerte opmaak

Voorbeeld Offerte Dienstverlening

Voorbeeld offerte dienstverlening

Voorbeeld Offerte Schilder

Voorbeeld offerte schilderBekijk alle voorbeeld offertes

Voorbeeld offerte algemeen

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aanvraag tot het indienen van een offerte voor (omschrijving). Wij hebben uw aanvraag uitgebreid bekeken en op basis daarvan sturen wij u hierbij ons voorstel.

 

Mocht u vragen hebben over de offerte, neemt u dan gerust contact op met (contactpersoon).

 

Algemene gegevens

Gegevens Opdrachtgever                                            

Naam van de opdrachtgever

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtgever

Telefoonnummer en email opdrachtgever

Contactpersoon opdrachtgever

 

Gegevens Opdrachtnemer                                          

Naam van de opdrachtnemer

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtnemer

Telefoonnummer en email opdrachtnemer

Contactpersoon opdrachtnemer

 

Datum van de offerte: (datum)

Deze offerte is geldig tot: (datum)

 

Planning

Locatie: een omschrijving van de locatie waar het project wordt uitgevoerd.

Geplande uitvoeringsdatum/periode : de data wanneer de projectwerkzaamheden gepland staan.

Beschrijving van de werkzaamheden: Hier volgt een nauwkeurige omschrijving van de werkzaamheden. Zorg ervoor dat alles helder en zo nodig tot detail wordt omschreven. Hierdoor heb je minder kans dat er aan het einde van het project onduidelijkheden bestaan over de oplevering en eventueel meerwerk.

 

Prijzen

De werkzaamheden kunnen wij uitvoeren voor een bedrag van: Je kunt hier een totaalprijs hanteren, of de verschillende werkzaamheden specificeren. Je kunt er bij uitgebreide offertes ook voor kiezen om een totaalbedrag te noemen en te verwijzen naar een specificatie die je bijvoorbeeld in Excel maakt.

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

De kosten van door u opgedragen werkzaamheden die niet in deze offerte zijn opgenomen of die ontstaan door stagnatie in de uitvoering vanwege onvoorziene omstandigheden uwerzijds, worden op basis van nacalculatie verrekend.

 

Voorwaarden

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens onze Algemene Voorwaarden. Bij ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Wij vertrouwen dat de kwaliteit van onze op maat aangeboden werkzaamheden met de daaraan gekoppelde offerte voor u aanleiding zal zijn uw opdracht aan ons te verlenen, en zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Opdrachtnemer

 

Contactpersoon         :     

Bij afwezigheid          :     

 

*dit document is gemaakt voor digitale verspreiding derhalve is deze niet ondertekend.


 

Antwoord formulier offerte

 

Datum                        : 

Referentie                  :  [SO nummer]          

Opdrachtgever           :

 

Ondergetekende verleent aan (opdrachtnemer) de opdracht het project uit te voeren conform bijgesloten offerte.

 

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van (opdrachtnemer). Een kopie is van de Algemene Voorwaarden is door opdrachtgever ontvangen.

 

Datum start project :

 

Kosten specificatie

Gelieve aan te vinken wat van toepassing is.

Investering                                                                           €          000,00

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

Facturatie

Factuur kan worden gezonden aan                                      : Naam, contactpersoon, adres

           

Kenmerk opdrachtgever, te vermelden op factuur              : kenmerk van het project

 

 

Akkoordverklaring

Handtekening                                                                       : ………………………………………….

 

Naam tekeningsbevoegde                                                    : ………………………………………….

 

Plaats en datum                                                                    : ………………………………………….

 

U kunt dit formulier retourneren naar Naam, contactpersoon, adres.

U kunt het antwoordformulier ook mailen naar info@0000000.nl

Lees meer over het opstellen van een offerte op de website van de kamer van koophandel