Voorbeeld offerte

Voorbeeld offerte- Eén van de belangrijkste onderdelen van ondernemen is het maken van een goede offerte. Een offerte is immers vaak de eerste stap in het verkoopproces en kan het verschil maken tussen wel of geen opdracht binnenhalen. Op deze pagina vind je daarom verschillende voorbeeld offertes en templates die je kunt gebruiken als basis voor jouw eigen offertes. Of je nu een zzp'er bent, een MKB-onderneming runt of simpelweg wat inspiratie zoekt, bij Topvoorbeelden.com ben je aan het juiste adres. Laat je inspireren en ontdek hoe ook jij de perfecte offerte kunt maken!bekijk-alle-offertes

Bij Topvoorbeelden kun je niet alleen terecht voor voorbeeld contracten en overeenkomsten, maar ook voor praktische adviezen gericht op het opstellen van offertes voor het MKB en consumenten.


Bekijk voorbeeld offerte

voorbeeld-offerte

Hoe stel je een offerte op?

Stel je offerte op aan de hand van ons stappenplan:

 • Stap 1: Verzamel informatie over de opdrachtgever en de opdracht. Leer de behoeften van de klant kennen en identificeer de specifieke vereisten van de opdracht. Hoe meer informatie je hebt, hoe beter je offerte zal zijn.
 • Stap 2: Bepaal de prijs. Maak een overzicht van de kosten die gepaard gaan met de opdracht en bereken een eerlijke en concurrerende prijs voor het werk.
 • Stap 3: Maak een overzicht van de werkzaamheden. Beschrijf alle taken die moeten worden uitgevoerd om de opdracht te voltooien en geef een tijdschema voor elke taak.
 • Stap 4: Schrijf een inleiding. Gebruik deze sectie om jezelf en je bedrijf te introduceren. Leg kort uit waarom jij de juiste persoon bent om deze opdracht uit te voeren.
 • Stap 5: Schrijf een samenvatting. Geef een samenvatting van de opdracht en hoe je deze gaat uitvoeren. Zorg ervoor dat je duidelijk en beknopt bent, zodat de klant het belangrijkste van de offerte begrijpt.
 • Stap 6: Voeg een prijsopgave toe. Geef een overzicht van alle kosten die met de opdracht gemoeid zijn en leg uit hoe je tot deze prijs bent gekomen.
 • Stap 7: Voeg algemene voorwaarden toe. Geef informatie over garanties, betalingsvoorwaarden, leveringstermijnen en andere belangrijke details die van toepassing zijn op de opdracht.
 • Stap 8: Controleer de offerte. Controleer de offerte op spelfouten, grammaticale fouten en feitelijke onjuistheden. Vraag eventueel een collega om de offerte ook te bekijken om er zeker van te zijn dat alles klopt.
 • Stap 9: Verstuur de offerte. Zorg ervoor dat je de offerte op tijd verstuurt en dat je eventuele vragen van de klant snel beantwoordt.


Wat zijn De Belangrijkste Onderdelen Van Een Offerte?

Een offerte is een belangrijk document om potentiële klanten te overtuigen van jouw producten of diensten. Om ervoor te zorgen dat je een overtuigende en professionele offerte maakt, zijn er een aantal belangrijke onderdelen die niet mogen ontbreken. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van een offerte op een rijtje:

 1. Offertenummer: elk offerte heeft een uniek nummer nodig om het document te identificeren en te archiveren.
 2. Datum: de datum van uitgifte van de offerte is belangrijk om te weten wanneer het aanbod verloopt.
 3. Bedrijfsgegevens: jouw bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres horen op de offerte te staan, zodat klanten weten met wie ze zaken doen.
 4. Klantgegevens: de gegevens van de klant, zoals bedrijfsnaam, adres en contactpersoon, moeten ook vermeld worden.
 5. Beschrijving van de diensten of producten: het is belangrijk om duidelijk te beschrijven welke diensten of producten je aanbiedt.
 6. Prijs: de prijs van de diensten of producten moet duidelijk worden vermeld, inclusief eventuele belastingen, kortingen of andere kosten.
 7. Betalingsvoorwaarden: vermeld de betalingsvoorwaarden, zoals de betalingstermijn en de betaalmethode.
 8. Levertijd: geef aan hoe lang het duurt voordat de diensten of producten geleverd worden.
 9. Geldigheidsduur: vermeld hoe lang het aanbod geldig is en wat er gebeurt na deze periode.
 10. Bijlagen: voeg indien nodig bijlagen toe, zoals specificaties van de producten, algemene voorwaarden, of een gedetailleerde offerte.


Alle Voorbeeld Offertes

Voorbeeld Offerte Bouw Excel

Voorbeeld offerte Bouw Excel

Voorbeeld Offerte Algemeen

Voorbeeld standaard offerte

Voorbeeld Offerteaanvraag 

Offerte Aanvraag

Voorbeeld Offerte Opmaak

Voorbeeld offerte opmaak

Voorbeeld Offerte Dienstverlening

Voorbeeld offerte dienstverlening

Voorbeeld Offerte Schilder

Voorbeeld offerte schilderBekijk alle voorbeeld offertes

Voorbeeld offerte algemeen

Voorbeeld offerte begeleidende brief

Geachte [Naam opdrachtgever],

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aanvraag betreffende [omschrijving]. Wij hebben uw aanvraag met grote zorgvuldigheid bekeken en op basis daarvan sturen wij u hierbij ons voorstel.

Onze organisatie, [Bedrijfsnaam], beschikt over jarenlange ervaring en expertise op het gebied van [specialisatie]. Wij zijn dan ook trots om u ons voorstel aan te bieden dat volledig aansluit op uw specifieke wensen en behoeften.

Wij hebben onze offerte zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk voor u opgesteld, zodat u een goed beeld heeft van de werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren. Indien u nog vragen heeft over de offerte, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze contactpersoon, [Naam contactpersoon]. Hij/zij staat graag voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en u verder te adviseren.

Wij hopen dat ons voorstel u aanspreekt en dat wij binnenkort de kans krijgen om onze expertise in te zetten voor uw project. Wij zijn ervan overtuigd dat we u een uitstekende service kunnen bieden die volledig voldoet aan uw wensen.

Met vriendelijke groet,

[Bedrijfsnaam]


Voorbeeld Offerte Inhoud

Algemene gegevens

Gegevens opdrachtgever:

 • Naam opdrachtgever
 • Adres opdrachtgever
 • Telefoonnummer opdrachtgever
 • E-mail opdrachtgever
 • Contactpersoon opdrachtgever

Gegevens opdrachtnemer:

 • Naam opdrachtnemer
 • Adres opdrachtnemer
 • Telefoonnummer opdrachtnemer
 • E-mail opdrachtnemer
 • Contactpersoon opdrachtnemer

Datum van de offerte: [Datum van de offerte]

Deze offerte is geldig tot: [Datum tot wanneer de offerte geldig is]


Planning

Locatie: Een omschrijving van de locatie waar het project wordt uitgevoerd, zodat beide partijen weten waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Geplande uitvoeringsdatum/-periode: De data waarop de projectwerkzaamheden gepland staan, zodat u weet wanneer u onze diensten kunt verwachten en wij ons kunnen voorbereiden op de werkzaamheden.

Beschrijving van de werkzaamheden: Hier volgt een nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden die wij voor u zullen uitvoeren. We zorgen ervoor dat alles helder en zo nodig tot in detail wordt omschreven, om eventuele onduidelijkheden te voorkomen. Zo weet u precies wat u kunt verwachten en wat er van ons wordt verwacht tijdens de uitvoering van het project.


Prijzen

De werkzaamheden kunnen wij uitvoeren voor een bedrag van:

[Hier volgt een duidelijke specificatie van de kosten van de werkzaamheden, bijvoorbeeld opgesplitst per onderdeel of per uur. Het is belangrijk dat deze specificatie zo helder en transparant mogelijk is om onduidelijkheden of misverstanden te voorkomen.]

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Het kan voorkomen dat er door u extra werkzaamheden worden opgedragen die niet in deze offerte zijn opgenomen of dat er stagnatie ontstaat in de uitvoering door onvoorziene omstandigheden aan uw zijde. In dat geval zullen deze kosten op basis van nacalculatie worden verrekend. Uiteraard zullen wij u hierover vooraf op de hoogte stellen en uw goedkeuring vragen voordat deze extra kosten in rekening worden gebracht.


Voorwaarden

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens onze Algemene Voorwaarden. Bij ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met deze voorwaarden.


Antwoordformulier Voorbeeld Offerte

Datum: [vul hier de datum in]

Referentie: [vul hier het referentienummer van de offerte in]


Opdrachtgever:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:


Ondergetekende verleent aan [naam opdrachtnemer] de opdracht het project uit te voeren conform de bijgesloten offerte.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van [naam opdrachtnemer]. Een kopie van de Algemene Voorwaarden is door opdrachtgever ontvangen.

Datum start project: [vul hier de datum in waarop het project van start gaat]


Kosten specificatie:

Gelieve aan te vinken wat van toepassing is.

 • Investering: € [vul hier het bedrag in]

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.


Facturatie:

Factuur kan worden gezonden aan:

Naam:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Kenmerk opdrachtgever, te vermelden op factuur: [vul hier het kenmerk van het project in]


Akkoordverklaring:

Handtekening: ________________________________________

Naam tekeningsbevoegde: ________________________________________

Plaats en datum: ________________________________________

U kunt dit formulier retourneren naar [naam opdrachtnemer] op het volgende adres:

Adres:

Postcode en woonplaats:

U kunt het antwoordformulier ook mailen naar [e-mailadres opdrachtnemer].


Standaard opbouw Offerte

Een offerte heeft een standaard opbouw:

 1. Inleiding: Bedank de klant voor hun aanvraag en introduceer jezelf en je bedrijf.
 2. Overzicht van het project: Geef een duidelijk overzicht van het project, zoals de locatie, de omvang en de duur van het project.
 3. Beschrijving van de werkzaamheden: Geef een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden die worden uitgevoerd, inclusief de benodigde materialen en arbeidsuren.
 4. Kostenraming: Geef een gedetailleerde kostenraming voor het project, inclusief de totale kosten, de betalingsvoorwaarden en eventuele extra kosten die kunnen ontstaan.
 5. Planning: Geef een overzicht van de geplande planning voor het project, inclusief start- en einddatums.
 6. Garanties: Geef aan welke garanties je biedt voor het werk dat wordt geleverd.
 7. Algemene voorwaarden: Geef een overzicht van de algemene voorwaarden van je bedrijf, inclusief eventuele uitzonderingen of beperkingen.
 8. Contactgegevens: Geef de contactgegevens van je bedrijf, inclusief een contactpersoon voor eventuele vragen.
 9. Afsluiting: Bedank de klant voor hun overweging en geef aan dat je beschikbaar bent voor verdere vragen of overleg.


Lees meer over het opstellen van een offerte op de website van de kamer van koophandel