Voorbeeld offerte badkamer


voorbeeld-offerte-templates

Voorbeeld offerte badkamer, voor de levering en plaatsing van een badkamer. 

Bij het uitbrengen van een offerte is het belangrijk om over bepaalde zaken alvast na te denken.  Bijvoorbeeld over de geldigheid van de offerte en de termijn dat er akkoord gegeven moet worden wil een bepaalde gewenste levertijd behaald worden. Daarnaast is het van belang om na te denken over de betaling van de producten en/ of diensten. Wanneer er bijvoorbeeld diverse producten besteld moeten worden, is het heel normaal om een aanbetaling overeen te komen met de afnemer. 


Bekijk ook de andere voorbeeld offertes op onze website. 


WAT STAAT ER IN EEN OFFERTE?

Over het algemeen bestaat een offerte in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • De naam van de verkoper en de koper
  • De datum waarop de offerte is uitgegeven
  • Een beschrijving van het product of de dienst
  • De hoeveelheid van het product of de dienst die wordt aangeboden
  • De prijs van het product of de dienst, inclusief eventuele belastingen en verzendkosten
  • De betalingsvoorwaarden
  • De duur van de offerte
  • Eventuele bijzondere voorwaarden of beperkingen


Voorbeeld offerte badkamer

Algemene gegevens

Gegevens Opdrachtgever                                            

Naam van de opdrachtgever

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtgever

Telefoonnummer en email opdrachtgever

Contactpersoon opdrachtgever

 

Gegevens Opdrachtnemer                                          

Naam van de opdrachtnemer

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtnemer

Telefoonnummer en email opdrachtnemer

Contactpersoon opdrachtnemer

 

Datum van de offerte: (datum)

Deze offerte is geldig tot: (datum)

 

Werkzaamheden

De levering en werkzaamheden zijn als volgt onderverdeeld.

 

Producten

     Complete douche (merk, typenummer)

     Dubbele wasbak (merk, typenummer)

     Bad (merk, typenummer)

     Tegels muur 00m2 (merk, typenummer)

     Tegels vloer 00 m2 (merk, typenummer)

 

     Egaliseren en betegelen van de vloer

     Verwijderen oude betegeling en plaatsen nieuwe betegeling muur

     Plaatsen en aansluiten van de douche, wasbak en het ligbad

 

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op (data).

 

Prijzen

Het totaalbedrag van de levering en montage van de badkamer is (bedrag).

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W. De materialen worden direct bij opdracht gefactureerd en de montage wordt na oplevering gefactureerd. Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen.  

 

Eventueel meerwerk wordt in overleg uitgevoerd tegen een uurtarief van (bedrag) exclusief BTW.

 

Voorwaarden

Op de werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan een kopie is bijgesloten. Bij ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Wij vertrouwen dat de kwaliteit van onze op maat aangeboden werkzaamheden met de daaraan gekoppelde offerte voor u aanleiding zal zijn uw opdracht aan ons te verlenen, en zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Tekeningsbevoegde

Handtekening

Voorbeeld offerte badkamer  begeleidende brief

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum 

Betreft: Voorbeeld offerte badkamer


Geachte heer/mevrouw,

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aanvraag tot het indienen van een offerte voor het leveren en plaatsen van een badkamer.

Wij lichten onze offerte graag nader toe in een gesprek.  Mocht u vragen hebben over de offerte, neemt u dan gerust contact op met (contactpersoon).

Aarzelt u zeker niet contact met ons op te nemen wanneer er nog vragen zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld offerte badkamer 

Zie voor meer informatie over het opstellen van een offerte de website van de kamer van koophandel