Voorbeeld offerte schilderwerk


voorbeeld-offerte-templates

Voorbeeld offerte schilderwerk, voor het opstellen van een prijsopgave/ aanbod voor schilderwerk. 


WAT STAAT ER IN EEN OFFERTE?

Over het algemeen bestaat een offerte in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • De naam van de verkoper en de koper
  • De datum waarop de offerte is uitgegeven
  • Een beschrijving van het product of de dienst
  • De hoeveelheid van het product of de dienst die wordt aangeboden
  • De prijs van het product of de dienst, inclusief eventuele belastingen en verzendkosten
  • De betalingsvoorwaarden
  • De duur van de offerte
  • Eventuele bijzondere voorwaarden of beperkingen


Voorbeeld offerte schilderwerk

Voorbeeld Offerte Schilderwerk

 

Datum van de offerte: (datum)

Deze offerte is geldig tot: (datum)

 

Hartelijk bedankt voor uw aanvraag tot het indienen van een offerte voor het uitvoeren van schilderwerkzaamheden op (adres, locatie). Wij hebben uw aanvraag uitgebreid bekeken en op basis daarvan stuur ik u hierbij een voorstel.

 

Mocht u vragen hebben over de offerte, neemt u dan gerust contact met mij op (telefoonnummer, e-mail).

 

Opdrachtgever en opdrachtnemer

 

Gegevens Opdrachtgever                                            

Naam van de opdrachtgever

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtgever

Telefoonnummer en email opdrachtgever

Contactpersoon opdrachtgever

 

Gegevens Opdrachtnemer                                          

Naam van de opdrachtnemer

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtnemer

Telefoonnummer en email opdrachtnemer

Contactpersoon opdrachtnemer

 

Locatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de volgende locatie: Naam, adres

 

Werkzaamheden

     Omschrijving van de verschillende onderdelen van het schilderwerk

     Omschrijving van de verschillende onderdelen van het schilderwerk

     Omschrijving van de verschillende onderdelen van het schilderwerk

     Omschrijving van de verschillende onderdelen van het schilderwerk

 

Prijs

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor een bedrag van: Je kunt hier een totaalprijs hanteren, of de verschillende werkzaamheden specificeren. Je kunt er bij uitgebreide offertes ook voor kiezen om een totaalbedrag te noemen en te verwijzen naar een specificatie die je bijvoorbeeld in Excel maakt.

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

Meerwerk kan in overleg en na goedkeuring van opdrachtgever worden uitgevoerd tegen een uurtarief van (bedrag) exclusief BTW.

 

Voorwaarden

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden, waarvan een exemplaar als bijlage is toegevoegd. Bij ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Ik vertrouw erop dat de kwaliteit van onze op maat aangeboden werkzaamheden met de daaraan gekoppelde offerte voor u aanleiding zal zijn uw opdracht aan mij te verlenen, en ik zie uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Opdrachtnemer

 


 

Antwoord formulier offerte

 

Datum                        : 

Referentie                  :  [SO nummer]          

Opdrachtgever           :

 

Ondergetekende verleent aan (opdrachtnemer) de opdracht het project uit te voeren conform bijgesloten offerte.

 

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van (opdrachtnemer). Een kopie is van de Algemene Voorwaarden is door opdrachtgever ontvangen.

 

Datum start project :

 

Kosten specificatie

Gelieve aan te vinken wat van toepassing is.

Investering                                                                           €          000,00

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

Facturatie

Factuur kan worden gezonden aan                                      : Naam, contactpersoon, adres

           

Kenmerk opdrachtgever, te vermelden op factuur              : kenmerk van het project

 

 

Akkoordverklaring

Handtekening                                                                       : ………………………………………….

 

Naam tekeningsbevoegde                                                    : ………………………………………….

 

Plaats en datum                                                                    : ………………………………………….

 

U kunt dit formulier retourneren naar Naam, contactpersoon, adres.

U kunt het antwoordformulier ook mailen naar info@0000000.nl

Download de voorbeeld offerte schilderwerk in Word

Lees meer over het opstellen van een offerte op de website van de kamer van koophandel en bekijk onze andere voorbeeld offertes