Mail Voorbeeld ontslag

Mail voorbeeld ontslag, stuur een profesionele mail met onze voorbeelden. Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een ontslagbrief bevat de volgende onderdelen:

 1. Jouw volledige NAW gegevens (Naam Adres Woonplaats).
 2. De volledige NAW gegevens van je werkgever. Dit is de werkgever waar je het formele dienstverband mee hebt afgesloten. Bij twijfel kan je deze gegevens terugvinden in je arbeidsovereenkomst.
 3. Plaats en Datum, dit is de plaats wanneer je de brief vandaan stuurt en de datum waarop je de brief stuurt. Als je een mail stuurt dan worden deze gegevens automatisch meegestuurd. 
 4. Een duidelijke vermelding dat je de arbeidsovereenkomst opzegt: Bij deze zeg ik mijn arbeidsovereenkomst op.
 5. De datum per wanneer je de arbeidsovereenkomst opzegt, eventueel voorafgaand aan de zin: Met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van (deze periode staat in uw contract of cao).
 6. De ondertekening, je zet onderaan de brief je naam en (digitale) handtekening.


mail voorbeeld ontslag 1

mail-voorbeeld-ontslag-1

AAN: (mailadres ontvanger)

ONDERWERP: mail voorbeeld ontslag 1


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik mijn ontslag in per (datum). In mijn arbeidsovereenkomst staat een opzegtermijn van (aantal) dagen, waardoor (datum) mijn laatste werkdag zal zijn. De reden van mijn ontslag is (hier geef je een eventuele omschrijving van de reden van je ontslag, bijvoorbeeld dat je bij een andere organisatie meer doorgroeimogelijkheden hebt, een carrière switch wil maken, of toe bent aan een nieuwe uitdaging.)


Ik zal mij volledig inzetten om mijn lopende werkzaamheden zover mogelijk af te ronden en over te dragen. Graag ga ik met u in gesprek op welke wijze we dit het beste vorm kunnen geven, zodat ik mijn werkzaamheden op een juiste wijze af kan ronden.


De afgelopen (aantal maanden/ jaren) heb ik met veel plezier voor uw organisatie gewerkt. Ik wil u daarom bedanken voor de plezierige werkervaring en de persoonlijke ontwikkeling die ik daardoor heb kunnen doormaken. Wellicht dat in de toekomst onze paden elkaar nogmaals zullen kruizen.


Vriendelijk verzoek ik u om mij een bevestiging te sturen van mijn ontslag en mij per (datum) een overzicht van de eindafrekening te doen toekomen, tezamen met een getuigschrift.


Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,


Met vriendelijke groet,


Naammail voorbeeld ontslag 2

mail-voorbeeld-ontslag-2

AAN: (mailadres ontvanger)

ONDERWERP: mail voorbeeld ontslag 2


Geachte heer/mevrouw,


Middels dit schrijven stuur ik ter bevestiging van ons gesprek d.d. (datum gesprek) de bevestiging van mijn ontslag. Ik dien zoals besproken mijn ontslag in, met inachtneming van de bepaalde opzegtermijn van 2 maanden, per (datum beëindiging).

De lopende zaken zal ik de komende maanden afhandelen en overdragen aan de door u aangewezen medewerkers. Zodoende zal de overgang goed verlopen.

Graag maak ik een afspraak om de afhandeling volledig te maken. Hierbij denk ik aan het inleveren van mijn lease auto en mobiele telefoon en mijn laatste uren staten ten behoeve van de eindafrekening. 

Ik heb veel geleerd tijdens mijn dienstverband bij uw bedrijf en ben altijd zeer tevreden geweest over de samenwerking. Nu ik toe ben aan een nieuwe stap in mijn carrière, heb ik besloten die stap bij een nieuwe werkgever te doen. Wellicht kruisen onze paden elkaar nog eens in de toekomst.

Graag ontvang ik een bevestiging van mijn ontslag voor mijn administratie. U kunt deze versturen naar bovenstaand adres.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,


Met vriendelijke groet,

Handtekening

Uw naammail voorbeeld ontslag 3

mail-voorbeeld-ontslag-3

AAN: (mailadres ontvanger)

ONDERWERP: mail voorbeeld ontslag 3


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik mijn ontslag in per (datum), met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. De reden van mijn ontslag is dat bij uw bedrijf geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden meer voor mij zijn en ik per (datum) een uitdagende baan aangeboden heb gekregen bij (bedrijf).

Mijn leaseauto en overige in bruikleen gekregen bedrijfsmiddelen zal ik op mijn laatste werkdag, zijnde (datum) bij u inleveren. Voor toekomstige carrière stappen ontvang ik graag een getuigschrift van u. Kunt u mij daarbij een overzicht geven van mij openstaande (vakantie)rechten?

Bedankt voor de prettige samenwerking en ik zie er naar uit in de toekomst iets voor elkaar te kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet,

Naammail voorbeeld ontslag 4

mail-voorbeeld-ontslag-4

AAN: (mailadres ontvanger)

ONDERWERP: mail voorbeeld ontslag 4


Geachte heer of mevrouw,


Per [DATUM] werk ik bij u in de functie van [FUNCTIENAAM] en heb ik een contract voor (on)bepaalde tijd.

Zoals op [DATUM] met [NAAM DIRECT LEIDINGGEVENDE] besproken, heb ik een nieuwe baan aangenomen en wil ik de arbeidsovereenkomst beëindigen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Dat houdt in dat mijn laatste officiële werkdag op [DATUM] zal zijn.

Uiteraard zal ik mij tot die tijd inzetten om mijn werkzaamheden goed uit te voeren en over te dragen. Daarnaast verneem ik graag van u wanneer en waar ik de in bruikleen gekregen bedrijfseigendommen zal inleveren.

Tot slot verzoek ik jullie om uiterlijk 4 weken na mijn laatste werkdag de eindafrekening te voldoen en mij een getuigschrift te overhandigen. Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van mijn ontslag.  


Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]
Mail voorbeeld zakelijk, formeel

Ale je een mail stuur met een formeel karakter, kan het zijn dat er andere gebruiken gelden. Het opzeggen van een contract, of formele aanvraag, wordt vaak in de vorm van een brief als bijlage in je mail gestuurd. Dat gaat als volgt:

 1. Schrijf de officiele brief in Word of een ander tekstprogramma (bekijk hieronder de opbouw van de zakelijke brief);
 2. Druk dit bestand af als PDF, of sla het bestand op als PDF;
 3. Onderteken het PDF document digitaal, dit kan je doen door een afbeelding van je handtekening met een witte achtergrond aan je pdf toe te voegen;
 4. Sla het PDF bestand op met een duidelijk herkenbare naam, bijvoorbeeld het onderwerp van de mail, in combinatie met je naam en een eventueel kenmerk;
 5. Maak een begeleidende mail conform de standaard stappen en verwijs daarin naar de bijlage;
 6. Voeg je officiele brief als bijlage toe aan je email;
 7. Controleer je mail op spelling en grammatica;
 8. Verstuur je mail.


Opmaak zakelijke brief als bijlage bij mail

Een brief heeft een standaard indeling/ opmaak, hieronder kan je zien hoe een brief is opgebouwd. Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;


Bekijk ook de voorbeeld brieven op carlastemplates.com