Brief Belastingdienstvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op deze pagina "brief Belastingdienst" hebben we 2 voorbeeld brieven gezet welke ter inspiratie kunnen dienen voor een bezwaarschrift of een betalingsregeling. 

Voorbeeld brieven

Voorbeeld brief Belastingdienst Bezwaarschrift

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

  

Betreft: Bezwaar aanslag

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van aanslag (nummer van de aanslag) het volgende. 

In (maand) hebben wij ons ingeschreven bij de Kamer van koophandel. Wij zijn voornemens een bedrijf op te zetten in het (omschrijving bedrijfsactiviteiten).

Gezien de economische situatie hebben wij de activiteiten op een laag pitje gezet. Wanneer de economische situatie verbeterd is, zullen we gaan investeren en de activiteiten voortzetten. Er is geen sprake geweest van omzet.

Van u hebben we een schattingsaanslag omzetbelasting ontvangen. De aangifte omzetbelasting is 0,- of een kleine teruggave.

De gegevens voor de aangifte zijn langs elkaar heen gelopen. Waarschijnlijk naar de boekhouder gestuurd van mijn vorige onderneming. Vandaag heb ik bij de Belastingtelefoon de gegevens opgevraagd zodat een spoedige aangifte kan worden gedaan. 

Ik verzoek u hierbij uitstel van betaling/ stopzetten van activiteiten omtrent de vordering.

 

Graag hoor ik van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Brief Belastingdienst Betalingsregeling

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger 

 

Betreft: Betalingsvoorstel

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van de betalingsachterstand van (Bedrijfsnaam) treft u hierbij ons voorstel om de achterstanden zo spoedig mogelijk in te lopen.

 

Aanslag nummer        Bedrag

Aanslag nummer        Bedrag

Aanslag nummer        Bedrag

Aanslag nummer        Bedrag

Aanslag nummer        Bedrag

Aanslag nummer        Bedrag 

Totaalbedrag            Bedrag

 

Het totaalbedrag zal in 6 maand termijnen, voor de 30e van de betreffende maand worden overgemaakt. 

Graag hoor ik van u of u akkoord gaat met dit voorstel.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Afhankelijk van de soort brief die je schrijft (het type belasting waar het over gaat) en de vestigingsplaats van je bedrijf, verschilt de afdeling waar de brief nar gestuurd wordt. Bekijk op de website van de belastingdienst de verschillende adressen. Het kan zijn dat je al een vaste contactpersoon hebt binnen de belastingdienst, in dat geval kan je de contactpersoon a opgeven in het briefhoofd, zodat de brief sneller op de gewenste plek zal aankomen. 


Een aanvraag WKA verklaring gaat via een standaard formulier. De WKA verklaring geeft aan dat je bij bent met betalingen bij de belastingdienst. De WKA verklaring kan via de post, via de fax en via de mail worden aangevraagd. De uiteindelijke verklaring komt via de gewone post binnen. 

Download voorbeeld brieven

Download hieronder de voorbeelden vaan een brief belastingdienst in Word.