Ondernemingsplan voorbeeld Word


voorbeeld-ondernemingsplan-word

Ondernemingsplan voorbeeld Word- Ga je een bedrijf beginnen of overnemen en heb je een ondernemingsplan nodig? 

Op topvoorbeelden hebben we verschillende templates voor je ondernemimgsplan. Ook kan je eenvoudig je financieel plan maken met behulp van onze Excel templates. 


ondernemingsplan-voorbeeld-word-vrk

BEKIJK

bekijk-voorbeeld-ondernemimgsplan-word


DOWNLOAD

download-voorbeeld-cv

Bekijk Alle ondernemingsplannen

 1. format-businessplan
 2. format ondernemingsplan
 3. financieel plan 
 4. financieel plan excel
 5. liquiditeitsbegroting
 6. Exploitatiebegroting
 7. Investeringsbegroting


ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD WORD maken

Met een goede voorbereiding vergroot je de kansen voor de start of overname van een bedrijf. Je maakt hiermee je plannen inzichtelijk, zodat je goed kan aansturen en bijsturen. 

Een ondernemingsplan maak je voor jezelf, of voor een financieerder. 
Met behulp van deze templates kan je een professioneel en beknopt ondernemingsplan opstellen. 


Ondernemingsplan voorbeeld word: Algemene gegevens

Het eerste hoofdstuk van je ondernemingsplan zijn algemene gegevens:

 1. De naam van je bedrijf: Wat wordt de naam van je bedrijf?
 2. Het idee: Wat is concreet het bedrijfsidee?
 3. Het doel van je bedrijf: Wat zijn de doelen die je wil behalen?

Daarna volgt een korte samenvatting van je plan, gevolgd door informatie over jou als ondernemer.  

In het onderdeel ondernemer vertel je in het kort over jezelf. Geef daarbij aan wat je vaardigheden zijn en waarom jij de geschikte persoon bent om het bedrijf op te zetten/ over te nemen. Ook is het van belang om na te denken wat je valkuilen kunnen zijn. Verder geef je basis informatie (zie het als een beknopt cv).

Geef minimaal de volgende informatie:

 • Je NAW gegevens
 • De samenstelling van je gezin
 • Rijbewijs type A/B/C
 • Opleidingen en Cursussen
 • Werkverleden

Verder kan je zelf bepalen welke informatie nog meer relevant is. 


Ondernemingsplan voorbeeld word bedrijfsinformatie

Naast algemene informatie over jezelf, geef je de basisinformatie over het bedrijf. Denk daarbij aan:

 • Locatie van het bedrijf: Waar gaat het bedrijf zich vestigen en waarom?       
 • Vergunningen die nodig zijn: Welke vergunningen zijn nodig om je onderneming te starten? 
 • Inzet: 100% werk uit onderneming, of heb je andere werkgevers/ bedrijven?       
 • Kvk: Is het bedrijf al ingeschreven bij de kvk, of wanneer staat dat gepland?       
 • Verzekeringen: Welke verzekeringen ga je afsluiten? Sluit je bijvoorbeeld ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering af?       
 • Verplichtingen: Gelden er wettelijke verplichtingen waar je aan zal moeten voldoen? 
 • Rechtsvorm: De rechtsvorm die je kiest en waarom. Wordt je bedrijf een eenmanszaak, een VOF, een BV, of een andere entiteit?       
 • Algemene voorwaarden: Hanteer je algemene voorwaarden? En zijn de voorwaarden gedeponeerd bij de kvk?       
 • Administratie: Doe je de administratie zelf, of geef je de administratie uit handen aan een boekhouder?     
 • Personeel: Komen er mensen in loondienst? Hoeveel FTE komen er in dienst, voor welke functies?     
 • Pensioen: Wat heb je geregeld m.b.t. je pensioen? Heb je een pensioen afgesloten, of iets andere geregeld voor je oude dag?   


Onderlemingsplan voorbeeld word marktonderzoek

Een belangrijk onderdeel van je ondernemingsplan is een marktonderzoek.

Hierbij ga je onderzoek doen naar de onderstaande informatie:

 • Je doelgroep en hoe kenmerkt jouw doelgroep zich?
 • Een klantonderzoek om je doelgroep te leren kennen. 
 • Een concurrentieanalyse: Wie zijn je concurrenten, waar bevinden ze zich en hoe is jouw positie ten opzichte van de concurrentie?
 • Een SWOT analyse: zet je de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes op papier.


In het marketingplan onderzoek je de verschillende marketinginstrumenten en maak je een plan welke instrumenten je waarvoor gaat inzetten. 


Onderlemingsplan voorbeeld word verkoopplan

In een verkoopplan staan de doelen die je wil behalen en met welke middelen je dat van plan bent.

 • Missie
 • Doelen
 • Verkooporganisatie
 • Doelgroep  
 • Strategie
 • Uitvoeringsplan
 • Ondersteuning
 • Evaluatie  


Ook bschrijf je de operationele organisatie va je bedrijf. Met behulp van een organogram en antwoorden op de onderstaande vrage:

 • Hoe zijn de verschillende rollen binnen het bedrijf verdeeld?
 • Hoe ziet het management eruit?
 • Hoe zal de dagelijkse gang van zaken gaan


Onderlemingsplan voorbeeld word financieel plan

Het financieel plan is misschien wel het belangrijkste onderdeel van je ondernemingsplan. Hieruit blijkt immers wat je op financieel vlak kan gaan verwachten, hoeveel omzet je denkt te behalen en wat de verwachte winst is van je bedrijfsactiviteiten. Aan de hand van je financieel plan kan een potentiele investeerder zien in hoeverre het te verwachten is dat je de schuld kan terugbetalen en welke termijn hiervoor gehanteerd kan gaan worden.


Een financieel plan maak je over het algemeen voor 5 jaar. Daarbij is het van belang dat je een reeele schatting maakt en deze ook goed kunt onderbouwen. Houd bij je financieel plan ook rekening met de seizoenen. Bijvoorbeeld in de horeca zullen er grote fluctuaties zijn tussen de verschillende seizoenen. Sommige horeca gelegenheden zijn zelf in de winter gesloten (denk aan een strandtent). 


Op Topvoorbeelden staan gratis voorbeeld templates. Je kunt deze downloaden in Word of Excel en direct bewerken. Als je twijfelt over je document, schakel van altijd (juridisch) advies in. Zo voorkom je dat je later voor verassingen komt te staan. 

De bestanden worden via ZIP gedownload. Na et uitpakken van het ZIP bestand kan je het Word of Excel bestand direct bewerken. Denk eraan om je bestand op te slaan op een plek waar je deze gemakkelijk weer kan terugvinden. 


Bekijk ook de gratis ondernemingsplannen op carlastemplates.com