Investeringsbegroting


voorbeeld-ondernemingsplan-word

De investeringsbegroting is een onderdeel van een financieel plan en is een overzicht van de investeringen die gemaakt gaan worden om een bedrijf te starten. Door middel van de begroting kan je zien wat je aan financiële middelen nodig zal hebben voor de start en een startperiode van het eerste jaar. 


Opbouw investeringsbegroting

De begroting bestaat uit de vaste activa en de vlottende activa. Lees hieronder meer hierover:

Vaste activa

De vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die voor een langere periode, langer dan 1 jaar, aanwezig zullen zijn in het bedrijf. De vaste activa worden over een bepaalde periode afgeschreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de goodwill bij overname van een bedrijf), vastgoed, kantoorinventaris en hardware.

Vlottende activa

De vlottende activa zijn bedrijfsmiddelen die voor een kortere periode, korter dan 1 jaar, aanwezig zullen zijn in het bedrijf. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de voorraden, benodigd werkkapitaal, voorfinanciering BTW, openstaande debiteuren, en aanloopkosten. Afhankelijk van de bedrijfsvorm en je privé situatie, zal je ook een stukje inkomen voor jezelf mee kunnen nemen in de vlottende activa.

Download voorbeeld investeringsbegroting

Hierboven staat een overzicht van een investeringsbegroting. Je kunt dit voorbeeld downloaden in Excel en verder bewerken. invullen. 

Aandachtspunten Investeringsbegroting

  • Zorg dat je de juiste bedragen hanteert. Vraag bij verbouwingen bijvoorbeeld offertes aan.
  • Neem een extra post op van 10% voor onvoorziene kosten, zo voorkom je verassingen.
  • Let op de BTW, de bedragen staan in de exploitatiebegroting exclusief BTW, maar in de investeringsbegroting moet er wel BTW betaald worden over bepaalde bedragen en die krijg je pas in de eerst opvolgende maand van de kwartaalperiode terug. Hier zal dus een extra stukje ruimte voor moeten worden gecreëerd. 

Financieringsbegroting

Zodra je de benodigde investeringen op een rijtje hebt gezet, kan je de financieringsbegroting verder uitwerken. Hierin staat de wijze waarop je de investeringen gaat financieren. Dat kan (voor een deel) uit eigen vermogen zijn, en dat kan worden gedaan door externe leveranciers. En bank en externe leveranciers zullen een gedegen ondernemingsplan en financieel plan willen zien, voordat ze (een deel) zullen willen financieren. Bij externe leveranciers kan je denken aan een familiaire lening, durfkapitaal of crowdfunding.

Financieel plan

Om voor je zelf een goed financieel plaatje te hebben en eventuele potentiële investeerders aan te trekken, is het van belang om een goed financieel plan te schrijven. In een financieel plan staat een exploitatiebegroting, waarin de omzet, inkoop, kosten en winst uiteen worden gezet. Daarnaast staat er een liquiditeitsbegroting in, waarmee je kan zien hoe je liquiditeitspositie zal zijn over een bepaalde periode. Dit is alleen van toepassing bij grotere bedrijven.

Volg ons op Twitter en bekijk de laatste voorbeeld documenten.