Brief klanten informeren

Brief klanten informeren, voorbeeld brieven om klanten te informeren met verschillende onderwerpen zoals een fusie, een verhuizing, een nieuw contactpersoon, een nieuw rekeningnummer of een prijsverhoging. Bekijk en download de voorbeeld brieven. 
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Bekijk voorbeeld brief klanten informeren

brief-klanten-informeren-voorbeeld

bekijk-brief-voorbeeld-button

Download Brief voorbeeld in Microsoft Word. 


Download Instructie: Als je voor Download kiest, verschijnt er een ZIP bestand bij je downloads. Dit bestand kun je uitpakken, waarna je het Word bestand Direct kunt Bewerken
brief-schrijven-met-chatgpt

Download de voorbeeld brieven om klanten te informeren 
Opbouw zakelijke brief


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Bekijk op deze pagina de verschillende voorbeelden brieven om je klanten te informeren.
De inhoud kan van alles zijn, bijvoorbeeld doorgeven dat er een nieuwe accountmanager gekoppeld is aan de klant, dat er sprake is van een fusie en welke invloed dit heeft op de klant, of dat je bedrijf gaat verhuizen naar een andere locatie. 


Voorbeeld brieven om klanten te informeren

Voorbeeld brief klanten informeren nieuw contactpersoon

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief klanten informeren nieuw contactpersoon

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Na 5 jaar met veel plezier te hebben gewerkt bij (Bedrijfsnaam) heb ik besloten mijn weg elders voort te zetten. Per (datum) zal ik afscheid nemen van (Bedrijfsnaam).

Mijn collega (Naam) zal per (datum) de nieuwe contactpersoon zijn. Hij zal binnenkort contact opnemen om een afspraak in te plannen.

Bedankt voor de plezierige samenwerking, misschien komen we elkaar in de toekomst elders nog tegen. Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie contact opnemen met (Naam) op telefoonnummer (telefoonnummer) of per mail op (mailadres).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Brief klanten informeren fusie

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief klanten informeren fusie

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Met groot genoegen kunnen wij u mededelen dat wij hebben besloten te fuseren met (naam bedrijf). Na een lang traject van informatiewisseling, besprekingen en onderzoek, zijn we tot de conclusie gekomen dat we door de fusie een nog beter pakket aan diensten en producten kunnen leveren.

Door middel van deze fusie kunnen wij efficiƫnter werken en is onze kennis en expertise nog meer uitgebreid. We zullen per (datum) verder gaan onder de naam (bedrijfsnaam) en samen een pand betreden aan de (Straat, huisnummer, postcode en plaats).

Uw accountmanager zal binnenkort contact met u opnemen om verder in te gaan op de fusie en welke gevolgen dit eventueel voor onze samenwerking kan betekenen. Wanneer u in de tussentijd vragen heeft kunt u altijd terecht bij (naam, telefoonnummer, email).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Brief klanten informeren verhuizing

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Plaats, datum

Betreft: brief klanten informeren verhuizing

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Via deze weg willen wij u informeren dat wij per (datum) zullen verhuizen. Wij zullen ons oude pand aan de (straat, Plaats) gaan verlaten en gaan een nieuw pand betrekken in (plaats).

 

Per (datum) is ons adres als volgt:

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

 

Het postadres blijft ongewijzigd, dat is nog steeds:

Postbus (postbusnummer)

Postcode en plaats

 

De telefoonnummers en overige gegevens blijven ook ongewijzigd. Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende of de bij u bekende contactpersoon van ons bedrijf.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Brief klanten informeren prijsverhoging

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief klanten informeren prijsverhoging

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Helaas moeten wij u mededelen dat wij dit jaar de prijzen zullen verhogen. Door een aanzienlijke groei van onze inkoopprijzen de afgelopen jaren, zien wij ons genoodzaakt om de verkoopprijzen ook te verhogen.

De gemiddelde verhoging van onze prijzen komt uit op (aantal) procent. Dit is een globaal percentage. Enkele producten zijn gelijk gebleven in prijs, waar andere producten een grotere prijsverhoging hebben. De maximale verhoging is echter (aantal) procent.

In de bijlage hebben we de nieuwe prijslijst toegevoegd. De nieuwe prijslijst zal ingaan op (datum). Alle producten die voor die tijd zijn besteld, zullen nog tegen de oude prijzen worden geleverd.

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met uw accountmanager (Naam, telefoonnummer, email).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Brief klanten informeren nieuw rekeningnummer

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief klanten informeren nieuw rekeningnummer

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Hierbij willen wij u mededelen dat wij per heden een nieuw rekeningnummer hebben. Ons oude rekeningnummer komt binnenkort te vervallen.

Wij verzoeken u ons nieuwe rekeningnummer in uw systeem op te nemen. Hierbij de nieuwe gegevens:

 

Bankrekeningnummer:

IBAN nummer NL00NNNN0000000000

BIC/SWIFT 00NN00

Ten name van: bedrijfsnaam

 

R-rekeningnummer:

IBAN nummer NL00NNNN0000000000

BIC/SWIFT 00NN00

Ten name van: bedrijfsnaam

 

Mochten er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met (naam, telefoonnummer, email).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.