Voorbeeld officiele waarschuwingvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Voorbeeld officiele waarschuwing, wanneer een medewerker iets doet tegen het beleid, of bijvoorbeeld met regelmaat te laat komt, kan je een officiele waarschuwing geven. Na 2 officiele waarschuwingen, kan ontslag op staande voet volgen. Er moeten dan we zwaarwegende redenen zijn en het dossier moet op orde zijn. Zorg ervoor dat je de brieven aangetekend verstuurd en behoud een kopie met de verzend en ontvangst bewijzen in de eigen administratie. 


Voorbeeld officiele waarschuwing

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: 1e officiele waarschuwing

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Helaas hebben wij moeten constateren dat u na een aantal mondelinge waarschuwingen wederom te laat bent verschenen op het werk. Omdat het met steeds meer regelmatigheid voorkomt dat u te laat op het werk aankomt, ontvangt u hierbij uw eerste officiele schriftelijke waarschuwing.

Zoals u weet hebben wij een kloksysteem waar u zich in de ochtend aan moet melden wanneer u aanwezig bent in het magazijn. U gaat vervolgens met een montage team op pad naar de verschillende klussen. Wanneer u te laat verschijnt, moet het gehele team dus op u wachten. Aan de hand van klachten van uw direct leidinggevende en een onderzoek van het kloksysteem, hebben wij geconstateerd dat u op de volgende data te laat bent verschenen op uw werk:

 

Datum, eigenlijke werktijd, daadwerkelijk geklokt

Datum, eigenlijke werktijd, daadwerkelijk geklokt

Datum, eigenlijke werktijd, daadwerkelijk geklokt

Datum, eigenlijke werktijd, daadwerkelijk geklokt

 

Zoals gezegd ontvangt u hierbij de eerste officiele waarschuwing voor het niet tijdig op het werk aanwezig zijn. Daarbij verzoeken wij u met klem om voortaan tijdig op het werk te komen. Wanneer dit niet gebeurd, zal er een tweede officiele waarschuwing volgen en kan daarna ontslag op staande voet volgen.

Wij hopen dat het niet zo ver zal komen en dat u voortaan tijdig op de werkplek zal zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld officiele waarschuwing tweede 

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: 2e officiele waarschuwing

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Helaas hebben wij moeten constateren dat u na een aantal mondelinge waarschuwingen en een 1e officiele waarschuwing wederom te laat bent verschenen op het werk. Omdat u met grote regelmaat te laat op het werk verschijnt, ontvangt u hierbij een 2e officiele waarschuwing.  

Naar aanleiding van de 1e officiele waarschuwing controleren wij met regelmaat hoe laat u op de werkplek aanwezig bent. Daarnaast hebben wij wederom een klacht ontvangen van uw leidinggevende. Hieronder hebben we de keren opgesomd dat u afgelopen periode te laat bent verschenen op uw werkplek.

 

Datum, eigenlijke werktijd, daadwerkelijk geklokt

Datum, eigenlijke werktijd, daadwerkelijk geklokt

Datum, eigenlijke werktijd, daadwerkelijk geklokt

Datum, eigenlijke werktijd, daadwerkelijk geklokt

 

Zoals gezegd ontvangt u hierbij de tweede officiele waarschuwing voor het niet tijdig op het werk aanwezig zijn. Daarbij verzoeken wij u met klem om voortaan tijdig op het werk te komen. Wanneer dit niet gebeurd, zal er ontslag op staande voet volgen. Wij hopen dat het niet zo ver zal komen en dat u voortaan tijdig op de werkplek zal zijn.

Wanneer er een reden is dat u te laat op het werk verschijnt en wij daarbij iets voor u kunnen betekenen horen wij het graag. Wij zijn over uw functioneren tevreden, maar door het met grote regelmaat te laat verschijnen op het werk, maken wij te veel extra kosten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Voorbeeld officiele waarschuwing eerste

Voorbeeld officiele waarschuwing tweede

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.