Aangetekende briefvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Een aangetekende brief (ook wel aangetekend schrijven, aangetekend stuk, aangetekende post genoemd) is een brief waarvan de verzender een bewijs van de verzending ontvangt.

Hoe werkt het versturen van een aangetekende brief?

Via post.nl kan je een brief aangetekend versturen. Je krijgt een bewijs van de verzending van de brief. De postbode zorgt dat bij het in ontvangst nemen van de brief door de ontvanger wordt getekend. Het kan zo zijn dat de geadresseerde niet thuis is en in dat geval kan een andere huisgenoot voor de brief tekenen.

Als er niemand thuis is, zal de postbode de brief weer mee terug nemen naar het postkantoor. De geadresseerde krijgt een briefje in de bus waarin staat dat er een aangetekende brief klaar ligt op het postkantoor. De brief zal 2 weken worden bewaard op het postkantoor en wanneer hij niet wordt opgehaald, gaat hij na 2 weken terug naar de verzender.

Het kan ook zo zijn dat de geadresseerde de brief niet wil ontvangen. In dat geval kan de ontvanger tekenen voor het niet in ontvangst nemen van de brief. Post.nl registreert het stuk dan als zijnde “met handtekening retour”.

Lees meer over het opstellen van een aangetekende brief: Hoe stel ik een aangetekende brief op?

Bewijs van de verzending

De verzender krijgt op het postkantoor bij het afgeven van de brief een bewijs dat de brief wordt verstuurd. De handtekening en naam van de ontvanger worden door het postkantoor geregistreerd en bewaard. Wanneer er discussie over de brief ontstaat, kan in ieder geval worden bewezen dat de brief is verstuurd en op welke datum de brief is verstuurd. 

Alleen de verzenddatum en het feit dat er iets op de post is gedaan, kunnen worden bewezen. De inhoud van de brief kan niet worden bewezen, want er wordt geen kopie van gemaakt. Over de inhoud van de brief kan dus wel nog discussie ontstaan.

Voorheen (tot 2011) was er een mogelijkheid om tegen extra betaling een afleverbewijs te ontvangen door de verzender. Via post.nl kreeg de verzender dan een kaartje met de handtekening van de ontvanger en de datum van aflevering. Deze dienst is nu vervangen door de mogelijkheid om de gegevens m.b.t. de verzending digitaal in te kunnen zien via track&trace. Op de website van post.nl kan daarmee online het pakket gevolgd worden.

Wanneer stuur je een brief aangetekend?

Wanneer het post betreft die van groter belang is, kan het verstandig zijn om het per aangetekende post te versturen. Het is dus belangrijke post, wat in sommige gevallen als bewijs kan dienen in een rechtszaak.

Gevallen wanneer de brief aangetekend verstuurd worden zijn bijvoorbeeld:

ü  Bij opzeggingen van een contract, vaak zitten er termijnen aan de opzegging van een contract. Het is dus van belang dat het contract op of voor een bepaalde datum is opgezegd. Om je ervan te verzekeren dat daar geen discussie over zal bestaan, is het aan te raden het contract per aangetekende post op te zeggen.

ü  Opzeggen van de huur, net zoals bij contracten is het opzeggen van de huur meestal verbonden aan bepaalde termijnen, waardoor aangetekend versturen van belang kan zijn.

ü  Officiële klacht,  wanneer een klacht belangrijke gevolgen kan hebben (bijvoorbeeld dat er een gebrek is waardoor je een factuur niet zal betalen) is de aangetekende brief een goed idee. Je kunt in een eventuele rechtszaak aantonen dat je de klacht hebt kenbaar gemaakt en dat je de andere partij in de gelegenheid hebt gesteld om te herstellen.

ü  Officiële waarschuwing, bij een medewerker die een officiële waarschuwing ontvangt, kan deze na herhaling leiden tot ontslag op staande voet. In dat geval kan een gevolg zijn dat er een rechtszaak wordt aangespannen, waarbij bewijs nodig is voor het versturen van een aangetekende brief.

ü  Ingebrekestelling, in een incassotraject waarbij de schuldenaar niet tot betaling over gaat en er een rechtszaak gaat dreigen, zal een aangetekende brief worden gestuurd.

Voorbeelden aangetekende brieven

Voorbeeld aangetekende brief opzeggen abonnement

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Betreft: opzeggen abonnement sportschool 

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij wil ik mijn abonnement bij de sportschool (naam) opzeggen. Ik wil het abonnement opzeggen per de eerst mogelijke datum. Met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, zal ik per (datum) geen lid meer zijn van de sportschool.

De reden van mijn opzegging is dat ik ga verhuizen naar een andere woonplaats. De sportschool zal dan niet meer aan te rijden zijn, waardoor ik genoodzaakt ben om op zoek te gaan naar een andere locatie. 

Ik ben erg tevreden geweest over de sportschool en zal een ieder aanraden om er te gaan sporten. Graag ontvang ik een bevestiging van mijn opzegging.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld aangetekende brief klacht

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

  

Betreft: klacht

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een officiële klacht in met betrekking tot de woning die ik bij u huur. In de huurprijs zit de wasmachine inbegrepen. Nu heb is deze al ruim 2 maanden defect en heeft u nog niet voor reparatie of vervanging gezorgd. 

Ik heb u mondeling op (datum) op de hoogte gesteld van de defecte wasmachine. Daarna heb ik op (datum) nogmaals contact met u gehad over het defect. Nu geef ik u nog (periode) om te zorgen voor reparatie of vervanging. Wanneer u niet voor (datum) voor een oplossing heeft gezorgd, zie ik mij genoodzaakt de betaling van de huur op te schorten. Daarnaast verwacht ik dat u de kosten voor de wasserette vergoedt. In de bijlage treft u een overzicht van de kosten.


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Bijlage: kostenoverzicht wasserette

Voorbeeld aangetekende brief opzeggen huur

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

  

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Betreft: opzeggen huur 

Plaats en datum


Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij wil ik mijn huur opzeggen van het adres (straat, huisnummer, postcode en plaats). Ik wil de huur opzeggen per (datum), met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. 

Graag ontvang ik een bevestiging van de opzegging en ontvang ik graag een datum en tijdstip wanneer de eindinspectie plaats zal vinden.

 

Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld aangetekende brief officiële waarschuwing

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

  

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

  

Betreft: officiële waarschuwing

Plaats en datum 

 

Geachte heer/mevrouw (Naam),

Hierbij ontvangt u een eerste officiële waarschuwing voor het herhaaldelijk te laat komen op het werk. Voor het te laat komen heeft u geen gewichtige reden kunnen geven. 

Zoals in uw arbeidsovereenkomst overeen gekomen zijn van de werktijden van (tijd) tot (tijd). Reeds meerdere malen hebben we u mondeling gewaarschuwd in verband met het niet tijdig verschijnen op de werkplek. U bent geregeld minimaal 15 minuten te laat gekomen. 

Na de eerste officiële waarschuwing, kan een tweede volgen en bij de derde waarschuwing kan ontslag op staande voet een gevolg zijn. Wij hopen echter dat het niet zover zal komen en u voortaan op tijd zal komen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld aangetekende brieven

Aangetekende klachtenbrief

Aangetekende officiële waarschuwing

Aangetekende brief opzeggen abonnement

Aangetekende brief opzeggen huur