Offerte maken voorbeeld templates

Offerte maken voorbeeld templates: Maak je offerte in een handomdraai met behulp van onze gratis voorbeeld templates in Word en Excel. voorbeeld-offerte-templates

Wat is een offerte?

Een offerte is een (formeel) aanbod op verzoek van een (potentiële) klant tot het sluiten van een overeenkomst. Een offerte kan producten en/ of diensten betreffen. Een offerte wordt veelal op maat gemaakt aan de hand van de wensen van de aanvrager. 


In een offerte worden de prijs en voorwaarden van een product of dienst aangebboden aan een potentiële koper. In een offerte kunnen verschillende onderdelen staan welke afhankelijk zijn van de aard van het product of de dienst.


Wat staat er in een offerte?

Over het algemeen bestaat een offerte in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • De naam van de verkoper en de koper
 • De datum waarop de offerte is uitgegeven
 • Een beschrijving van het product of de dienst
 • De hoeveelheid van het product of de dienst die wordt aangeboden
 • De prijs van het product of de dienst, inclusief eventuele belastingen en verzendkosten
 • De betalingsvoorwaarden
 • De duur van de offerte
 • Eventuele bijzondere voorwaarden of beperkingen


Offerte maken voorbeeld templates

Bekijk hieronder de voorbeeld offertes.

De templates kan je gratis downloaden en direct bewerken. 


OFFERTE MAKEN VOORBEELD TEMPLATES

offerte maken voorbeeld
Algemeen

voorbeeld-offerte

offerte maken voorbeeld
administratiekantoor

voorbeeld-offerte-administratiekantoor

offerte maken voorbeeld
adviesbureau

voorbeeld-offerte-adviesbureau

offerte maken voorbeeld
badkamer

voorbeeld-offerte-badkamer


OFFERTE MAKEN VOORBEELD TEMPLATES

offerte maken voorbeeld
bouw excel

voorbeeld-offerte-bouw-excel

offerte maken voorbeeld
catering

voorbeeld-offerte-cateraar

offerte maken voorbeeld
coaching

voorbeeld-offerte-coaching

offerte maken voorbeeld
bouw dak

voorbeeld-offerte-dak


OFFERTE MAKEN VOORBEELD TEMPLATES

offerte maken voorbeeld
dienstverlening

voorbeeld-offerte-dienstverlening

offerte maken voorbeeld
Excel

voorbeeld-offerte-excel

offerte maken voorbeeld
feest

voorbeeld-offerte-feest

offerte maken voorbeeld
fotograaf

voorbeeld-offerte-fotograaf


OFFERTE MAKEN VOORBEELD TEMPLATES

offerte maken voorbeeld
freelancer

voorbeeld-offerte-freelancer

offerte maken voorbeeld
opmaak

voorbeeld-offerte-opmaak

offerte maken voorbeeld
producten

voorbeeld-offerte-producten

offerte maken voorbeeld
schilder

voorbeeld-offerte-schilder


OFFERTE MAKEN VOORBEELD TEMPLATES

offerte maken voorbeeld
ZZP word

voorbeeld-offerte-ZZP

offerte maken voorbeeld
ZZp excel

voorbeeld-offerte-ZZP-excel

offerte maken voorbeeld
aanvraag offerte

voorbeeld-offerteaanvraag

offerte maken voorbeeld
aanvraag 

voorbeeld-offerteaanvraag-2


Offerte maken voorbeeld algemeen

Offerte voorbeeld

 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aanvraag tot het indienen van een offerte voor (omschrijving). Wij hebben uw aanvraag uitgebreid bekeken en op basis daarvan sturen wij u hierbij ons voorstel.

Mocht u vragen hebben over de offerte, neemt u dan gerust contact op met (contactpersoon).

 • Algemene gegevens
 • Gegevens Opdrachtgever                                             
 • Naam van de opdrachtgever
 • Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtgever
 • Telefoonnummer en email opdrachtgever
 • Contactpersoon opdrachtgever
 • Gegevens Opdrachtnemer                                            
 • Naam van de opdrachtnemer
 • Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtnemer
 • Telefoonnummer en email opdrachtnemer
 • Contactpersoon opdrachtnemer
 • Datum van de offerte: (datum)
 • Deze offerte is geldig tot: (datum)


Planning en locatie

Locatie: een omschrijving van de locatie waar het project wordt uitgevoerd.

Geplande uitvoeringsdatum/periode  : de data wanneer de projectwerkzaamheden gepland staan.

Beschrijving van de werkzaamheden: Hier volgt een nauwkeurige omschrijving van de werkzaamheden. Zorg ervoor dat alles helder en zo nodig tot detail wordt omschreven. Hierdoor heb je minder kans dat er aan het einde van het project onduidelijkheden bestaan over de oplevering en eventueel meerwerk.


Prijzen

De werkzaamheden kunnen wij uitvoeren voor een bedrag van: Je kunt hier een totaalprijs hanteren, of de verschillende werkzaamheden specificeren. Je kunt er bij uitgebreide offertes ook voor kiezen om een totaalbedrag te noemen en te verwijzen naar een specificatie die je bijvoorbeeld in Excel maakt.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

De kosten van door u opgedragen werkzaamheden die niet in deze offerte zijn opgenomen of die ontstaan door stagnatie in de uitvoering vanwege onvoorziene omstandigheden uwerzijds, worden op basis van nacalculatie verrekend.


Voorwaarden

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens onze Algemene Voorwaarden. Bij ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Wij vertrouwen dat de kwaliteit van onze op maat aangeboden werkzaamheden met de daaraan gekoppelde offerte voor u aanleiding zal zijn uw opdracht aan ons te verlenen, en zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Opdrachtnemer

Contactpersoon           :     

Bij afwezigheid            :     

*dit document is gemaakt voor digitale verspreiding derhalve is deze niet ondertekend.


Antwoord formulier offerte

Datum                         : 

Referentie                    :  [SO nummer]           

Opdrachtgever             :

Ondergetekende verleent aan (opdrachtnemer) de opdracht het project uit te voeren conform bijgesloten offerte.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van (opdrachtnemer). Een kopie is van de Algemene Voorwaarden is door opdrachtgever ontvangen.

Datum start project  :

 

Kosten specificatie

Gelieve aan te vinken wat van toepassing is.

Investering                                                                            €          000,00

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

Facturatie

Factuur kan worden gezonden aan                                       : Naam, contactpersoon, adres

           

Kenmerk opdrachtgever, te vermelden op factuur               : kenmerk van het project

Akkoordverklaring

Handtekening                                                                         : ………………………………………….

Naam tekeningsbevoegde                                                      : ………………………………………….

Plaats en datum                                                                     : ………………………………………….

U kunt dit formulier retourneren naar Naam, contactpersoon, adres.

U kunt het antwoordformulier ook mailen naar info@0000000.nl

Offerte maken voorbeeld aanvraag

Doel

Het doel van de VVE is om het gehele pand in goede staat brengen door middel van groot onderhoud, met waar mogelijk een minimale levensduur van (aantal) jaar.

Wij verzoeken u om een offerte uit te brengen voor de onderstaande werkzaamheden. In de bijlage treft u het expertise rapport welke door een onafhankelijk expertise bureau is opgesteld. In het rapport staan de onderstaande onderdelen vermeld, met de huidige staat en het bijbehorende advies voor herstel/ vervanging. Uiteraard bent u van harte welkom op locatie om de staat van het pand zelf te beoordelen. In dat geval kunt u contact opnemen met (naam, telefoonnummer, emailadres).

Wij verzoeken u voor (datum) een offerte uit te brengen.


1.    Renovatie van het dak

De huidige dakconstructie is onvoldoende gebleken. De laatste werkzaamheden aan het dak zijn ongeveer 20 jaar geleden geweest. De volgende werkzaamheden moeten aan het dak worden uitgevoerd:

a)    Vervangen van de dak bedekking door stevige dak bedekking

b)    De pijpventilatoren controleren en waar nodig vervangen.

c)     De diverse dakkoepels controleren en herstellen of indien nodig vervangen.

d)    De dakkapel controleren en indien nodig herstellen of vervangen.

e)    De schoorstenen controleren en indien nodig herstellen of vervangen.

f)     Dakgoot voorzijde controleren en indien nodig herstellen of vervangen.

g)    Dakgoot achterzijde controleren en indien nodig herstellen of vervangen.

h)    Dakaansluitingen aangrenzende panden verwijderen en nieuwe dakaansluitingen aanbrengen.

i)      Het metselwerk van de dakaansluitingen aangrenzende panden plaatselijk, dan wel geheel opnieuw aanbrengen en afdekken tegen weersinvloeden.


2.    Renovatie van de gevel

a)    Verflaag, voegen en losse stenen verwijderen.

b)    Herstellen van het metselwerk met voldoende stabiliteit om de constructie op orde te brengen.

c)     Afwerken van de gevel en waterafstotend maken van de gevel.

d)    Vervangen van de kozijnen.


3.    Lekkages en vochtproblemen oplossen

a)    De lekkage in de aansluiting van de dakplaat van het terras dak repareren en de gehele dakrand vervangen.

b)    De 2e hemelwaterafvoer weer vast monteren aan de rechterzijde.

c)     De 2 hemelwaterafvoeren vervangen voor een bredere hemelwaterafvoer van 100mm.

d)    Aansluitingen van de achtergevel meenemen in de renovatie van de achter gevel.


4.    Overig

a)    De scheurvorming van de vloer op de begane grond BG herstellen. Nader in te vullen op welke wijze het herstel het beste plaats zou kunnen vinden.

b)    Het herstellen van de scheur die is ontstaan door de slechte staat van de gevel. Nader in te vullen op welke wijze het herstel het beste plaats zou kunnen vinden.

c)     Het herstellen van de scheur die is ontstaan door de slechte staat van het dak. Nader in te vullen op welke wijze het herstel het beste plaats zou kunnen vinden.


Bekij kook de voorbeeld offertes op voorbeeld-office.com.