Voorbeeld offerte ZZP


voorbeeld-offerte-templates

Voorbeeld offerte ZZP, voor de ZZP-er! 


Onderdelen van een offerte

In een offerte staan de volgende onderdelen standaard vermeld:

  • Jouw gegevens en de gegevens van je klant;
  • de datum van de offerte;
  • het offertenummer;
  • de samenvatting/ opsomming van de werkzaamheden;
  • het tarief of de prijs;
  • de geldigheidsduur van de offerte;
  • een verwijzing naar de algemene voorwaarden.

Offerte ZZP in Excel

Bekijk hieronder de offerte ZZP in Excel. 

Download de voorbeeld offerte ZZP in Excel en pas deze aan in je eigen stijl. 

Voorbeeld offerte ZZP in Word

Voorbeeld Offerte ZZP

 

Datum van de offerte: (datum)

Deze offerte is geldig tot: (datum)

 

Hartelijk bedankt voor uw aanvraag tot het indienen van een offerte voor (omschrijving). Ik hebben uw aanvraag uitgebreid bekeken en op basis daarvan stuur ik u hierbij een voorstel.

 

Mocht u vragen hebben over de offerte, neemt u dan gerust contact met mij op (telefoonnummer, e-mail.

 

Opdrachtgever en opdrachtnemer

 

Gegevens Opdrachtgever                                            

Naam van de opdrachtgever

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtgever

Telefoonnummer en email opdrachtgever

Contactpersoon opdrachtgever

 

Gegevens Opdrachtnemer                                          

Naam van de opdrachtnemer

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtnemer

Telefoonnummer en email opdrachtnemer

Contactpersoon opdrachtnemer

 

Locatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd bij u op kantoor te (adres locatie).

 

Werkzaamheden

Hier volgt een nauwkeurige omschrijving van de werkzaamheden. Zorg ervoor dat alles helder en zo nodig tot detail wordt omschreven. Hierdoor heb je minder kans dat er aan het einde van het project onduidelijkheden bestaan over de oplevering en eventueel meerwerk.

 

Prijs

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor een bedrag van: Je kunt hier een totaalprijs hanteren, of de verschillende werkzaamheden specificeren. Je kunt er bij uitgebreide offertes ook voor kiezen om een totaalbedrag te noemen en te verwijzen naar een specificatie die je bijvoorbeeld in Excel maakt.

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

Meerwerk kan in overleg en na goedkeuring van opdrachtgever worden uitgevoerd tegen een uurtarief van (bedrag) exclusief BTW.

 

Voorwaarden

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden, waarvan een exemplaar als bijlage is toegevoegd. Bij ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Ik vertrouw erop dat de kwaliteit van onze op maat aangeboden werkzaamheden met de daaraan gekoppelde offerte voor u aanleiding zal zijn uw opdracht aan mij te verlenen, en ik zie uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Opdrachtnemer

 


 

Antwoord formulier offerte

 

Datum                        : 

Referentie                  :  [SO nummer]          

Opdrachtgever           :

 

Ondergetekende verleent aan (opdrachtnemer) de opdracht het project uit te voeren conform bijgesloten offerte.

 

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van (opdrachtnemer). Een kopie is van de Algemene Voorwaarden is door opdrachtgever ontvangen.

 

Datum start project :

 

Kosten specificatie

Gelieve aan te vinken wat van toepassing is.

Investering                                                                           €          000,00

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

Facturatie

Factuur kan worden gezonden aan                                      : Naam, contactpersoon, adres

           

Kenmerk opdrachtgever, te vermelden op factuur              : kenmerk van het project

 

 

Akkoordverklaring

Handtekening                                                                       : ………………………………………….

 

Naam tekeningsbevoegde                                                    : ………………………………………….

 

Plaats en datum                                                                    : ………………………………………….

 

U kunt dit formulier retourneren naar Naam, contactpersoon, adres.

U kunt het antwoordformulier ook mailen naar info@0000000.nl

Download de voorbeeld offerte ZZP in Word

Lees meer over het opstellen van een offerte op de website van de kamer van koophandel