Voorbeeld offerte dak


voorbeeld-offerte-templates

Voorbeeld offerte dak, voor de renovatie of de nieuwbouw van een dak. 

Een voorbeeld offerte om te gebruiken als leidraad wanneer je een aanbod wil uitbrengen aan een (potentiële) klant. Een offerte is een (formeel) aanbod op verzoek van een (potentiële) klant, tot het sluiten van een overeenkomst. Een offerte kan producten en/ of diensten betreffen. Een offerte wordt veelal op maat gemaakt aan de hand van de wensen van de aanvrager.


Houdt er rekening mee dat aanvragers vaak verschillende offertes aanvragen om deze met elkaar te vergelijken. 


WAT STAAT ER IN EEN OFFERTE?

Over het algemeen bestaat een offerte in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • De naam van de verkoper en de koper
  • De datum waarop de offerte is uitgegeven
  • Een beschrijving van het product of de dienst
  • De hoeveelheid van het product of de dienst die wordt aangeboden
  • De prijs van het product of de dienst, inclusief eventuele belastingen en verzendkosten
  • De betalingsvoorwaarden
  • De duur van de offerte
  • Eventuele bijzondere voorwaarden of beperkingen


Voorbeeld offerte dak

Algemene gegevens

Gegevens Opdrachtgever                                            

Naam van de opdrachtgever

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtgever

Telefoonnummer en email opdrachtgever

Contactpersoon opdrachtgever

 

Gegevens Opdrachtnemer                                          

Naam van de opdrachtnemer

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtnemer

Telefoonnummer en email opdrachtnemer

Contactpersoon opdrachtnemer

 

Datum van de offerte: (datum)

Deze offerte is geldig tot: (datum)

 

Werkzaamheden

De levering en werkzaamheden zijn als volgt onderverdeeld.

 

Producten

     Opsomming van de producten

     Opsomming van de producten

     Opsomming van de producten

     Opsomming van de producten

 

     Omschrijving van de montagewerkzaamheden

     Omschrijving van de montagewerkzaamheden

     Omschrijving van de montagewerkzaamheden

     Omschrijving van de montagewerkzaamheden

 

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op (data).

 

Prijzen

Het totaalbedrag van de levering en montage van het dak is (bedrag).

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W. De materialen worden direct bij opdracht gefactureerd en de montage wordt na oplevering gefactureerd. Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen.  

 

Eventueel meerwerk wordt in overleg uitgevoerd tegen een uurtarief van (bedrag) exclusief BTW.

 

Voorwaarden

Op de werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan een kopie is bijgesloten. Bij ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Wij vertrouwen dat de kwaliteit van onze op maat aangeboden werkzaamheden met de daaraan gekoppelde offerte voor u aanleiding zal zijn uw opdracht aan ons te verlenen, en zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Tekeningsbevoegde

Handtekening

Voorbeeld offerte dak begeleidende brief

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Plaats en datum

Betreft: Voorbeeld offerte dak

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aanvraag tot het indienen van een offerte voor het leveren en plaatsen van een dak. 

Wij lichten onze offerte graag nader toe in een gesprek.  Mocht u vragen hebben over de offerte, neemt u dan gerust contact op met (contactpersoon).

Aarzelt u zeker niet contact met ons op te nemen wanneer er nog vragen zijn.

 

Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld offerte dak in Word

Bekijk meer informatie over het opstellen van een offerte op de website van de kamer van koophandel