Contracten

Wat staat er allemaal in een arbeids-overeenkomst? Welk type contracten zijn er? Bekijk de informatie over de verschillende contracten, bepaalde tijd, oproep, onbepaalde tijd contracten en de diverse addenda. 

Waar moet je aan denken bij het aangaan van een bruikleen-overeenkomst?  Als aanvulling op de arbeidscontracten kan een gebruiks-overeenkomst worden opgesteld voor bijv. een auto of mobiele telefoon. 

Waar moet je allemaal aan denken bij het aangaan van een huur-contract?  Van de huur van een auto tot de huur van een kamer of huis. Bekijk de  voorbeeld contracten voor het huren van een (on)roerende zaak.  

Wat zijn algemene voorwaarden? Wat staat er minimaal in de algemene voorwaarden? Bekijk hier de algemene voorwaarden en de algemene verkoop voorwaarden. Je kunt ze ook downloaden in Word ter inspiratie. 

Wanneer heb je een algemene volmacht nodig? Hoe machtig je iemand en wat zijn de aandachts-punten? Bekijk de informatie over het  geven van een volmacht en download de verschillende diverse voorbeelden.