Mondelinge arbeidsovereenkomstcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een mondelinge arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en werknemer waarin afspraken zijn gemaakt over de werkzaamheden, het salaris en de arbeidsvoorwaarden.


In Nederland is een mondelinge overeenkomst geldig en bindend, maar het kan wel voor problemen zorgen als er onenigheid ontstaat over de gemaakte afspraken. Daarom is het belangrijk om een mondelinge overeenkomst schriftelijk te bevestigen. In dit artikel lees je alles over het bevestigen van een mondelinge arbeidsovereenkomst en waarom dit belangrijk is voor zowel werkgevers als werknemers.


Waarom moet je een Mondelinge arbeidsovereenkomst Bevestigen?

Waarom is het belangrijk om een mondelinge arbeidsovereenkomst te bevestigen? Het bevestigen van een mondelinge arbeidsovereenkomst is belangrijk om duidelijkheid te creëren over de gemaakte afspraken. Zo voorkom je misverstanden en kan je eventuele geschillen voorkomen of makkelijker oplossen. Bovendien kan een schriftelijke bevestiging ook van belang zijn bij het aanvragen van bijvoorbeeld een hypotheek of huurwoning.


Hoe kan je een mondelinge arbeidsovereenkomst bevestigen?

Een mondelinge arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden bevestigd. Zo kan je bijvoorbeeld een e-mail sturen waarin je de gemaakte afspraken bevestigt en vraagt om een reactie. Ook kan je een brief opstellen waarin je de afspraken samenvat en vraagt om een handtekening van beide partijen. Het is verstandig om in de bevestiging duidelijk te vermelden wat er precies is afgesproken, zoals het salaris, het aantal werkuren en de startdatum.


Voorbeeld bevestiging mondelinge arbeidsovereenkomst

Om de arbeidsovereenkomst te bevestigen, wordt er door de werkgever een brief gestuurd met de gemaakte afspraken. Bekijk hieronder 2 voorbeeld brieven. 

Voorbeeld bevestiging mondelinge arbeidsovereenkomst

Naam werknemer

Straat en huisnummer werknemer

Postcode en plaats werknemer

  

Plaats, datum

Betreft: bevestiging mondelinge arbeidsovereenkomst

 

Beste (Naam),

Hierbij bevestigen wij dat wij mondeling met elkaar een arbeidsovereenkomst  zijn aangegaan  voor de duur van (aantal maanden).

We zijn het volgende overeengekomen:

 

ü  Aanvang arbeidsovereenkomst: (datum)

ü  Einde arbeidsovereenkomst: (datum)

ü  Locatie: Naam werkgever, Straat en huisnummer werkgever, Postcode en Plaats werkgever

ü  Functie of de aard van het werk: (Functie omschrijving)

ü  Bruto uurloon en vergoedingen: € (bedrag)

 

De reserveringen exclusief de wettelijke vakantiedagen worden zoals afgesproken automatisch per loontijdvak uitgekeerd.

Met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften van de werkplek is onze risico inventarisatie & evaluatie toegezonden per mail. 

Op de arbeidsovereenkomst is de (naam) cao van toepassing.

 

Als je van mening bent dat wij andere afspraken hebben gemaakt dan zoals hierboven vermeld, verzoeken wij je dringend om per direct contact met ons op te nemen.

 

 (Naam werkgever)

Voorbeeld bevestiging mondelinge arbeidsovereenkomst uitzendbureau

Naam werknemer

Straat en huisnummer werknemer

Postcode en plaats werknemer

 

Betreft: bevestiging mondelinge arbeidsovereenkomst

Plaats, datum

 

Beste (Naam),

Hierbij bevestigen wij dat wij mondeling met elkaar een uitzendovereenkomst  zijn aangegaan  voor de duur van de terbeschikkingstelling. Je zult arbeid verrichten onder toezicht en leiding van de inlener.

 

We zijn het volgende overeengekomen:

ü  Aanvang terbeschikkingstelling: (datum)

ü  Naam en adres inlener/ werkplek:

Naam bedrijf

Straat en huisnummer bedrijf

Postcode en Plaats bedrijf

ü  Functie of de aard van het werk: (Functie omschrijving)

ü  Bruto uurloon en vergoedingen: € (bedrag)

 

De reserveringen excl. de wettelijke vakantiedagen worden zoals afgesproken automatisch per loontijdvak uitgekeerd. De opgebouwde overuren zullen niet worden uitbetaald maar worden toegekend als compensatie uren. Indien je dit wil wijzigen, kan je een mail sturen naar (mailadres) of contact opnemen met (telefoonnummer).

 

Met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften van de werkplek is de risico inventarisatie & evaluatie van de  inlener  van toepassing aangevuld met onze veiligheidsvoorschriften, waarvan een kopie is toegezonden per mail.


Op de uitzendovereenkomst is het uitzendbeding van toepassing  zoals  schriftelijk met je overeengekomen. Dit betekent dat de uitzendovereenkomst tussen jou en de uitzendonderneming van rechtswege eindigt als de terbeschikkingstelling ten einde komt op verzoek van het inlenend bedrijf.

 

Indien je de afgelopen 26 weken reeds eerder via een andere werkgever dan (naam uitzendonderneming) voor bovengenoemde inlener gewerkt hebt ben je verplicht dit voor aanvang van de werkzaamheden aan ons te melden.

Op de uitzendovereenkomst is de (naam) cao van toepassing.

 

Als je van mening bent dat wij andere afspraken hebben gemaakt dan zoals hierboven vermeld, verzoeken wij je dringend om per direct contact met ons op te nemen.

 

 (Naam uitzendbureau)

Download voorbeeld bevestigingsbrieven mondelinge arbeidsovereenkomst 

Download hieronder de twee voorbeeld bevestigingsbrieven van een mondelinge arbeidsovereenkomst in Word, om te gebruiken als opzetje. 

mondelinge arbeidsovereenkomst
Mondelinge arbeidsovereenkomstTips voor het bevestigen van een mondelinge arbeidsovereenkomst

  • Zorg voor een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken, bij voorkeur met handtekening van beide partijen.
  • Zorg dat de bevestiging duidelijk en volledig is, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.
  • Stuur de bevestiging zo snel mogelijk na het maken van de afspraken, zodat de details nog vers in het geheugen zitten.
  • Bewaar de bevestiging goed, zodat je deze later indien nodig kunt raadplegen.


Bronnen

  1. Rijksoverheid.nl. (2021). Arbeidsovereenkomst en cao. Geraadpleegd op 22 april 2023, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao
  2. CNV Vakmensen. (2022). Mondelinge arbeidsovereenkomst: de regels op een rijtje. Geraadpleegd op 22 april 2023, van https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/rechtshulp/veelgestelde-vragen/mondelinge-arbeidsovereenkomst
  3. FNV. (z.d.). Mondelinge arbeidsovereenkomst. Geraadpleegd op 22 april 2023, van https://www.fnv.nl/werk-inkomen/contracten/contractvormen/mondelinge-arbeidsovereenkomst