Afsluiting briefbrief-sturen-alle-voorbeelden-1

Afsluiting brief, een zakelijke brief sluit je af met de afsluitende zin, de groet en de ondertekening. Bekijk hieronder de voorbeelden voor een correcte afsluiting van je brief.


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Bekijk voorbeeld zakelijke brief

voorbeeld-zakelijke-brief

Afsluiting brief, afsluitende zin


Na het inhoudelijke gedeelte van je brief sluit je af met een afsluitende zin. Dit kunnen verschillende soorten afsluitingen zijn, afhankelijk van wat je van de lezer als vervolg wil op je brief. Bekijk hieronder een aantal voorbeelden voor een afsluitende zin in een zakelijke brief.


Wanneer er niet per definitie een antwoord moet komen

 • Wij vertrouwen erop dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.
 • Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest.
 • Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.
 • Bij voorbaat dank voor de moeite.
 • Ervan uitgaande u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd

Wanneer je een antwoord wenst te ontvangen

 • Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
 • Graag ontvangen wij binnen (aantal) dagen na dagtekening een schriftelijke reactie van u.
 • Wij zien uw offerte met belangstelling tegemoet.
 • Graag vernemen wij op korte termijn van u.
 • Graag zie ik uw antwoord op korte termijn tegemoet.
 • In afwachting van uw reactie verblijven wij,
 • In afwachting van uw spoedige reactie verblijven wij,

Afsluiting brief, groet


Als groet van een zakelijke brief zijn er 2 standaard mogelijkheden. 

redelijk formeel

Met vriendelijke groet,


Dit wordt gebruikt bij een standaard zakelijke brief die niet al te formeel is.

uiterst formeel

Hoogachtend,


Dit wordt gebruikt bij de zeer formele brieven.

Afsluiting brief, ondertekening

In de ondertekening staat de naam, eventueel de functie en de handtekening van de verzender. Het kan ook zijn dat de brief door een ander wordt getekend, dan zet je er i.o. (in opdracht) bij. Er zijn nog andere afkortingen om namens iemand anders te ondertekenen, bekijk ze hier.


Voorbeeld brieven

begeleidende brief

Voorbeeld begeleidende brief

aangetekende brief

Voorbeeld begeleidende brief

voorbeeld klachtenbrief

Voorbeeld begeleidende brief

voorbeeld aanmaning

Voorbeeld begeleidende brief

zakelijke brief

Voorbeeld zakelijke brief

bezwaarschrift

Voorbeeld bezwaarschrift

afsluiten brief

Voorbeeld afsluiten brief

engelse brief

Voorbeeld Engelse brief


Voorbeeld zakelijke brief

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: voorbeeld zakelijke brief

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

De zakelijke brief heeft een standaard indeling. In deze brief geven we in het kort weer wat de standaard indeling en opmaak is van de zakelijke brief.

Helemaal boven in de zakelijke brief staan de gegevens van de verzender van de brief. Dit zijn minimaal de naam, het adres, de postcode en de woonplaats. Wanneer het een bedrijf betreft wordt de bedrijfsnaam vermeld. Hieronder volgen de gegevens van de ontvanger, wederom de naam, het adres en de postcode, woonplaats. Wanneer de ontvanger een bedrijf is, worden de bedrijfsnaam en de naam of afdeling van de ontvanger vermeld.

Het volgende onderdeel is de Plaats en de datum. De plaats wordt met een hoofdletter geschreven, gevolg door een komma en de datum. De maand kan zowel in cijfers of voluit geschreven. Je volgt het document met de betreft regel waarin het onderwerp van de brief staat.

De brief start je met de aanhef. Over het algemeen wordt hier Geachte heer/ mevrouw vermeld en indien bekend volgt daarna de naam. De eerste alinea is de inleiding van de brief. Vervolgens komen de vervolg alinea’s en sluit je af met de slotalinea.

Na de inhoud van de brief volgt de groet, daar wordt over het algemeen “Met vriendelijke groet” gebruikt. Daarna sluit je af met de naam en de handtekening.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

Bijlage: Voorbeeld zakelijke brief

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.