Afsluiting brief

Afsluiting brief, een zakelijke brief sluit je af met de afsluitende zin, de groet en de ondertekening. Bekijk hieronder de voorbeelden voor een correcte afsluiting van je brief.
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


Afsluiting brief, afsluitende zin


Na het inhoudelijke gedeelte van je brief sluit je af met een afsluitende zin. Dit kunnen verschillende soorten afsluitingen zijn, afhankelijk van wat je van de lezer als vervolg wil op je brief. Bekijk hieronder een aantal voorbeelden voor een afsluitende zin in een zakelijke brief.


bekijk-afsluitende-zinnen


Wanneer er niet per definitie een antwoord moet komen

 • Wij vertrouwen erop dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.
 • Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest.
 • Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.
 • Bij voorbaat dank voor de moeite.
 • Ervan uitgaande u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd

Wanneer je een antwoord wenst te ontvangen

 • Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
 • Graag ontvangen wij binnen (aantal) dagen na dagtekening een schriftelijke reactie van u.
 • Wij zien uw offerte met belangstelling tegemoet.
 • Graag vernemen wij op korte termijn van u.
 • Graag zie ik uw antwoord op korte termijn tegemoet.
 • In afwachting van uw reactie verblijven wij,
 • In afwachting van uw spoedige reactie verblijven wij,


brief-schrijven-met-chatgpt

Afsluiting brief, groet


Als groet van een zakelijke brief zijn er 2 standaard mogelijkheden. 

redelijk formeel

Met vriendelijke groet,


Dit wordt gebruikt bij een standaard zakelijke brief die niet al te formeel is.

uiterst formeel

Hoogachtend,


Dit wordt gebruikt bij de zeer formele brieven.

Afsluiting brief, ondertekening

In de ondertekening staat de naam, eventueel de functie en de handtekening van de verzender. Het kan ook zijn dat de brief door een ander wordt getekend, dan zet je er i.o. (in opdracht) bij. Er zijn nog andere afkortingen om namens iemand anders te ondertekenen, bekijk ze hier.


Voorbeeld brieven

Bekijk een Selectie uit de Voorbeeld Brieven. Als je op de Afbeelding klikt, kom je op de pagina met voorbeeld teksten en een optie tot downloaden van de gratis voorbeeld template. 


Voorbeeld
klachtenbrief

Voorbeeld klachtenbrief

officiele
waarschuwing

Voorbeeld officiële waarschuwing

Voorbeeld brief
opstellen

Voorbeeld brief opstellen

brief  opzeggen
abonnement

Voorbeeld brief opzeggen abonnement

brief opzeggen
huur

Voorbeeld brief opzeggen huur

begeleidende
brief

Voorbeeld begeleidende brief

voorbeeld
Bezwaarschrift

Voorbeeld bezwaarschrift

brief  opzeggen
abonnement

Voorbeeld brief dwaling

Voorbeeld
aanmaning

Voorbeeld brief aanmaning

bezwaar
huuropzegging

Voorbeeld brief bezwaar huuropzegging

AFSLUITING
BRIEF

Voorbeeld BRIEF AFSLUITEN

intentie
verklaring

Voorbeeld brief dwaling

Voorbeeld zakelijke brief

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: voorbeeld zakelijke brief

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

De zakelijke brief heeft een standaard indeling. In deze brief geven we in het kort weer wat de standaard indeling en opmaak is van de zakelijke brief.

Helemaal boven in de zakelijke brief staan de gegevens van de verzender van de brief. Dit zijn minimaal de naam, het adres, de postcode en de woonplaats. Wanneer het een bedrijf betreft wordt de bedrijfsnaam vermeld. Hieronder volgen de gegevens van de ontvanger, wederom de naam, het adres en de postcode, woonplaats. Wanneer de ontvanger een bedrijf is, worden de bedrijfsnaam en de naam of afdeling van de ontvanger vermeld.

Het volgende onderdeel is de Plaats en de datum. De plaats wordt met een hoofdletter geschreven, gevolg door een komma en de datum. De maand kan zowel in cijfers of voluit geschreven. Je volgt het document met de betreft regel waarin het onderwerp van de brief staat.

De brief start je met de aanhef. Over het algemeen wordt hier Geachte heer/ mevrouw vermeld en indien bekend volgt daarna de naam. De eerste alinea is de inleiding van de brief. Vervolgens komen de vervolg alinea’s en sluit je af met de slotalinea.

Na de inhoud van de brief volgt de groet, daar wordt over het algemeen “Met vriendelijke groet” gebruikt. Daarna sluit je af met de naam en de handtekening.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

Bijlage: Voorbeeld zakelijke brief

Voorbeeld afsluiting brief

Bekijk de voorbeeld klachtenbrieven:

 1. Klachtenbrief
 2. Klachtenbrief belastingdienst
 3. Klachtenbrief beantwoorden
 4. Klachtenbrief politie
 5. Klachtenbrief restaurant
 6. Klachtenbrief product
 7. Klachtenbrief hotel
 8. Klachtenbrief lekkage
 9. Klachtenbrief geluidsoverlast
 10. Klachtenbrief garage
 11. Klachtenbrief dienstverlening
 12. Klachtenbrief bewindvoerder
 13. Klachtenbrief foute levering
 14. Klachtenbrief auto
 15. Klachtenbrief accommodatie
 16. Klachtenbrief aannemer


Brief afsluiten - bezwaarschrift

Het kan ook zijn dat je een bezwaarschrift gaat maken. In een bezwaarschrift maak je bezwaar tegen een beslissing die door een overheidsinstantie of bedrijf is genomen. Deze brief is een formele manier om te aan te teven dat je niet akkoord bent met het besluit en om een herziening met betrekking tot het besluit te vragen.


Als je een bezwaarschrift wil sturen, volg je de volgende stappen:

 1. Verzamel alle relevante stukken: om je bezwaarschrift goed op te stellen is het van belang dat je alle relevante stukken bij de hand hebt. Je kunt deze gebruiken voor kenmerken, data en eventueel als bijlage; 
 2. Informeer je naar de bezwaarprocedure: bij veel instaties is een vaste procedure om je bezwaar in te dienen. Deze kan je vaak terugvinden in de correspondentie en op de website van de betreffende instantie;
 3. Gebruik de juiste adressering: Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift naar de juiste instantie en afdeling stuurt. Ook het kenmerk (als deze er is) voeg je toe in het onderwerp van je bezwaarschrift; 
 4. Geef op een duidelijke manier aan waar je bezwaar tegen maakt: Leg in het bezwaarschrift uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en wwelke oplossing je verwacht;
 5. Onderbouw je bezwaarschrift: Als je bewijsstukken hebt die je bezwaar onderbouwen, voeg je deze toe in de bijlage(n);
 6. Geef een reactietermijn: geef aan binnen hoeveel tijd je een reactie wenst te ontvangen. Geef een redelijke reactietermijn (over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen), bij grotere instanties is de reactietermijn vastgelegd in de bezwaarprocedure;
 7. Dien je bezwaarschrift in: je kunt deze per aangetekende post versturen, of per mail (afhankelijk van de procedure van de betreffende instantie);

Bewaar altijd een kopie van je bezwaarschrift voor je eigen administratie. Mocht het zover komen dat er een juridische zaak ontstaat, is het van belang dat je administratie compleet is. 


Lees meer over het bezwaarschrift


Bekijk ook de voorbeeld brieven op voorbeeld-office.com

opmaak-zakelijke-brief