Klachtenbrief foute levering

Klachtenbrief foute levering, 2 voorbeeld klachtenbrieven voor wanneer er iets fout gaat met een levering. Bekijk en download de gratis voorbeeld brieven. 
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Opmaak Klachtenbrief

Bekijk de opmaak van een Klachtenbrief


Voorbeeld klachtenbrief foute levering 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief

 

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van een foutieve levering d.d. (datum) stuur ik hierbij een klacht. Het betreft een levering van (product omschrijving).

U heeft op bovengenoemde datum een aantal producten bij mij geleverd conform offerte (nummer). De levering heeft in eerste instantie 5 werkdagen te laat plaatsgevonden en een aantal van de producten waren beschadigd. In de bijlage heb ik een foto van de beschadigingen, alsmede een kopie van de offerte en de pakbon toegevoegd.

Door de te late levering hebben wij vertraging op het project opgelopen. Deze vertraging is nu nog te overzien, maar wij hebben de onbeschadigde producten zo snel mogelijk nodig om verder te kunnen gaan. Mijn voorstel is dat u door middel van een spoedbezorging zorgt dat de producten voor het einde van de week (datum) alsnog aan ons worden geleverd.

Graag ontvang ik gezien de urgentie van de levering binnen 2 werkdagen een reactie van u. U kunt mij eventueel ook telefonisch bereiken op (telefoonnummer) of via de e-mail op (emailadres).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld klachtenbrief foute levering 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief foutieve levering 2

 

Geachte heer/mevrouw,

Op (datum) hebben wij bij u een order geplaatst voor de levering en de montage van (omschrijving van de producten die besteld zijn). Het ordernummer van deze levering is (ordernummer). Er is iets niet goed gegaan met de levering en daarom dienen wij hierbij een schriftelijke klacht in.

Wij hebben de producten met productnummer (nummer) besteld en we hebben de producten met productnummer (nummer) geleverd gekregen. Dit is een ander product van een slechtere kwaliteit en daar zijn wij absoluut niet tevreden over. Wij hebben juist voor een goede kwaliteit en duurzaamheid gekozen en nu hebben wij iets van een heel ander kaliber binnen gekregen. Wij hebben daarom ook de montage niet door laten gaan. Dat zou alleen maar extra tijd met zich mee hebben gebracht.

Nu verzoeken wij u om alsnog zo spoedig mogelijk de juiste producten aan ons te leveren en op locatie te monteren. Wanneer dat om wat voor reden dan ook niet gaat lukken, willen wij afzien van de order en zullen wij een order elders plaatsen.

Graag verneem ik binnen 5 werkdagen na dagtekening van u of en zo ja wanneer de juiste producten geleverd en gemonteerd kunnen worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download klachtenbrief foute levering 1

Download klachtenbrief foute levering 2

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.