Klachtenbrief lekkage

Klachtenbrief lekkage, 2 voorbeeld brieven om een klacht in te dienen in verband met een lekkage. Bekijk en download de gratis voorbeelden. 
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Opmaak Klachtenbrief

Bekijk de opmaak van een Klachtenbrief


Voorbeeld klachtenbrief lekkage 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief lekkage

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een klacht in met betrekking tot een lekkage bij mij in de slaapkamer.

Op (datum) zijn wij teruggekomen van vakantie en er bleek een flinke lekkage te zijn geweest bij ons in de slaapkamer. Omdat de lekkage ergens tijdens onze vakantie heeft plaatsgevonden, was een en ander al in een rottingsproces. Zowel de muren, als het bed en de vloerbedekking zijn beschadigd door de lekkage.

Wij hebben vlak voor onze vakantie ook een lekkage gehad omdat u op het dak werkzaamheden aan het verrichten was en het niet goed had afgesloten. Wij hebben toen de lekkage gelukkig direct opgemerkt, waarna u maatregelen had getroffen. Wij hebben u toen verzocht het dak goed af te sluiten en aangegeven dat wij er niet zouden zijn wegens vakantie.

Omdat wij u reeds hebben gewaarschuwd en er alsnog een tweede lekkage is ontstaan verzoeken wij u de schade aan de muren en de vloerbedekking te herstellen en ons een schadevergoeding uit te betalen voor de aanschaf van een nieuw bed.

Graag ontvangen wij binnen (aantal) dagen na dagtekening een schriftelijke reactie van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld klachtenbrief lekkage 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief lekkage 2

 

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze brief dien ik een klacht in wegens de lekkage bij mij in de gang.

Op (datum) heb ik een lekkage gehad bij mij in de gang. Het was op een gevaarlijk punt waar ook elektra loopt. Ik heb de bovenburen, de huurders van uw pand, gewaarschuwd en het bleek dat ze onder de douche stonden. Blijkbaar is de lekkage ergens n de badkamer ontstaan. Omdat het een vrijdag avond was, was er geen dienst beschikbaar die op dat moment kon komen kijken naar de lekkage en heb ik met de buren afgesproken dat ze tijdelijk geen gebruik zouden maken van de douche.

De volgende dag op zaterdag is de loodgieter langsgekomen en deze heeft geconstateerd dat de lekkage heeft kunnen ontstaan door het verouderde kit werk. Om dit op te lossen verzoek ik u iemand in te schakelen om de kit randen te vervangen. In de bijlage heb ik het rapport en de factuur van de loodgieter toegevoegd. Het factuurbedrag heb ik ter plekke betaald en ik verzoek u mij dit te restitueren.

Graag verneem ik binnen 14 dagen een schriftelijke reactie van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld klachtenbrieven

Download voorbeeld klachtenbrief lekkage 1

Download voorbeeld klachtenbrief lekkage 2

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.