Klachtenbrief garage

Klachtenbrief garage, 2 voorbeeldbrieven om een klacht in te dienen bij de garage. Bekijk en download de gratis voorbeelden. 
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Opmaak Klachtenbrief

Bekijk de opmaak van een Klachtenbrief


Voorbeeld klachtenbrief garage 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief garage 1

 

Geachte heer/mevrouw,

Wij zijn een overeenkomst met elkaar aangegaan voor het verrichten van werkzaamheden aan mijn auto. Ik ben ontevreden over deze werkzaamheden en daarom dien ik hierbij een klacht in.


Op (datum) heb ik mijn auto naar uw garage gebracht en heeft u de volgende werkzaamheden verricht:

Opsomming van de verrichten werkzaamheden

 

Het resultaat van deze werkzaamheden is helaas niet deugdelijk omdat:

Opsomming van de redenen van waarom de werkzaamheden niet in orde zijn geweest

 

U bent verantwoordelijk voor de aflevering van deugdelijk werk. Omdat u dit niet heeft gedaan, verzoek ik u hierbij om bovenstaande tekortkomingen alsnog kosteloos in orde te maken. Ik verzoek u om op korte termijn contact met mij op te nemen om een afspraak in te plannen om de werkzaamheden aan mijn auto uit te voeren.

Ik zal nu (aantal) procent van de factuur betalen, maar wacht met de betaling van de rest van de factuur tot de werkzaamheden volgens afspraak zijn uitgevoerd.

Ik zie graag een schriftelijke reactie van u tegemoet binnen (aantal) dagen na dagtekening. Om een afspraak te maken voor de herstelwerkzaamheden ben ik bereikbaar op (telefoonnummer) of (e-mailadres). 

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld klachtenbrief garage 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief garage 2

 

Geachte heer/mevrouw,

Op (datum) ben ik een mondelinge overeenkomst aangegaan met een garage medewerker van u voor de reparatie van mijn auto. Hierbij dien ik naar aanleiding daarvan een klacht bij u in.

Op (datum) heb ik conform afspraak mijn auto bij uw garage gebracht voor de reparatiewerkzaamheden. De volgende reparatiewerkzaamheden zouden verricht worden voor een bedrag van EURO (bedrag):


Opsomming van de afgesproken werkzaamheden

Opsomming van de afgesproken werkzaamheden

Opsomming van de afgesproken werkzaamheden

 

Op (datum) heb ik mijn auto opgehaald en toen werd mij vertel door (Naam) dat de werkzaamheden waren verricht maar dat er meerwerk aan te pas is gekomen voor een bedrag van EURO (bedrag). Dit komt neer op een aanzienlijk hoger bedrag dan dat ik op (datum) mondeling met (naam) ben overeengekomen, (aantal) procent meer zelfs. Ik ben niet van tevoren op de hoogte gesteld van deze extra kosten.

Omdat u mij niet van tevoren heeft gevraagd of het meerwerk akkoord was, ben ik niet voornemens om het te betalen. Ik ben bereid om maximaal 10% meerwerk aan u te voldoen en van het overige bedrag wens ik een creditfactuur te ontvangen.

Ik zie graag een schriftelijke reactie van u tegemoet binnen (aantal) dagen na dagtekening.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download voorbeeld klachtenbrief garage 1

Download voorbeeld klachtenbrief garage 2

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.