Huurcontract

Een huurcontract is een overeenkomst waarbij de ene partij (de verhuurder) zicht verplicht om aan de andere partij (de huurder) een zaak in gebruik te geven, waarbij de huurder verplicht is tot het geven van een tegenprestatie.

Voor welke zaken wordt een huurcontract afgesloten?

De zaak welke wordt verhuurd/ gehuurd kan verschillen. Bekende voorbeelden van gehuurde zaken zijn bijvoorbeeld:

1.      Een woonruimte (huis, kamer, appartement, vakantiewoning)

2.      Een bedrijfsruimte (kantoorruimte, winkelruimte)

3.      Een voertuig (fiets, scooter, auto)

4.      Een vaartuig (sloep, motorboot, zeilboot)

5.      Gereedschap (boormachine, zaagmachine)

Wat staat er in het huurcontract?

Een huurcontract bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

1.      De gegevens van de huurder;

2.      De gegevens van de verhuurder;

3.      De prijs van de gehuurde zaak (eventueel gesplitst in huurprijs en servicekosten);

4.      De hoogte van de (waar)borg;

5.      De omschrijving van het gehuurde;

6.      De ingangsdatum van het huurcontract;

7.      De periode waarvoor de huurovereenkomst wordt aangegaan;

8.      De afspraken omtrent de betaling (het tijdstip en de wijze van betaling)

9.      De afspraken met betrekking tot eventuele jaarlijkse verhogingen;

10.   De afspraken met betrekking tot service en onderhoud;

11.   De regels met betrekking tot het gebruik;

12.   Het toepasselijk recht;

13.   De ondertekening van de overeenkomst (naam en handtekening van de tekeningsbevoegde).

 

Dit zijn standaard onderdelen van een huurovereenkomst. Afhankelijk van de aard van het gehuurde en de afspraken onderling, kan het contract verder worden uitgebreid.

Huurovereenkomst woonruimte

Voor de overeenkomst van huur voor onroerend goed gelden specifieke regels en normen. Voor bijvoorbeeld de huur van een woonruimte geldt dat er over het algemeen een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor het verhuren voor een bepaalde periode gelden specifieke regels. In de volgende gevallen kan er bijvoorbeeld voor een kortere periode worden verhuurd:

·        De woonruimte is bestemd voor een specifieke doelgroep;

·        De eigenaar is tijdelijk afwezig en voornemens de woning na de huurperiode weer zelf te betrekken;

·        De woning staat leeg in afwachting van bijvoorbeeld een verbouwing of sloop;

 

Bij een huur voor bepaalde tijd geldt dat er maximaal 1 contract kan worden afgesloten voor de periode van 2 jaar. De verhuurder kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, de huurder kan deze overeenkomst tussentijds wel opzeggen.

 

Bij een huurcontract voor bepaalde tijd is het van belang de huurder 1 tot 3 maanden voor het einde van de periode schriftelijk op de hoogte te stellen dat de huur binnenkort eindigt. Het is van belang dat u, indien de huurder aan het einde van de huurperiode de woning niet verlaten heeft, een verzoek tot ontruiming aanvraagt bij de rechter. Wanneer dit niet gebeurt, kan het contract worden gezien als een huurovereenkomst met huurbescherming. In dat geval wordt het zeer moeilijk om de huurder uit de woonruimte te krijgen.

 

Voor tijdelijk huur van woningen die leegstaan gelden andere regels.

Huurcontract opzeggen

Zowel voor de huurder als de verhuurder gelden regels met betrekking tot het opzeggen van de huur. Lees hier alles over het opzeggen van het huurcontract en download de verschillende voorbeeld brieven. 

Bekijk en download de voorbeeld huurcontracten 

Huurcontract appartement

Voorbeeld huurcontract chalet

Voorbeeld huurcontract woning

Voorbeeld huurcontract kamer

Huurcontract opslagruimte

Voorlopig koopcontract

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Een huurovereenkomst bedrijfsruimte wordt vaak afgesloten voor een periode van 5 jaar met optie tot verlenging. Bij deze overeenkomst zijn er aanvullend zaken met betrekking tot de BTW opgenomen in het contract. 

Bekijk het voorbeeld huurcontract bedrijfspand

Voorbeeld brieven huurcontract

Bekijk en download de verschillende voorbeeld brieven met betrekking tot het huurcontract

Voorbeeld brief huurachterstand

Voorbeeld brief huuropzegging (door huurder)

Voorbeeld brief huuropzegging (verhuurder)

Voorbeeld brief huurverhoging

Lees de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot het verhuren/ huren op de website van binnenlandse zaken