Brief huuropzegging verhuurdervoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief huuropzegging verhuurder, 3 voorbeeld brieven om de huur op te zeggen op initiatief van de verhuurder. Bij huuropzegging is het van belang dat je een geldige reden hebt. In artikel 7:271 BW staan de redenen wanneer de huur opgezegd mag worden door de verhuurder. Zorg er voor dat je de brief aangetekend verstuurd, zodat er geen onduidelijkheid over de ontvangst ontstaat. 


Bekijk voorbeeld brief huuropzegging

brief-huuropzegging-verhuurder-bekijken


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Voorbeeld brieven huuropzegging verhuurder

Voorbeeld brief huuropzegging verhuurder

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: huuropzegging

 

Geachte heer- mevrouw (Naam),

U bent huurder van ons pand op de (straat, huisnummer, postcode en plaats).

Zoals wij reeds telefonisch hebben besproken, zijn wij helaas genoodzaakt de huurovereenkomst per (datum) te beëindigen. De reden hiervoor is dat (omschrijving van de reden van de huuropzegging).

Wij verzoeken u per (datum) het pand oplever klaar te hebben, dat wil zeggen geheel ontruimd, schoon en in de staat waarin u het pand te huur aangeboden heeft gekregen. Wij verzoeken u daarnaast contact op te nemen met (naam, telefoonnummer) om een afspraak in te plannen voor de eind inspectie.

Na het inleveren van de sleutel en de eindinspectie, zult u de borg (met eventuele in mindering gebrachte kosten) retour ontvangen. Graag verneem ik schriftelijk binnen (aantal) dagen van u of u akkoord gaat met de opzegging .

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel succes met het vinden van een nieuwe woning.

 

Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief huuropzegging verhuurder einde contract

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Plaats, datum

Betreft: huuropzegging, einde overeenkomst

 

Geachte heer- mevrouw (Naam),

U huurt van ons de woning op het volgende adres (straat, nummer, postcode en plaats). Op (datum) verloopt de huurovereenkomst van 2 jaar en deze zullen wij niet gaan verlengen.

Helaas is het niet mogelijk om flexibel de huurovereenkomst na 2 jaar te verlengen, waardoor een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zal ingaan waarbij wij als huurder niet kunnen opzeggen.

Omdat wij voornemens zijn binnen een aantal jaar de woning zelf te betrekken willen wij geen huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangaan. Dat is de reden dat wij de huurovereenkomst niet zullen verlengen.

Wij danken u voor de prettige contacten en wensen u veel succes in het vinden van een nieuwe woning.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief huuropzegging verhuurder wegens wangedrag

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: huuropzegging wegens wangedrag

 

Geachte heer- mevrouw (Naam),

U huurt van ons de woning op het volgende adres (straat, nummer, postcode en plaats). Hierbij delen wij u mede dat wij de huurovereenkomst zullen opzeggen per (datum). Dit is met inachtneming van de opzegtermijn van (aantal) maanden.

De reden van de opzegging van de huur is dat u stelselmatig de huur niet op tijd betaalt. Wij hebben u regelmatig herinneringen en aanmaningen moeten sturen, waarvan wij inmiddels een dossier van hebben opgebouwd. Uw huidige achterstand is wederom opgelopen tot EURO (bedrag). Wij hebben het incassotraject daarvan uit handen gegeven.

Wij verzoeken u binnen 14 dagen schriftelijk te melden of u akkoord gaat met de huuropzegging. Wij zullen daarna contact met u opnemen om de eindinspectie in te plannen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download voorbeeld brief huuropzegging verhuurder algemeen

Download voorbeeld brief huuropzegging verhuurder einde contract

Download voorbeeld brief huuropzegging  verhuurder wangedrag

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.