Opzegbrief opbouwvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Opzegbrief opbouw, de opbouw van een opzegbrief is in principe gelijk aan elke andere zakelijke brief. Het is van belang om duidelijk je abonnementnummer of kenmerk in de brief te vermelden. Daarnaast is het van belang om aan te geven per wanneer je wilt opzeggen. Bekijk voor de opzegtermijn het contract, de algemene voorwaarden of de website van de leverancier. 


Opbouw van de opzegbrief

Opzegbrief opbouw 

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: opzegbrief opbouw

 

Geachte heer/mevrouw,

Dit is een voorbeeld van een opzegbrief. Je begint de opzegbrief met de NAW gegevens van jezelf, gevolgd door de NAW gegevens van de ontvanger van de brief. Wanneer je gebruik maakt van voorbedrukt briefpapier, of de adresgegevens van jezelf in de kop en voettekst hebt verwerkt, kan je de eigen NAW gegevens laten vervallen.

Na de NAW gegevens volgt de Plaats en datum regel, deze ziet er als volgt uit: Plaats, 00-00-0000. Je kunt er ook voorkiezen om de maand voluit te schrijven. In de betreft regel die daarop volgt, wordt de referentie van het abonnement vermeld. Dat kan een klant nummer of dergelijke zijn.  

Nu start je met de aanheft van de brief, in dat geval Geachte heer/ mevrouw. In de eerste alinea geef je aan dat je het abonnement op wil zeggen en per wanneer. Bijvoorbeeld: Ik zeg mijn abonnement op per (datum). Hierbij houd ik rekening met de opzegtermijn van (periode). Eventueel kan je in de volgende alinea aangeven wat de reden is dat je abonnement opzegt.

In de slotalinea vraag je om een bevestiging, bijvoorbeeld: Vriendelijk verzoek ik u om binnen (aantal) dagen een bevestiging van mijn opzegging te sturen.

De brief wordt afgesloten met een groet. Over het algemeen wordt “Met vriendelijke groet” of in zeer formele gevallen “Hoogachtend” gebruikt. Na de groet volgt de naam van de verzender en de handtekening van de verzender.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Opzegbrief voorbeeld

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: opzegbrief voorbeeld

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zeg mijn abonnement op voor (omschrijving abonnement) met klantnummer (klantnummer) per (datum). Hierbij houd ik rekening met de opzegtermijn van (aantal) maanden).

Ik zeg mijn abonnement op omdat (omschrijving waarom je het abonnement op wilt zeggen).

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van de opzegging met de officiële datum dat mijn abonnement is opgezegd. Wanneer u nog vragen en/ of opmerkingen heeft kunt u mij bereiken op (telefoonnummer en/ of e-mailadres).

 

Bij voorbaat dank,

 

Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeelden van een opzegbrief

Voorbeeld opzegbrief opbouw met uitleg

Voorbeeld opzegbrief 

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.