Brief functiewijzigingvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief functiewijziging, 3 voorbeeld brieven voor het wijzigen van een functie. Er kunnen diverse redenen zijn om een functie te wijzigen. De meest voorkomende reden is een verbetering van de functie, de werknemer promoveert. Het kan ook zo zijn dat de werknemer wegens een privĂ© situatie minder wil gaan werken of minder zware taken wil uitvoeren. Daarnaast is er bijvoorbeeld in het onderwijs voor bepaalde functies een vereiste om door te blijven leren. Wanneer dit niet gebeurd kan men terug gaan naar een oude functie. Bekijk hieronder 3 voorbeeld brieven voor de verschillende situaties. 

Voorbeeld brieven functiewijziging

Voorbeeld brief functiewijziging 1

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: functiewijziging

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Zoals op (datum) met u besproken, hebben we een functiewijziging doorgevoerd. Uw oude functie is komen te vervallen per (datum).

In aanvulling op uw bestaande arbeidsovereenkomst d.d. (datum) hebben we in overleg artikel (artikel) aangepast. Uw nieuwe functie per (datum) is (functienaam) en uw oude functie is daarbij komen te vervallen.

Bij uw nieuwe functie behoort u tot salarisgroep (salarisgroep). Uw bruto salaris per maand op basis van een fulltime werkweek bedraagt EURO (bedrag). Deze salarisverhoging gaat per (datum) gelijktijdig in met uw functiewijziging.

De overige artikelen uit uw arbeidsovereenkomst blijven ongewijzigd. Wij wensen u veel werkplezier in uw nieuwe functie toe.


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief functiewijziging 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: functiewijziging

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

In verband met de wijziging in uw privé situatie hebben wij op uw verzoek uw functie aangepast. De oude functie was voor u niet meer haalbaar, waardoor u een aantal taken wil afstaan en lichtere werkzaamheden uit wil voeren.

Naast een functiewijziging is het aantal uur per week verlaag naar (aantal).

 

Per (datum) zal uw functie worden gewijzigd naar (functienaam). In deze functie worden de volgende werkzaamheden verricht:

Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden

 

Per (datum) zal tevens uw salaris worden gewijzigd. Voor een (aantal) urige werkweek ontvang u een bruto salaris van EURO (bedrag) per maand.

Wij wensen u veel succes in uw nieuwe functie. Graag blijven wij met u in gesprek zodat uw werksituatie aansluit bij hetgeen u mogelijk acht.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief functiewijziging 3

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: functiewijziging

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Afgelopen jaar hebben wij meerdere malen gesproken over uw functie en de daarbij behorende verplichtingen op het gebied van ontwikkeling en opleiding. Zoals u weet is er landelijk bepaald dat bij uw functie bepaalde ontwikkelingstrajecten en verplichte bijscholingstrajecten horen.

U heeft aangegeven geen interesse te hebben in het verder ontwikkelen en de aangeboden cursussen en daarmee liever een stap terug neemt in de functie. Ondanks dat wij erg tevreden zijn over uw inzet en niveau, zijn wij genoodzaakt op uw verzoek en gezien onze verplichtingen uw functie komend jaar te moeten wijzigen.

Per (datum) zal u terug gaan naar de functie (functienaam), waarbij de volgende taken worden uitgevoerd:

Taken nieuwe functie

Taken nieuwe functie

Taken nieuwe functie

 

Wij danken u voor uw inzet en wensen u veel werkplezier.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven functiewijziging

Download brief functiewijziging

Download brief functiewijziging 2

Download brief functiewijziging 3

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwe voorbeeld documenten.