Zakelijke brief

Wat staat er in een zakelijke brief? Wat is de opmaak van de brief en hoe wordt de formele brief opgebouwd? Hier vind je alle informatie om een goede brief te schrijven. We hebben ook een ruim aanbod aan gratis voorbeelden online gezet om je te inspireren bij het schrijven van een brief. Een zakelijke brief is formeler geschreven dan een persoonlijke brief, de aanhef en afsluiting zullen bij een persoonlijke brief een stuk informeler zijn. 

Zakelijke brief opmaak

De formele brief heeft een standaard opmaak. Hieronder staan alle onderdelen van de standaard brief. 

1.    NAW van de afzender

Bovenaan de pagina staan de adresgegevens van de afzender. Dit is een onderdeel van het briefhoofd. Het kan zijn dat je gebruikt maakt van briefpapier van het bedrijf waarin de NAW gegevens al op staan voorgedrukt. In dat geval kan je dit onderdeel over slaan. Lees meer over de adressering

 

Bijvoorbeeld:

Jan de Vries

Hoogstraat 67

2555 AA Den Haag

2.    NAW gegevens ontvanger

Het volgende onderdeel zijn de NAW gegevens van de ontvanger. Als je een brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat je ook de afdeling en of de naam van de ontvanger vermeldt. Hierdoor zal de brief sneller op de plaats van bestemming aankomen.

 

Bijvoorbeeld:

Houtfabriek het Houtje

T.a.v. afdeling personeelszaken

Hoogstraat 67

2555AA Den Haag

3.    Dagtekening

Onder de NAW gegevens zet je de datum en de plaats. Dit zijn de datum waarop de brief verstuurd wordt en de plaats waarvandaan de brief wordt verstuurd.

 

Bijvoorbeeld:

Den Haag, 22 maart 2019

4.    Betreft

Een vast onderdeel van de brief is de betreft regel. Daar komt het onderwerp van de brief te staan. Het kan ook een referentienummer zijn waarnaar wordt verwezen.

 

Bijvoorbeeld:

Betreft: sollicitatie Accountmanager referentie 20194124

5.    Aanhef

Je kunt kiezen uit verschillende soorten aanhef van zeer formeel tot minder formeel. Bekijk hier meer info over de aanhef

 

Bijvoorbeeld:

Geachte heer/ mevrouw,

6.    Openingsalinea

In de eerste alinea geef je aan wat de reden is dat je de brief schrijft.

7.    Vervolgalinea(s)

Hier geef je de inhoud van de brief weer. Dat kan van alles zijn afhankelijk van het onderwerp.

8.    Slotalinea

In deze alinea volgt de afsluiting van je brief. Je kunt hier bijvoorbeeld aangeven wat je als opvolging van je brief verwacht.

9.    Afsluiting

De afsluiting kan zeer formeel of redelijk formeel zijn. Zorg ervoor dat de afsluiting past bij de toon van de aanhef. Lees meer over de afsluiting van een brief. 

 

Bijvoorbeeld:

Met vriendelijke groet,

10. Naam en ondertekening

Onder de afsluiting komt de naam van de afzender te staan en de handtekening van de afzender. Dit kan zowel een geschreven handtekening zijn als een digitale handtekening.

11. Bijlage(n)

Wanneer je bijlage(n) bij de brief stuurt, zet je onder aan de brief wat er wordt meegestuurd.

 

Bijvoorbeeld:

Bijlage: CV

Tips bij het schrijven van een zakelijke brief

ü  Zorg dat je helder aangeeft wat je wil overbrengen. Ga geen wollige taal gebruiken en probeer bij de kern te blijven. Als je klaar bent met de brief, lees hem dan nog een keertje door om te kijken of je boodschap duidelijk is.

ü  Zorg dat je de juiste toon gebruikt in de brief. Afhankelijk van de inhoud en de ontvanger kies je de toon uit en pas je de aanhef en afsluiting daarop aan.

ü  Zorg voor een correcte spelling. Voer een spellingscontrole uit voordat je de brief stuurt.

ü  Als het een belangrijke brief is, kan het verstandig zijn om de brief per aangetekende post te versturen. Zo heb je een bewijs dat de brief is verstuurd en krijg je een bewijs als de ontvanger ervoor heeft getekend.

Zakelijke email

Voorbeeld zakelijke email

AVG toestemming

Opmaak nieuwsbrief

Voorbeeld zakelijke brieven

Voorbeeld zakelijke brieven: secretariaat

Voorbeeld aangetekende brief

Aansprakelijk stellen brief

Voorbeeld brief adreswijziging

Begeleidende brief

Brief Belastingdienst

betoog

Claim indienen

Claimbrief

Brief curator

Brief dwaling

Brief fijne samenwerking

Brief finale kwijting

Brief fondsaanvraag

Brief fusie

Brief garantie

Brief intentieverklaring

Voorbeeld brief gratificatie

Brief ingebrekestelling

Brief kwijtschelding

Brief jubileum

Brief juridisch advies

Brief naamswijziging

Voorbeeld brief mededeling

Brief met logo

Brief namens iemand anders

Brief opzeggen verzekering

Brief opzeggen 

Zakelijke brief opbouw

Officiële brief

Opzegbrief opbouw

Brief privacy wetgeving

Brief rectificatie

Brief schadevergoeding

Brief uitstel van betaling

Brief verjaring schuld

Voorbeeld zakelijke brief

Voorbeeld zakelijke brieven: algemeen

Zakelijke brief examen

Brief politie

Brief minister

Brief notaris

Voorbeeld brief gemeente

Voorbeeld zakelijke brieven: Accountmanagement

Afwijzing offerte

Brief prijsopgave

Brief klanten informeren

Voorbeeld verkoopbrief

Voorbeeld zakelijke brieven: Buitenland

Brief naar België

Engelse zakelijke brief

Engelse brief

Voorbeeld zakelijke brieven: huurovereenkomst

Voorbeeld brief huurachterstand

Brief huuropzegging verhuurder

Brief huuropzegging huurder

Brief huurverhoging

Voorbeeld zakelijke brieven: Personeelszaken

Voorbeeld aanbevelingsbrief

Aanzegbrief

Brief contract niet verlengen

Brief contract opzeggen

Brief einde contract

Brief functiewijziging

Voorbeeld brief loonstop

Voorbeeld brief loonsverhoging

Voorbeeld brief loonvordering

Brief pensioen

Brief promotie

Brief nieuwe medewerker

Brief ouderschapsverlof

Brief werkweigering

Brief ziekmelding

Brief zorgverlof

Officiële waarschuwing

Het afsluiten van een brief

De afsluiting van een brief kan op verschillende manieren. Bekijk hier hoe je de Engelse zakelijke brief correct afsluit. En hier hoe je een Nederlandse brief correct afsluit

Bekijk de voorbeeld zinnen van een zakelijke brief.