Zakelijke brief

Wat staat er in een zakelijke brief? Wat is de opmaak van de brief en hoe wordt de formele brief opgebouwd? Hier vind je alle informatie om een goede brief te schrijven. We hebben ook een ruim aanbod aan gratis voorbeelden online gezet om je te inspireren bij het schrijven van een brief.

Een zakelijke brief is formeler geschreven dan een persoonlijke brief, de aanhef en afsluiting zullen bij een persoonlijke brief een stuk informeler zijn. 


Opmaak zakelijke brief


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Download voorbeeld zakelijke brief

voorbeeld-zakelijke-brief

bekijk-brief-voorbeeld-button

Download Brief voorbeeld in Microsoft Word. 


Download Instructie: Als je voor Download kiest, verschijnt er een ZIP bestand bij je downloads. Dit bestand kun je uitpakken, waarna je het Word bestand Direct kunt Bewerkenbrief-schrijven-met-chatgpt

Opmaak zakelijke brief

Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Lees op deze pagina alles over het opstellen van een zakelijke brief en bekijk de voorbeeld brieven. 


Voorbeeld brieven

Bekijk een Selectie uit de Voorbeeld Brieven. Als je op de Afbeelding klikt, kom je op de pagina met voorbeeld teksten en een optie tot downloaden van de gratis voorbeeld template. 


Voorbeeld
klachtenbrief

Voorbeeld klachtenbrief

officiele
waarschuwing

Voorbeeld officiële waarschuwing

Voorbeeld brief
opstellen

Voorbeeld brief opstellen

brief  opzeggen
abonnement

Voorbeeld brief opzeggen abonnement

brief opzeggen
huur

Voorbeeld brief opzeggen huur

begeleidende
brief

Voorbeeld begeleidende brief

voorbeeld
Bezwaarschrift

Voorbeeld bezwaarschrift

brief  opzeggen
abonnement

Voorbeeld brief dwaling

Voorbeeld
aanmaning

Voorbeeld brief aanmaning

bezwaar
huuropzegging

Voorbeeld brief bezwaar huuropzegging

AFSLUITING
BRIEF

Voorbeeld BRIEF AFSLUITEN

intentie
verklaring

Voorbeeld brief dwaling

Zakelijke brief opmaak

De formele brief heeft een standaard opmaak. Hieronder staan alle onderdelen van de standaard brief. 

1.    NAW van de afzender

Bovenaan de pagina staan de adresgegevens van de afzender. Dit is een onderdeel van het briefhoofd. Het kan zijn dat je gebruikt maakt van briefpapier van het bedrijf waarin de NAW gegevens al op staan voorgedrukt. In dat geval kan je dit onderdeel over slaan. Lees meer over de adressering

 

Bijvoorbeeld:

Jan de Vries

Hoogstraat 67

2555 AA Den Haag

2.    NAW gegevens ontvanger

Het volgende onderdeel zijn de NAW gegevens van de ontvanger. Als je een brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat je ook de afdeling en of de naam van de ontvanger vermeldt. Hierdoor zal de brief sneller op de plaats van bestemming aankomen.

 

Bijvoorbeeld:

Houtfabriek het Houtje

T.a.v. afdeling personeelszaken

Hoogstraat 67

2555AA Den Haag

3.    Dagtekening

Onder de NAW gegevens zet je de datum en de plaats. Dit zijn de datum waarop de brief verstuurd wordt en de plaats waarvandaan de brief wordt verstuurd.

 

Bijvoorbeeld:

Den Haag, 22 maart 2019

4.    Betreft

Een vast onderdeel van de brief is de betreft regel. Daar komt het onderwerp van de brief te staan. Het kan ook een referentienummer zijn waarnaar wordt verwezen.

 

Bijvoorbeeld:

Betreft: sollicitatie Accountmanager referentie 20194124

5.    Aanhef

Je kunt kiezen uit verschillende soorten aanhef van zeer formeel tot minder formeel. Bekijk hier meer info over de aanhef

 

Bijvoorbeeld:

Geachte heer/ mevrouw,

6.    Openingsalinea

In de eerste alinea geef je aan wat de reden is dat je de brief schrijft.

7.    Vervolgalinea(s)

Hier geef je de inhoud van de brief weer. Dat kan van alles zijn afhankelijk van het onderwerp.

8.    Slotalinea

In deze alinea volgt de afsluiting van je brief. Je kunt hier bijvoorbeeld aangeven wat je als opvolging van je brief verwacht.

9.    Afsluiting

De afsluiting kan zeer formeel of redelijk formeel zijn. Zorg ervoor dat de afsluiting past bij de toon van de aanhef. Lees meer over de afsluiting van een brief. 

 

Bijvoorbeeld:

Met vriendelijke groet,

10. Naam en ondertekening

Onder de afsluiting komt de naam van de afzender te staan en de handtekening van de afzender. Dit kan zowel een geschreven handtekening zijn als een digitale handtekening.

11. Bijlage(n)

Wanneer je bijlage(n) bij de brief stuurt, zet je onder aan de brief wat er wordt meegestuurd.

 

Bijvoorbeeld:

Bijlage: CVTips bij het schrijven van een zakelijke brief

ü  Zorg dat je helder aangeeft wat je wil overbrengen. Ga geen wollige taal gebruiken en probeer bij de kern te blijven. Als je klaar bent met de brief, lees hem dan nog een keertje door om te kijken of je boodschap duidelijk is.

ü  Zorg dat je de juiste toon gebruikt in de brief. Afhankelijk van de inhoud en de ontvanger kies je de toon uit en pas je de aanhef en afsluiting daarop aan.

ü  Zorg voor een correcte spelling. Voer een spellingscontrole uit voordat je de brief stuurt.

ü  Als het een belangrijke brief is, kan het verstandig zijn om de brief per aangetekende post te versturen. Zo heb je een bewijs dat de brief is verstuurd en krijg je een bewijs als de ontvanger ervoor heeft getekend.


Zakelijke email

Voorbeeld zakelijke email

zakelijke mail

AVG toestemming

avg

Opmaak nieuwsbrief

mailchimp

Het afsluiten van een brief

De afsluiting van een brief kan op verschillende manieren. Bekijk hier hoe je de Engelse zakelijke brief correct afsluit. En hier hoe je een Nederlandse brief correct afsluit

afsluiten zakelijke brief

zakelijke brief - Bezwaarschrift

Het kan ook zijn dat je een bezwaarschrift moet sturen. In een bezwaarschrift maak je bezwaar tegen een beslissing die door een overheidsinstantie of bedrijf is genomen. Deze brief is een formele manier om te aan te teven dat je niet akkoord bent met het besluit en om een herziening met betrekking tot het besluit te vragen. Lees meer over het bezwaarschrift


voorbeeld-bezwaarschrift-factuur

Bekijk de voorbeeld zinnen van een zakelijke brief.