Adressering briefvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Adressering brief, bekijk hoe de standaard adressering van een brief eruit ziet. Er zijn een aantal richtlijnen waaraan de adressering moet voldoen.


Algemene richtlijnen adressering brief

  • Ten eerste bestaat de adressering uit minimaal 3 regels en maximaal uit 6 regels.
  • De postcode/ plaats regel ziet er als volgt uit: 0000 AA  Rotterdam – 1 spatie tussen de cijfers en letters en 2 spaties tussen de postcode en plaats.
  • De adressen worden automatisch uitgelezen. Gebruik daarom een simpel lettertype, grootte 10 tot 12 en recht (dus niet de schuine letters of de onderstreepte letters).
  • Zet ook de afzender op de brief. Zo weet de ontvanger naar welk adres een antwoord kan worden gestuurd en kan de post wordt teruggestuurd naar de afzender als hij niet goed aankomt. Bij brieven naar het buitenland is het vermelden van de adressering van de verzender verplicht.

Adressering brief persoonlijk

De adressering van een persoonlijke brief ziet er als volgt uit:

Naam van de ontvanger

Straat, huisnummer, eventuele toevoeging

Postcode en Plaatsnaam

Adressering brief bedrijf zonder postbus

De adressering van een brief naar een bedrijf zonder postbus ziet er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. afdeling/ persoon

Straat, huisnummer, eventuele toevoeging

Postcode en Plaatsnaam

Adressering brief bedrijf met postbus

De adressering van een brief naar een bedrijf met postbus ziet er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. afdeling/ persoon

Postbus (postbusnummer)

Postcode en Plaatsnaam

Adressering brief bedrijf met antwoordnummer

De adressering van een brief naar een bedrijf met antwoordnummer ziet er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. afdeling/ persoon

Antwoordnummer (nummer)

Postcode en Plaatsnaam

 

Wanneer er een antwoordnummer aanwezig is, hoef je de brief niet te frankeren. De porto is in dat geval al betaald door de ontvangende partij.

Voor de adressering van je brief kan je ook gebruik maken van stickers en deze printen. Dat kan via een speciaal apparaat daarvoor, maar je kan ook op een gewone printer de adressering stickers printen.

Voorbeeld zakelijke brief 

Bekijk hieronder een voorbeeld van een zakelijke brief. 

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: voorbeeld zakelijke brief

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

De zakelijke brief heeft een standaard indeling. In deze brief geven we in het kort weer wat de standaard indeling en opmaak is van de zakelijke brief.

Helemaal boven in de zakelijke brief staan de gegevens van de verzender van de brief. Dit zijn minimaal de naam, het adres, de postcode en de woonplaats. Wanneer het een bedrijf betreft wordt de bedrijfsnaam vermeld. Hieronder volgen de gegevens van de ontvanger, wederom de naam, het adres en de postcode, woonplaats. Wanneer de ontvanger een bedrijf is, worden de bedrijfsnaam en de naam of afdeling van de ontvanger vermeld.

Het volgende onderdeel is de Plaats en de datum. De plaats wordt met een hoofdletter geschreven, gevolg door een komma en de datum. De maand kan zowel in cijfers of voluit geschreven. Je volgt het document met de betreft regel waarin het onderwerp van de brief staat.

De brief start je met de aanhef. Over het algemeen wordt hier Geachte heer/ mevrouw vermeld en indien bekend volgt daarna de naam. De eerste alinea is de inleiding van de brief. Vervolgens komen de vervolg alinea’s en sluit je af met de slotalinea.

Na de inhoud van de brief volgt de groet, daar wordt over het algemeen “Met vriendelijke groet” gebruikt. Daarna sluit je af met de naam en de handtekening.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

Bijlage: Voorbeeld zakelijke brief

Download de voorbeeld zakelijke brief

Volg ons op Twitter en bekijk de laatste voorbeeld documenten.