Brief opzeggen verzekeringvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief opzeggen verzekering, 4 voorbeeld brieven om een verzekering op te zeggen. Vraag bij je verzekering de opzegtermijn op, of zoek deze op de website op. Bij zorgverzekeringen geldt dat er aan een kalenderjaar wordt gekeken. Hier kan bijvoorbeeld bij het emigreren naar het buitenland van worden afgeweken. 


Voorbeeld brieven om een verzekering op te zeggen

Voorbeeld brief opzeggen verzekering algemeen

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief opzeggen verzekering

 

Geachte heer/mevrouw,

Dit is een voorbeeld brief om een verzekering op te zeggen. Voordat je de verzekering opzegt, is het goed te kijken wat de opzegtermijn van de verzekering is. Dit kan je telefonisch navragen, of via de website of de verzekeringspolis bekijken. Wanneer je de opzegtermijn niet weet, kan je aangeven dat je per eerstvolgende mogelijkheid je verzekering op wil zeggen.

De brief start je, zoals in de standaard zakelijke brief, met de NAW gegevens van de verzender, gevolgd door de NAW gegevens van de ontvanger. Daarna volgt de Plaats, datum regel en de betreft regel. In de betreft regel vermeld je bijvoorbeeld: opzeggen autoverzekering nummer (polisnummer).

Je start daarna met de aanhef, je zal waarschijnlijk de brief niet richten aan een bepaald persoon dus een algemene aanhef als “Geachte heer/ mevrouw,” volstaat. Na de aanheft volgt de eerste alinea. Hierin geef je direct de kern van de brief aan, bijvoorbeeld: Hierbij wil ik mijn verzekering met polisnummer (nummer) opzeggen, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van (periode), per (datum). Je kunt hier dus ook van maken: Hierbij wil ik mijn verzekering met polisnummer opzeggen per de eerstvolgende mogelijk datum.

In de vervolgalinea kan je eventueel nog een reden opgeven, bijvoorbeeld: De reden dat ik mijn auto heb verkocht en zodoende geen verzekering meer nodig heb. In de afsluitende alinea vermeld je nog dat je een bevestiging wenst te ontvangen van de opzeg brief.

 

Onderin sluit je de brief af met de groet en de ondertekening.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief opzeggen verzekering auto

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief opzeggen verzekering auto

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik mijn autoverzekering met polisnummer (polis) opzeggen per (datum). Hierbij houd ik rekening met de wettelijke opzegtermijn van 1 maand.

Omdat ik mijn auto heb verkocht heb ik geen verzekering meer nodig. Mocht er een kortere opzegtermijn gelden omdat de auto is verkocht hoor ik het graag.

Bedankt voor uw diensten. Graag ontvang ik van u een bevestiging van mijn opzegging.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief opzeggen zorgverzekering

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief opzeggen zorgverzekering

 

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik mijn zorgverzekering opzeggen bij u. Ik wil mijn verzekering per 31-12-0000 opzeggen, zodat ik mij houdt aan de daarvoor geldende termijnen en data.

Per 01-01-0000 ga ik overstappen naar een andere zorgverzekeraar. De reden hiervoor is dat ik bij deze zorgverzekeraar een ruimere keuze heb aan zorgaanbieders. Dat is voor mij een grote en belangrijke afweging geweest.

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging binnen 14 dagen na dagtekening. Bedankt voor uw diensten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief opzeggen verzekering telefoon

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief opzeggen telefoonverzekering

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik per (datum) de verzekering van mijn mobiele telefoon opzeggen. Hierbij houd ik rekening met de opzegtermijn van (periode).

Ik zeg mijn verzekering op omdat ik inmiddels een nieuwe telefoon heb aangeschaft met een nieuwe verzekering.

Graag ontvang ik binnen 10 werkdagen na dagtekening een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging 

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download brief opzeggen verzekering algemeen

Download brief opzeggen verzekering auto

Download brief opzeggen zorgverzekering 

Download brief opzeggen verzekering telefoon

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.