Klachtenbrief

Voorbeeld klachtenbrief, bekijk de 25 voorbeelden van een brief met een klacht en download ze onder aan de pagina gratis.
Je stuurt deze brief wanneer je niet tevreden bent over een product of dienst. 
Bekijk ook de voorbeeld klachtenbrieven op Carla's Templates. 
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak Klachtenbrief

Bekijk de opmaak van een Klachtenbrief


voorbeeld klachtenbrieven

Klachtenbrief foute levering

Voorbeeld Klachtenbrief foute levering

Klachtenbrief aannemer

Voorbeeld Klachtenbrief aannemer

Klachtenbrief auto

Voorbeeld Klachtenbrief auto

Klachtenbrief accommodatie

Voorbeeld Klachtenbrief accomodatie

Klachtenbrief beantwoorden

Voorbeeld Klachtenbrief beantwoorden

Klachtenbrief belastingdienst

Voorbeeld Klachtenbrief belastingdienst

Klachtenbrief bewindvoerder

Voorbeeld Klachtenbrief bewindvoerder

Klachtenbrief dienstverlening

Voorbeeld Klachtenbrief dienstverlening

Klachtenbrief garage

Voorbeeld Klachtenbrief garage

Klachtenbrief geluidsoverlast

Voorbeeld Klachtenbrief geluidsoverlast

Klachtenbrief hotel

Voorbeeld Klachtenbrief hotel

Klachtenbrief politie

Voorbeeld Klachtenbrief politie

Klachtenbrief product

Voorbeeld Klachtenbrief product

Klachtenbrief restaurant

Voorbeeld Klachtenbrief restaurant

Opmaak klachtenbrief

Een klachtenbrief heeft een standaard opmaak: 


  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Opmaak zakelijke brief


Wat is een klachtenbrief?

Een klachtenbrief is een brief waarin je een klacht indient over iets waar je niet tevreden over bent.
Als er een situatie is waar je niet tevreden over bent, ga je normaal gesproken eerst in gesprek met de betreffende partij. 


Wanneer dit geen resultaat oplevert, kan je een schriftelijke klacht indienen. 
Lees hieronder hoe een klachtenbrief opgebouwd is en bekijk de voorbeeld brieven. 

Opbouw van een klachtenbrief

Bekijk hieronder de opbouw van de brief. 


klachtenbrief - NAW gegevens verzender

Bovenaan de pagina staan de adresgegevens van de afzender. Dit is een onderdeel van het briefhoofd. Bijvoorbeeld:

 

Jan Jansen

Olieslager 1

2222 AA Den Haag


klachtenbrief - NAW gegevens ontvanger

Het volgende onderdeel zijn de NAW gegevens van de ontvanger. Als je een brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat je ook de afdeling en of de naam van de ontvanger vermeldt. Hierdoor zal de brief sneller op de plaats van bestemming aankomen. Bijvoorbeeld:

 

Houtfabriek het Houtje

T.a.v. afdeling personeelszaken

Hoogstraat 67

2555AA Den Haag


klachtenbrief - Plaats en datum

Onder de NAW gegevens zet je de datum en de plaats. Dit zijn de datum waarop de brief verstuurd wordt en de plaats waarvandaan de brief wordt verstuurd. Bijvoorbeeld:

 

Den Haag, 22 maart 2019


klachtenbrief - Betreft

Een vast onderdeel van de brief is de betreft regel. Daar komt het onderwerp van de brief te staan. Het kan ook een referentienummer zijn waarnaar wordt verwezen. Bijvoorbeeld:

 

Betreft: klacht naar aanleiding van levering conform factuur 0000


klachtenbrief - Aanhef

Je kunt kiezen uit verschillende soorten aanhef van zeer formeel tot minder formeel. Bekijk hier meer info over de aanhef. Bijvoorbeeld:

 

Geachte heer/ mevrouw,


klachtenbrief - Eerste alinea

Geef in de eerste alinea een introductie en waarover je klacht gaat.  


klachtenbrief - Tweede alinea

In de tweede alinea schrijf je concreet je klacht op. Zorg voor een heldere en beknopte omschrijving van je klacht.


klachtenbrief - Derde alinea

In de derde alinea doe je een voorstel hoe de klacht naar jouw idee opgelost zou kunnen worden.


klachtenbrief - Afsluiting

Geef in de afsluiting aan wanneer en hoe je een reactie wilt ontvangen. Geef hierbij een redelijke termijn, zodat de ontvanger actie kan ondernemen om tot een oplossing te komen. Wanneer je niet binnen die periode een reactie hebt ontvangen kan je verder gaan met een klachtenprocedure.
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven

Voorbeeld klachtenbrief

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief

 

Geachte heer/mevrouw,

In de eerste alinea schrijf je een korte introductie van de klacht.

In de tweede alinea geef je een heldere, beknopte omschrijving van je klacht. Voorkom emoties, die zijn alleen maar verwarrend. Probeer het zo zakelijk mogelijk te houden.

In de derde alinea geef je een mogelijke oplossing aan. Je bedenkt voor je zelf wanneer je vindt dat de klacht is opgelost en doet daarvoor een voorstel.

In de afsluitende zin vraag je om een reactie en daar stel je een (redelijke) reactie termijn bij.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Tips bij het sturen van een klachtenbrief

 • Zet je eigen gegevens, bij voorkeur ook een telefoonnummer en e-mailadres op de brief, zodat ze gemakkelijk contact met je op kunnen nemen.
 • Stuur een kopie van de bewijsstukken mee in de bijlage. Bijvoorbeeld een kopie factuur of foto’s van het product en de geleverde dienst.
 • Zorg voor een goed dossier. Houd de stukken bij elkaar en maak een kopie van de brief voordat je hem verstuurt.

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Klachtenbrief of BeZwaarscrift?

Heb je een bezwaar tegen een besluit? Dan kun je een bezwaarschrift indienen.  In een bezwaarschrift maak je bezwaar tegen een beslissing die door een overheidsinstantie of bedrijf is genomen. Deze brief is een formele manier om te aan te teven dat je niet akkoord bent met het besluit en om een herziening met betrekking tot het besluit te vragen.


Lees meer over het bezwaarschrift