Klachtenbrief auto

Klachtenbrief auto, 2 voorbeeld breven om een klacht in te dienen met betrekking tot de aanschaf van een auto. Bekijk en download de gratis voorbeeld brieven. 
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Opmaak Klachtenbrief

Bekijk de opmaak van een Klachtenbrief


Voorbeeld klachtenbrief auto 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief auto 1

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een klacht in met betrekking tot de aanschaf van een auto bij u op (datum) met kenteken (kenteken).

Vlak nadat ik de auto bij u heb opgehaald ben ik ermee langs de kant van de weg komen te staan. Daar heb ik de ANWB gebeld en is de auto weggesleept naar de garage (naam van de garage). Daar hebben ze de auto nagekeken en toen bleken de volgende mankementen aan de auto te zitten:

Opsomming mankementen van de auto

Opsomming mankementen van de auto

Opsomming mankementen van de auto

Opsomming mankementen van de auto

 

In de bijlage heb ik een kopie van het rapport van de garage toegevoegd.

U heeft mij niet op de hoogte gesteld van deze mankementen en juist aangegeven dat de auto perfect in orde was. Wanneer ik had geweten dat er zoveel mis was geweest met de auto was ik nooit tot koop over gegaan.

Nu er zoveel mankeert aan de auto hoop ik dat u een oplossing heeft voor mijn klacht. Wat mij betreft zijn er 2 mogelijkheden: Of we draaien de koop terug en ik krijg mij geld terug, of u zorgt voor een kosteloze reparatie van de mankementen zoals hierboven en in de bijlage omschreven.

Graag verneem ik binnen 10 werkdagen na dagtekening een schriftelijke reactie van u. Ik ben ook eventueel telefonisch bereikbaar op (telefoonnummer) of via de mail op (a-mailadres).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

Bijlage: Kopie rapport garage (naam garage)

Voorbeeld klachtenbrief auto 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief auto 2

 

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze brief dien ik een officiƫle klacht in met betrekking tot de aanschaf van een auto bij uw bedrijf.

Op (datum) heb ik een (merk auto) bij u gekocht met kenteken (kenteken) voor de prijs van EURO (bedrag) inclusief BTW. Een bevriende garagehouder van (merk) heeft de auto op mijn verzoek de dag na de koop nagekeken. Waar hij achter is gekomen ben ik absoluut niet over te spreken. Het blijkt dat de kilometerteller is teruggedraaid De werkelijke kilometers zouden ongeveer rond de (aantal kilometers) liggen. Daarnaast blijkt dat er een groot ongeluk met de auto heeft plaatsgevonden, waardoor er van binnen nog diverse onderdelen onherstelbaar beschadigd zijn.

U heeft mij niet op de hoogte gesteld van deze zaken en daardoor ben ik op basis van verkeerde informatie de koop aangegaan. Daarom wil ik de koop terugdraaien, u de auto per direct teruggeven en mijn geld retour ontvangen.

Graag hoor ik binnen (aantal) dagen na dagtekening van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld klachtenbrieven

Download klachtenbrief auto 1

Download klachtenbrief auto 2

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.