Klachtenbrief aannemervoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Klachtenbrief aannemer, 3 voorbeelden van een klachtenbrief voor een aannemer. Bekijk en download de gratis voorbeelden. 


Voorbeeld klachtenbrief aannemer 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief aannemer 1

 

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u omdat ik een klacht heb over werkzaamheden die jullie bij mij thuis hebben verricht. Deze werkzaamheden hebben jullie aan de hand van offerte (nummer) uitgevoerd.

In het begin traject van het project hebben we duidelijke afspraken gemaakt over de uitvoer van de werkzaamheden en de kwaliteit van de producten. Wij zijn zelfs nog mee geweest naar de leverancier van de tegels om de juiste kwaliteit te bepalen en deze tegels zijn in de offerte opgenomen. Nu blijkt dat jullie een andere tegel hebben gebruikt voor de badkamer van een mindere kwaliteit. In de bijlage heb ik een kopie toegevoegd van de offerte en een foto van de geplaatste tegels.

Aangezien wij de tegels van de badkamer erg belangrijk vinden, zien wij enkel als oplossing dat de geplaatste tegels worden verwijderd en de tegels conform de offerte of tegels van een vergelijkbare kwaliteit geplaatst gaan worden.

Graag ontvang ik binnen 7 werkdagen na dagtekening van u een reactie op mijn klacht.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

Bijlage: Kopie offerte (nummer)

 Foto geplaatste tegels

Voorbeeld klachtenbrief aannemer 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief aannemer 2

 

Geachte heer/mevrouw,

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat wij een klacht hebben over werkzaamheden die door uw bedrijf bij ons zijn uitgevoerd conform offerte (nummer).

Het werk is op zich correct opgeleverd en daarover zijn we ook tevreden. Onze klacht betreft de schade die er tijdens uw werkzaamheden is ontstaan aan de houten vloer. Er is zeer slordig met onze spullen omgegaan en de vloer is op diverse plekken erg beschadigd. In de bijlage heb ik een aantal foto’s toegevoegd waar u de beschadigingen goed op kunt zien. Voor aanvang hebben wij ook foto’s van de vloer gemaakt, welke ik ook heb toegevoegd.

Ik verzoek u de vloer te (laten) herstellen op uw kosten, omdat de schade door uw medewerkers is gemaakt.

Graag ontvang ik binnen 7 werkdagen na dagtekening van u een reactie op mijn klacht met uw voorstel.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

Bijlage: Kopie offerte (nummer)

 Foto beschadigingen

Voorbeeld klachtenbrief aannemer 3

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief aannemer 3

 

Geachte heer/mevrouw,

Op (datum) hebben wij afgesproken dat u conform offerte (nummer) werkzaamheden bij ons uit zou komen voeren. Tot op heden is er nog niemand verschenen en daarom dienen wij hierbij een klacht in.

We zijn inmiddels (aantal) dagen over de deadline dat de werkzaamheden uitgevoerd zouden worden. Omdat uw bedrijf nog geen werkzaamheden heeft verricht, zitten er andere partijen die aansluitend werkzaamheden komen verrichten, in de knel met de planning. Het hele project loopt op deze manier uit de hand.

Ik verzoek u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk (datum) te starten met de werkzaamheden en er de grootste prioriteit aan te geven. Wanneer dit niet gebeurd, zien wij ons genoodzaakt de overeenkomst te ontbinden en op zoek te gaan naar een andere aannemer.

Graag vernemen wij binnen (aantal) dagen van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 


Bijlage: Kopie offerte (nummer)

Klachtenbrief aannemer 1

Klachtenbrief aannemer 2

Klachtenbrief aannemer 3

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.