Klachtenbrief bewindvoerder

Klachtenbrief bewindvoerder, 2 voorbeeldbrieven om een klacht in te dienen tegen een bewindvoerder. Bekijk en download de gratis voorbeelden. 
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Opmaak Klachtenbrief

Bekijk de opmaak van een Klachtenbrief


Voorbeeld klachtenbrief bewindvoerder 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief bewindvoerder 1

 

Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven wil een klacht bij u indienen omdat ik van mening ben dat u niet juist optreedt als mijn bewindvoerder.

Vanaf (datum) sta ik onder beschermingsbewind en treedt van uw kantoor (de heer/ mevrouw Naam) op als mijn bewindvoerder.

In eerste instantie was ik tevreden over de wijze waarop gehandeld werd, maar vanaf (datum) ben ik niet tevreden over de manier waarop mijn bewindvoerder de taken uitoefent.


Ik ben niet tevreden in verband met een aantal zaken die ik hieronder zal verduidelijken.

 

Ten eerste (een heldere korte beschrijving van hetgeen je niet tevreden over bent)

Ten tweede (een heldere korte beschrijving van hetgeen je niet tevreden over bent)

Ten derde (een heldere korte beschrijving van hetgeen je niet tevreden over bent)

 

Gezien bovenstaande wil ik u verzoeken om (geef hier helder en beknopt aan wat je verwacht dat de bewindvoerder zal doen en/of veranderen zodat de situatie voor jou weer in orde is). Wanneer er geen verbetering zal plaatsvinden, ben ik voornemens mijn klacht voor te leggen aan de rechter-commissaris.

 

Ik ontvang graag binnen 14 dagen na dagtekening een schriftelijke reactie van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld klachtenbrief bewindvoerder 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief bewindvoerder 2

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil een klacht indienen omdat ik van mening ben dat u uw taak als bewindvoerder niet op de juiste manier uitvoert.

Sinds (datum) sta ik onder beschermingsbewind en treedt u op als mijn bewindvoerder. Ik betaal u maandelijks een bedrag van EURO (bedrag) voor uw taken als bewindvoerder. We hebben een gesprek gehad op (datum) waarin we hebben besproken dat ik in de schuldsanering terecht zou komen zodat ik binnen (aantal) jaar van mijn schulden af zou zijn. Nu blijkt na (periode) dat ik nog steeds niet in de schuldsanering zit. Ik was in de veronderstelling dat dit al lang geregeld zou moeten zijn.

Ik wil u vragen om mij alsnog zo snel mogelijk in de schuldsanering te laten komen of mij uitleg te geven waarom dit niet gebeurt. Daarnaast wens ik regelmatig op de hoogte gesteld te worden zodat ik weet waar ik aan toe ben.

Graag ontvang ik binnen 2 weken na de datum van deze brief een inhoudelijke, schriftelijke reactie van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven 

Download klachtenbrief bewindvoerder 1

Download klachtenbrief bewindvoerder 2

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.