Bruikleenovereenkomstcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een bruikleenovereenkomst wordt gebruikt wanneer er bepaalde middelen en onroerend goed aan iemand in bruikleen zijn gegeven. Wij hebben verschillende voorbeeld contracten online gezet van bruikleen binnen een arbeidsrelatie. Volgens de wet is bruikleen een overeenkomst waarbij een partij aan een andere partij iets  in gebruik geeft, onder voorwaarde dat hetgeen in bruikleen is gegeven na een bepaalde periode terug geeft. We beperken ons op deze pagina tot bruikleen contracten tussen een werkgever en een werknemer.


Eigenaar in het geval van bruikleen

De werkgever blijft eigenaar van hetgeen in bruikleen is gegeven. Het kan ook zo zijn dat een derde eigenaar is, zoals bijvoorbeeld in het geval van een leaseauto. De leasemaatschappij is eigenaar van de auto, de werkgever heeft een leaseovereenkomst afgesloten met de leasemaatschappij en sluit een bruikleenovereenkomst af met de werknemer.


Standaard afspraken in een bruikleenovereenkomst tussen werkgever en werknemer

ü  De werknemer die iets in bruikleen heeft gekregen zal als een goed huisvader moeten zorgen voor wat hij/ zij in bruikleen heeft gekregen en zal hetgeen enkel mogen gebruiken waarvoor de zaak bedoeld is.

ü  Er worden in de overeenkomst vaak ook afspraken gemaakt wat er gebeurd als de zaak verloren of kapot gaat. Hierbij zal vaak worden gekeken naar redelijk gebruik en roekeloos gedrag. In het geval van een leaseauto zal er vaak een verzekering zijn afgesloten, waarbij het eigen risico voor rekening van de werknemer is.

ü  Vaak worden er ook afspraken gemaakt over de persoon die gebruik mag maken van de zaak. Uitlenen wordt over het algemeen uitgesloten in het contract.

ü  In de overeenkomst wordt bepaald wanneer de overeenkomst eindigt en in welke gevallen de werkgever de zaak terug kan vorderen.


Voorbeeld bruikleenovereenkomsten

Er kunnen in de relatie werkgever – werknemer verschillende soorten bruikleensituaties voordoen. Van de verschillende situaties hebben we voorbeeld contracten online gezet. Bekijk hieronder de verschillende voorbeelden en download de voorbeeld contracten gratis in Word als opzetje. De bruikleenovereenkomsten zijn aanvullingen op de arbeidsovereenkomsten.

Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon

In het geval een werknemer een mobiele telefoon nodig heeft voor het uitoefenen van de functie, kan er door de werkgever een mobiele telefoon ter beschikking gesteld worden en een bruikleenovereenkomst worden opgesteld. In de overeenkomst zal onder andere worden bepaald of de werknemer privé gebruik mag maken van de telefoon en wat de eventuele beperkingen daaraan zijn. De werkgever kan ook een bepaalde vorm van gewenste bereikbaarheid van de werknemer vastleggen in het contract. Bekijk hieronder 2 voorbeelden van een gebruiksovereenkomst voor een mobiele telefoon.

Bruikleenovereenkomst telefoon

Bruikleenovereenkomst telefoon 2

Bruikleenovereenkomst laptop, gereedschap en bedrijfskleding

In het geval een werknemer een laptop, gereedschap of bedrijfskleding nodig heeft voor het uitoefenen van de functie, kan er door de werkgever deze ter beschikking stellen en een bruikleenovereenkomst opstellen. Bekijk hieronder de verschillende voorbeelden.

Voorbeeld bruikleenovereenkomst van een laptop

Voorbeeld bruikleenovereenkomst gereedschap

Voorbeeld bruikleenovereenkomst bedrijfskleding

Bruikleenovereenkomst leaseauto

In het geval een werknemer een leaseauto ter beschikking gesteld krijgt, zal er een bruikleenovereenkomst tussen de werkgever en werknemer worden gemaakt. De leasemaatschappij blijft eigenaar van de auto en heeft een leaseovereenkomst met de werkgever. In het contract worden afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik, eigen risico en ook over het privé gebruik. Wanneer de auto privé gebruikt mag worden, geldt dat er bijtelling betaald moet worden. In het contract worden hier afspraken over gemaakt. Bekijk hieronder de verschillende voorbeelden van een gebruiksovereenkomst leaseauto.


Lees hier de wetteksten over bruikleen