Voorbeeld bezwaarschrift

Voorbeeld bezwaarschrift, diverse voorbeelden van een bezwaarschrift om te gebruiken wanneer je het niet eens bent met een beslissing van een bepaalde instantie.

Bezwaarschrift

Wanneer je het niet eens bent met een bepaalde beslissing kan je een bezwaarschrift indienen. Hiermee geef je te kennen dat je het niet eens bent met een beslissing, waarom je het niet eens bent met de beslissing (dit onderbouw je met bewijsstukken indien van toepassing) en wat volgens jou de beslissing zou moeten zijn. Wanneer er betalingen aan verbonden zijn, kan je daarnaast in het bezwaarschrift verzoeken om uitstel van betaling totdat er een besluit op je bezwaar genomen is.

Bezwaartermijn bezwaarschrift

Bij veel officiële instanties geldt een bezwaartermijn van 6 weken. Binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van de betreffende instantie kan je bezwaar indienen. Het indienen van bezwaar kan soms via de website van de betreffende instantie, of middels het schrijven van een brief. Vaak wordt telefonisch bezwaar niet in behandeling genomen.

Het versturen van een bezwaarschrift

Om zeker te weten dat je bezwaar aankomt bij de betreffende instantie en om dat ook te kunnen bewijzen, kan je het bezwaarschrift per aangetekende brief versturen.

Inhoud bezwaarschrift

Belangrijke zaken die in een bezwaarschrift staan:

     Jouw NAW gegevens

     De NAW gegevens van de ontvanger

     Het kenmerk, bijvoorbeeld een aanslagnummer of BSN nummer

     De datum

     Jouw handtekening

 

Inhoudelijk staan de volgende zaken in het bezwaarschrift:

     De beslissing waartegen je bezwaar maakt

     De reden van je bezwaar, waarom je het niet eens bent met de beslissing

     Het verzoek om opschorting van de uitvoering van de beslissing totdat er een beslissing is genomen op je bezwaar

     Bijlages waarmee je het bezwaar onderbouwt, bijvoorbeeld loonstroken, taxatierapporten enz.

Reactietermijn bezwaarschrift

Bij overheidsinstanties geldt dat er binnen 6 weken een beslissing genomen moet worden op je bezwaar. Enkel in uitzonderlijke gevallen mag van deze termijn worden afgeweken. Wanneer er sprake is van een adviescommissie geldt een beslissingstermijn van 12 weken op je bezwaarschrift. Wanneer een overheidsinstantie meer informatie nodig heeft om tot een beslissing te komen, mag de termijn met maximaal 6 weken worden uitgesteld.

Hoorzitting naar aanleiding van een bezwaarschrift

Het kan zijn dat er een hoorzitting volgt naar aanleiding van je bezwaar. Tijdens deze hoorzitting kan je het bezwaar mondeling toelichten. Een hoorzitting is niet verplicht, maar daardoor kan je natuurlijk wel je bezwaar meer kracht bijzetten of eventuele onduidelijkheden nader toelichten.

Beroep naar aanleiding van de beslissing

Wanneer je het niet eens bent met de beslissing die wordt gemaakt op je bezwaar kan je nog in beroep gaan tegen deze beslissing.

Voorbeeld bezwaarschrift

Voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst

Voorbeeld bezwaarschrift
GBLT

Voorbeeld bezwaarschrift
DUO

Voorbeeld bezwaarschrift
UWV

Voorbeeld bezwaarschrift
huuropzegging

Voorbeeld bezwaarschrift
wildplassen

Voorbeeld bezwaarschrift
Parkeerboete

Voorbeeld bezwaarschrift
CJIB

Voorbeeld bezwaarschrift
boete

Voorbeeld bezwaarschrift
CBR

Voorbeeld bezwaarschrift
strafbeschikking

Voorbeeld bezwaarschrift
intrekken

Voorbeeld bezwaarschrift
energierekening

Voorbeeld bezwaarschrift
geluidsoverlast

Voorbeeld bezwaarschrift
factuur

Lees meer over het indienen van een bezwaarschrift indienen bij de overheid