Voorbeeld bezwaarschrift

Voorbeeld bezwaarschrift, diverse voorbeelden van een bezwaarschrift om te gebruiken wanneer je het niet eens bent met een beslissing van een bepaalde instantie. In een bezwaarschrift maak je bezwaar tegen een beslissing die door een overheidsinstantie of bedrijf is genomen. Deze brief is een formele manier om te aan te teven dat je niet akkoord bent met het besluit en om een herziening met betrekking tot het besluit te vragen.bekijk-alle-bezwaarschriften-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


BEZWAARSCHRIFT VOORBEELD - STAPPENPLAN

Als je een bezwaarschrift wil sturen, volg je de volgende stappen:

  1. Verzamel alle relevante stukken: om je bezwaarschrift goed op te stellen is het van belang dat je alle relevante stukken bij de hand hebt. Je kunt deze gebruiken voor kenmerken, data en eventueel als bijlage; 
  2. Informeer je naar de bezwaarprocedure: bij veel instaties is een vaste procedure om je bezwaar in te dienen. Deze kan je vaak terugvinden in de correspondentie en op de website van de betreffende instantie;
  3. Gebruik de juiste adressering: Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift naar de juiste instantie en afdeling stuurt. Ook het kenmerk (als deze er is) voeg je toe in het onderwerp van je bezwaarschrift; 
  4. Geef op een duidelijke manier aan waar je bezwaar tegen maakt: Leg in het bezwaarschrift uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en wwelke oplossing je verwacht;
  5. Onderbouw je bezwaarschrift: Als je bewijsstukken hebt die je bezwaar onderbouwen, voeg je deze toe in de bijlage(n);
  6. Geef een reactietermijn: geef aan binnen hoeveel tijd je een reactie wenst te ontvangen. Geef een redelijke reactietermijn (over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen), bij grotere instanties is de reactietermijn vastgelegd in de bezwaarprocedure;
  7. Dien je bezwaarschrift in: je kunt deze per aangetekende post versturen, of per mail (afhankelijk van de procedure van de betreffende instantie);

Bewaar altijd een kopie van je bezwaarschrift voor je eigen administratie. Mocht het zover komen dat er een juridische zaak ontstaat, is het van belang dat je administratie compleet is. 


Bezwaarschrift

Wanneer je het niet eens bent met een bepaalde beslissing kan je een bezwaarschrift indienen. Hiermee geef je te kennen dat je het niet eens bent met een beslissing, waarom je het niet eens bent met de beslissing (dit onderbouw je met bewijsstukken indien van toepassing) en wat volgens jou de beslissing zou moeten zijn. Wanneer er betalingen aan verbonden zijn, kan je daarnaast in het bezwaarschrift verzoeken om uitstel van betaling totdat er een besluit op je bezwaar genomen is.

Bezwaartermijn bezwaarschrift

Bij veel officiële instanties geldt een bezwaartermijn van 6 weken. Binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van de betreffende instantie kan je bezwaar indienen. Het indienen van bezwaar kan soms via de website van de betreffende instantie, of middels het schrijven van een brief. Vaak wordt telefonisch bezwaar niet in behandeling genomen.

Het versturen van een bezwaarschrift

Om zeker te weten dat je bezwaar aankomt bij de betreffende instantie en om dat ook te kunnen bewijzen, kan je het bezwaarschrift per aangetekende brief versturen.

Inhoud bezwaarschrift

Belangrijke zaken die in een bezwaarschrift staan:

     Jouw NAW gegevens

     De NAW gegevens van de ontvanger

     Het kenmerk, bijvoorbeeld een aanslagnummer of BSN nummer

     De datum

     Jouw handtekening

 

Inhoudelijk staan de volgende zaken in het bezwaarschrift:

     De beslissing waartegen je bezwaar maakt

     De reden van je bezwaar, waarom je het niet eens bent met de beslissing

     Het verzoek om opschorting van de uitvoering van de beslissing totdat er een beslissing is genomen op je bezwaar

     Bijlages waarmee je het bezwaar onderbouwt, bijvoorbeeld loonstroken, taxatierapporten enz.

Reactietermijn bezwaarschrift

Bij overheidsinstanties geldt dat er binnen 6 weken een beslissing genomen moet worden op je bezwaar. Enkel in uitzonderlijke gevallen mag van deze termijn worden afgeweken. Wanneer er sprake is van een adviescommissie geldt een beslissingstermijn van 12 weken op je bezwaarschrift. Wanneer een overheidsinstantie meer informatie nodig heeft om tot een beslissing te komen, mag de termijn met maximaal 6 weken worden uitgesteld.

Hoorzitting naar aanleiding van een bezwaarschrift

Het kan zijn dat er een hoorzitting volgt naar aanleiding van je bezwaar. Tijdens deze hoorzitting kan je het bezwaar mondeling toelichten. Een hoorzitting is niet verplicht, maar daardoor kan je natuurlijk wel je bezwaar meer kracht bijzetten of eventuele onduidelijkheden nader toelichten.

Beroep naar aanleiding van de beslissing

Wanneer je het niet eens bent met de beslissing die wordt gemaakt op je bezwaar kan je nog in beroep gaan tegen deze beslissing.

Voorbeeld bezwaarschrift

Voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst

Voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst

Voorbeeld bezwaarschrift
GBLT

Voorbeeld bezwaarschrift GBLT

Voorbeeld bezwaarschrift
DUO

Voorbeeld bezwaarschrift DUO

Voorbeeld bezwaarschrift
UWV

Voorbeeld bezwaarschrift UWV

Voorbeeld bezwaarschrift
huuropzegging

Voorbeeld bezwaarschrift huuropzegging

Voorbeeld bezwaarschrift
wildplassen

Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen

Voorbeeld bezwaarschrift
Parkeerboete

Voorbeeld bezwaarschrift parkeerboete

Voorbeeld bezwaarschrift
CJIB

Voorbeeld bezwaarschrift CJIB

Voorbeeld bezwaarschrift
boete

Voorbeeld bezwaarschrift boete

Voorbeeld bezwaarschrift
CBR

Voorbeeld bezwaarschrift CBR

Voorbeeld bezwaarschrift
strafbeschikking

Voorbeeld bezwaarschrift strafbeschikking

Voorbeeld bezwaarschrift
intrekken

Voorbeeld bezwaarschrift intrekken

Voorbeeld bezwaarschrift
energierekening

Voorbeeld bezwaarschrift energierekening

Voorbeeld bezwaarschrift
geluidsoverlast

Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast

Voorbeeld bezwaarschrift
factuur

Voorbeeld bezwaarschrift factuur

Lees meer over het indienen van een bezwaarschrift indienen bij de overheid