Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast

Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast, bekijk ook onze andere voorbeeld bezwaarschriften

Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift geluidsoverlast

Kenmerk: referentie

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik bezwaar aanteken tegen de beslissing die u heeft genomen om mij een beschikking op te leggen wegens geluidsoverlast.

 

De reden dat ik bezwaar heb tegen de beschikking voor geluidsoverlast is dat ik van mening ben dat er geen sprake kan zijn van geluidsoverlast. Ik heb mijn woning dusdanig geïsoleerd dat er nauwelijks geluid buiten hoorbaar kan zijn. Datzelfde geldt voor geluid dat bij de buren hoorbaar zou zijn. Volgens de omgevingswet is het toegestaan om (aantal) decibel geluid te horen bij bijvoorbeeld de buren. Ik heb zelf metingen gedaan en daarbij kom ik niet boven de (aantal) decibel uit.

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u de beschikking in te trekken, dan wel met bewijs te komen dat ik de geluidsnormen heb overtreden. Uiteraard ben ik bereid om een en ander nader toe te lichten in een hoorzitting of u te assisteren bij geluidsmetingen.

 

Gezien mijn bezwaarschrift verzoek ik u incasso trajecten te staken totdat u een beslissing heeft genomen op mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast 2

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift geluidsoverlast

Kenmerk: referentie

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik bezwaar aanteken tegen de beslissing die u heeft genomen om mij een beschikking op te leggen wegens geluidsoverlast.

 

De reden dat ik bezwaar heb tegen de beschikking voor geluidsoverlast is dat ik van mening ben dat (geef hier een duidelijke omschrijving van de reden waarom je het niet eens bent met de opgelegde beschikking voor geluidsoverlast. Indien van toepassing kan je je mening onderbouwen met bijlages en daarnaar verwijzen. Zorg ervoor dat je een goed onderbouwde reden hebt om bezwaar aan te tekenen.  

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u de beschikking in te trekken. Uiteraard ben ik bereid om een en ander nader toe te lichten in een hoorzitting of u te assisteren bij geluidsmetingen.

 

Gezien mijn bezwaarschrift verzoek ik u incasso trajecten te staken totdat u een beslissing heeft genomen op mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld bezwaarschriften 

Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast

Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast 2

Lees meer over het indienen van bezwaar bij een overheidsinstantie