Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast

Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast, bekijk ook onze andere voorbeeld bezwaarschriften. In een bezwaarschrift maak je bezwaar tegen een beslissing die door een overheidsinstantie of bedrijf is genomen. Deze brief is een formele manier om te aan te teven dat je niet akkoord bent met het besluit en om een herziening met betrekking tot het besluit te vragen.bekijk-alle-bezwaarschriften-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


BEZWAARSCHRIFT VOORBEELD - STAPPENPLAN

Als je een bezwaarschrift wil sturen, volg je de volgende stappen:

  1. Verzamel alle relevante stukken: om je bezwaarschrift goed op te stellen is het van belang dat je alle relevante stukken bij de hand hebt. Je kunt deze gebruiken voor kenmerken, data en eventueel als bijlage; 
  2. Informeer je naar de bezwaarprocedure: bij veel instaties is een vaste procedure om je bezwaar in te dienen. Deze kan je vaak terugvinden in de correspondentie en op de website van de betreffende instantie;
  3. Gebruik de juiste adressering: Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift naar de juiste instantie en afdeling stuurt. Ook het kenmerk (als deze er is) voeg je toe in het onderwerp van je bezwaarschrift; 
  4. Geef op een duidelijke manier aan waar je bezwaar tegen maakt: Leg in het bezwaarschrift uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en wwelke oplossing je verwacht;
  5. Onderbouw je bezwaarschrift: Als je bewijsstukken hebt die je bezwaar onderbouwen, voeg je deze toe in de bijlage(n);
  6. Geef een reactietermijn: geef aan binnen hoeveel tijd je een reactie wenst te ontvangen. Geef een redelijke reactietermijn (over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen), bij grotere instanties is de reactietermijn vastgelegd in de bezwaarprocedure;
  7. Dien je bezwaarschrift in: je kunt deze per aangetekende post versturen, of per mail (afhankelijk van de procedure van de betreffende instantie);

Bewaar altijd een kopie van je bezwaarschrift voor je eigen administratie. Mocht het zover komen dat er een juridische zaak ontstaat, is het van belang dat je administratie compleet is. 


bezwaarschrift beginnen

Als je een bezwaarschrift gaat sturen, kan je de onderstaande voorbeeld zinnen gebruiken om je bezwaarschrift te beginnen:


  • Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) die door u is genomen. Ik ben het niet eens met deze beslissing omdat (korte samenvatting waarom je bezwaar maakt). 
  • Naar aanleiding van uw besluit d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) maak ik hierbij bezwaar. De reden van mijn bezwaar is dat ik het niet eens ben met uw beslissing omdat (korte samenvatting reden bezwaar). 
  • Omdat ik het niet eens ben met uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk), maak ik hierbij bezwaar. De reden dat ik het niet eens ben met uw beslissing is dat (korte samenvatting reden bezwaar). 


Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift geluidsoverlast

Kenmerk: referentie

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik bezwaar aanteken tegen de beslissing die u heeft genomen om mij een beschikking op te leggen wegens geluidsoverlast.

 

De reden dat ik bezwaar heb tegen de beschikking voor geluidsoverlast is dat ik van mening ben dat er geen sprake kan zijn van geluidsoverlast. Ik heb mijn woning dusdanig geïsoleerd dat er nauwelijks geluid buiten hoorbaar kan zijn. Datzelfde geldt voor geluid dat bij de buren hoorbaar zou zijn. Volgens de omgevingswet is het toegestaan om (aantal) decibel geluid te horen bij bijvoorbeeld de buren. Ik heb zelf metingen gedaan en daarbij kom ik niet boven de (aantal) decibel uit.

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u de beschikking in te trekken, dan wel met bewijs te komen dat ik de geluidsnormen heb overtreden. Uiteraard ben ik bereid om een en ander nader toe te lichten in een hoorzitting of u te assisteren bij geluidsmetingen.

 

Gezien mijn bezwaarschrift verzoek ik u incasso trajecten te staken totdat u een beslissing heeft genomen op mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast 2

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift geluidsoverlast

Kenmerk: referentie

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik bezwaar aanteken tegen de beslissing die u heeft genomen om mij een beschikking op te leggen wegens geluidsoverlast.

 

De reden dat ik bezwaar heb tegen de beschikking voor geluidsoverlast is dat ik van mening ben dat (geef hier een duidelijke omschrijving van de reden waarom je het niet eens bent met de opgelegde beschikking voor geluidsoverlast. Indien van toepassing kan je je mening onderbouwen met bijlages en daarnaar verwijzen. Zorg ervoor dat je een goed onderbouwde reden hebt om bezwaar aan te tekenen.  

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u de beschikking in te trekken. Uiteraard ben ik bereid om een en ander nader toe te lichten in een hoorzitting of u te assisteren bij geluidsmetingen.

 

Gezien mijn bezwaarschrift verzoek ik u incasso trajecten te staken totdat u een beslissing heeft genomen op mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld bezwaarschriften 

Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast

Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast

Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast 2

Voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast 2

Lees meer over het indienen van bezwaar bij een overheidsinstantie