Voorbeeld bezwaarschrift DUO

Voorbeeld bezwaarschrift DUO, voor wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de DUO. Tegen een beslissing van DUO kan je binnen zes weken bezwaar maken. Middels een brief geef je aan waarom je het niet eens bent met de beslissing van DUO en lever je de bewijsstukken aan.

In het bezwaarschrift staan de volgende gegevens:

  • Je naam, adresgegevens en telefoonnummer
  • de datum
  • Je e-mailadres
  • Je BSN nummer
  • De referentie of een kopie van de beslissing waartegen je bezwaar maakt
  • Je handtekening

Voorbeeld bezwaarschrift DUO Aflossing

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Dienst Uitvoering Onderwijs

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 50081

9702 EA Groningen

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift DUO verlagen maandbedrag

Kenmerk: sofinummer/ dossiernummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) over het bedrag dat ik per maand terug moet betalen. U heeft in uw beslissing aangegeven dat ik per (datum) maandelijks een bedrag van (bedrag) aan u moet terugbetalen voor mijn studieschuld.  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik niet in staat ben om het genoemde bedrag maandelijks aan u af te lossen. Ons gezamenlijk inkomen is (bedrag). Het inkomen waarop u mijn draagkracht baseert is onjuist. Ons gezamenlijk inkomen is (bedrag), waarvan ik in de bijlage de bewijsstukken heb toegevoegd.  

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik maandelijks een bedrag van (bedrag) aan u aflos. Dat is het bedrag dat ik volgens de correcte draagkracht af kan lossen.  

 

Ik verzoek u de financiƫle afwikkelingen met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep ga op te schorten totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift DUO bijverdiensten

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Dienst Uitvoering Onderwijs

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 50081

9702 EA Groningen

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift DUO bijverdiensten

Kenmerk: sofinummer/ dossiernummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mijn toelage heeft gewijzigd in verband met mijn bijverdiensten. U geeft aan dat ik maandelijks een bedrag van (bedrag) bijverdien en daarop wordt mijn huidige toelage nu gebaseerd.  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat het bedrag dat u opgeeft niet correct is. Ik heb inderdaad in de zomerperiode een bijbaan gehad, waarbij ik een bedrag van (bedrag) heb verdient. Echter ben ik in verband met mijn studie gestopt met mijn bijbaan en heb ik momenteel geen enkele bijverdiensten meer. In de bijlage heb ik de bewijsstukken daarvan toegevoegd.  

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat mijn toelage weer gewijzigd dienst te worden naar (bedrag) per (datum).

 

Ik verzoek u de financiƫle afwikkelingen met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep ga op te schorten totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld bezwaarschrift DUO aflossing en bijverdiensten

Voorbeeld bezwaarschrift DUO aflossing

Voorbeeld bezwaarschrift DUO bijverdiensten

Bekijk meer informatie op de website van DUO