Voorbeeld bezwaarschrift DUO

Voorbeeld bezwaarschrift DUO, voor wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de DUO. Tegen een beslissing van DUO kan je binnen zes weken bezwaar maken. Middels een brief geef je aan waarom je het niet eens bent met de beslissing van DUO en lever je de bewijsstukken aan.bekijk-alle-bezwaarschriften-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.

Opmaak_Bezwaarschrift

Bekijk Opmaak Bezwaarschrift

bekijk-voorbeeld-cv
Download voorbeeld bezwaarschrift DUO aflossing en bijverdiensten

In het bezwaarschrift staan de volgende gegevens:

 • Je naam, adresgegevens en telefoonnummer
 • de datum
 • Je e-mailadres
 • Je BSN nummer
 • De referentie of een kopie van de beslissing waartegen je bezwaar maakt
 • Je handtekening


Bekijk en download de Voorbeeld Bezwaarschriften hieronder. 


Voorbeeld bezwaarschrift DUO aflossing

voorbeeld-bezwaarschrift-DUO-aflossing

bekijk-brief-voorbeeld-button

Download Brief Voorbeeld

Voorbeeld bezwaarschrift DUO Bijbaan

voorbeeld-bezwaarschrift-DUO-bijverdiensten

bekijk-brief-voorbeeld-button

Download Brief Voorbeeld

Download Instructie: Als je voor Download kiest, verschijnt er een ZIP bestand bij je downloads. Dit bestand kun je uitpakken, waarna je het Word bestand Direct kunt Bewerken. BEZWAARSCHRIFT VOORBEELD - STAPPENPLAN

Als je een bezwaarschrift wil sturen, volg je de volgende stappen:

 1. Verzamel alle relevante stukken: om je bezwaarschrift goed op te stellen is het van belang dat je alle relevante stukken bij de hand hebt. Je kunt deze gebruiken voor kenmerken, data en eventueel als bijlage; 
 2. Informeer je naar de bezwaarprocedure: bij veel instaties is een vaste procedure om je bezwaar in te dienen. Deze kan je vaak terugvinden in de correspondentie en op de website van de betreffende instantie;
 3. Gebruik de juiste adressering: Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift naar de juiste instantie en afdeling stuurt. Ook het kenmerk (als deze er is) voeg je toe in het onderwerp van je bezwaarschrift; 
 4. Geef op een duidelijke manier aan waar je bezwaar tegen maakt: Leg in het bezwaarschrift uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en wwelke oplossing je verwacht;
 5. Onderbouw je bezwaarschrift: Als je bewijsstukken hebt die je bezwaar onderbouwen, voeg je deze toe in de bijlage(n);
 6. Geef een reactietermijn: geef aan binnen hoeveel tijd je een reactie wenst te ontvangen. Geef een redelijke reactietermijn (over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen), bij grotere instanties is de reactietermijn vastgelegd in de bezwaarprocedure;
 7. Dien je bezwaarschrift in: je kunt deze per aangetekende post versturen, of per mail (afhankelijk van de procedure van de betreffende instantie);

Bewaar altijd een kopie van je bezwaarschrift voor je eigen administratie. Mocht het zover komen dat er een juridische zaak ontstaat, is het van belang dat je administratie compleet is. 


Voorbeeld bezwaarschrift DUO Aflossing

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Dienst Uitvoering Onderwijs

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 50081

9702 EA Groningen

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift DUO verlagen maandbedrag

Kenmerk: sofinummer/ dossiernummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) over het bedrag dat ik per maand terug moet betalen. U heeft in uw beslissing aangegeven dat ik per (datum) maandelijks een bedrag van (bedrag) aan u moet terugbetalen voor mijn studieschuld.  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik niet in staat ben om het genoemde bedrag maandelijks aan u af te lossen. Ons gezamenlijk inkomen is (bedrag). Het inkomen waarop u mijn draagkracht baseert is onjuist. Ons gezamenlijk inkomen is (bedrag), waarvan ik in de bijlage de bewijsstukken heb toegevoegd.  

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik maandelijks een bedrag van (bedrag) aan u aflos. Dat is het bedrag dat ik volgens de correcte draagkracht af kan lossen.  

 

Ik verzoek u de financiële afwikkelingen met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep ga op te schorten totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Voorbeeld bezwaarschrift DUO bijverdiensten

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Dienst Uitvoering Onderwijs

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 50081

9702 EA Groningen

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift DUO bijverdiensten

Kenmerk: sofinummer/ dossiernummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mijn toelage heeft gewijzigd in verband met mijn bijverdiensten. U geeft aan dat ik maandelijks een bedrag van (bedrag) bijverdien en daarop wordt mijn huidige toelage nu gebaseerd.  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat het bedrag dat u opgeeft niet correct is. Ik heb inderdaad in de zomerperiode een bijbaan gehad, waarbij ik een bedrag van (bedrag) heb verdient. Echter ben ik in verband met mijn studie gestopt met mijn bijbaan en heb ik momenteel geen enkele bijverdiensten meer. In de bijlage heb ik de bewijsstukken daarvan toegevoegd.  

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat mijn toelage weer gewijzigd dienst te worden naar (bedrag) per (datum).

 

Ik verzoek u de financiële afwikkelingen met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep ga op te schorten totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Bekijk meer informatie op de website van DUO