Voorbeeld bezwaarschrift energierekening

Voorbeeld bezwaarschrift energierekening, bekijk ook de andere voorbeeld bezwaarschriften op onze website. Als iets niet klopt in je energierekening kan je bezwaar indienen. In het bezwaarschrift staan duidelijk vermeld om welke rekening het gaat, wat de reden is dat de energierekening volgens jou niet klopt, wat de rekening volgens jou wel zou moeten zijn en eventuele bijlagen waarin je bewijs aanlevert wat je bevindingen ondersteunt. 


Let er op bij het indienen van een bezwaarschrift dat je dit doet binnen de gestelde tijd. Bij overheidsinstanties geldt over een algemeen een periode van 6 weken waarbinnen bezwaar ingediend kan worden. Bij overige instanties kan je de termijn vaak op de factuur of op de website terugvinden. 

Voorbeeld bezwaarschrift energierekening

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Energieleverancier

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift energierekening

Kenmerk: klantnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik bezwaar aanteken tegen de energierekening met kenmerk (kenmerk van de energierekening).  

 

De reden dat ik bezwaar heb tegen de energierekening is dat de meterstanden die op de rekening staan niet kloppen. De meterstanden zijn volgens de specificatie te hoog. De juiste meterstanden zijn: (opgave van de juiste meterstanden). In de bijlage heb ik een foto toegevoegd van de huidige meterstanden.  

 

Ik verzoek u de meterstanden aan te passen en mij een creditfactuur te sturen. Wanneer u nog onduidelijkheden heeft, kunt u een afspraak met mij inplannen om de energiestanden zelf te bekijken en op te nemen.

 

Gezien mijn bezwaarschrift verzoek ik u incasso trajecten te staken totdat u een beslissing heeft genomen op mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift energierekening 2

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Energieleverancier

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift energierekening 2

Kenmerk: klantnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik bezwaar aanteken tegen de energierekening met kenmerk (kenmerk van de energierekening).  

 

De reden dat ik bezwaar heb tegen de energierekening is dat (geef hier de reden op waarom je bezwaar aantekent tegen de energierekening. Dat kan zijn omdat bijvoorbeeld de standen niet kloppen, of dat je net verhuisd bent en er nog kosten van de oude/ nieuwe bewoners in rekening worden gebracht).   

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u om de aanpassingen te verwerken en mij een creditnota te sturen.

 

Gezien mijn bezwaarschrift verzoek ik u incasso trajecten te staken totdat u een beslissing heeft genomen op mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift energierekening

Voorbeeld bezwaarschrift energierekening 2

Lees meer over het indienen van bezwaar