Voorbeeld bezwaarschrift energierekening

Voorbeeld bezwaarschrift energierekening, bekijk ook de andere voorbeeld bezwaarschriften op onze website. Als iets niet klopt in je energierekening kan je bezwaar indienen. In het bezwaarschrift staan duidelijk vermeld om welke rekening het gaat, wat de reden is dat de energierekening volgens jou niet klopt, wat de rekening volgens jou wel zou moeten zijn en eventuele bijlagen waarin je bewijs aanlevert wat je bevindingen ondersteunt. 


Let er op bij het indienen van een bezwaarschrift dat je dit doet binnen de gestelde tijd. Bij overheidsinstanties geldt over een algemeen een periode van 6 weken waarbinnen bezwaar ingediend kan worden. Bij overige instanties kan je de termijn vaak op de factuur of op de website terugvinden. bekijk-alle-bezwaarschriften-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


BEZWAARSCHRIFT VOORBEELD - STAPPENPLAN

Als je een bezwaarschrift wil sturen, volg je de volgende stappen:

  1. Verzamel alle relevante stukken: om je bezwaarschrift goed op te stellen is het van belang dat je alle relevante stukken bij de hand hebt. Je kunt deze gebruiken voor kenmerken, data en eventueel als bijlage; 
  2. Informeer je naar de bezwaarprocedure: bij veel instaties is een vaste procedure om je bezwaar in te dienen. Deze kan je vaak terugvinden in de correspondentie en op de website van de betreffende instantie;
  3. Gebruik de juiste adressering: Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift naar de juiste instantie en afdeling stuurt. Ook het kenmerk (als deze er is) voeg je toe in het onderwerp van je bezwaarschrift; 
  4. Geef op een duidelijke manier aan waar je bezwaar tegen maakt: Leg in het bezwaarschrift uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en wwelke oplossing je verwacht;
  5. Onderbouw je bezwaarschrift: Als je bewijsstukken hebt die je bezwaar onderbouwen, voeg je deze toe in de bijlage(n);
  6. Geef een reactietermijn: geef aan binnen hoeveel tijd je een reactie wenst te ontvangen. Geef een redelijke reactietermijn (over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen), bij grotere instanties is de reactietermijn vastgelegd in de bezwaarprocedure;
  7. Dien je bezwaarschrift in: je kunt deze per aangetekende post versturen, of per mail (afhankelijk van de procedure van de betreffende instantie);

Bewaar altijd een kopie van je bezwaarschrift voor je eigen administratie. Mocht het zover komen dat er een juridische zaak ontstaat, is het van belang dat je administratie compleet is. 


Bezwaarschrift beginnen

Als je een bezwaarschrift gaat sturen, kan je de onderstaande voorbeeld zinnen gebruiken om je bezwaarschrift te beginnen:


  • Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) die door u is genomen. Ik ben het niet eens met deze beslissing omdat (korte samenvatting waarom je bezwaar maakt). 
  • Naar aanleiding van uw besluit d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) maak ik hierbij bezwaar. De reden van mijn bezwaar is dat ik het niet eens ben met uw beslissing omdat (korte samenvatting reden bezwaar). 
  • Omdat ik het niet eens ben met uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk), maak ik hierbij bezwaar. De reden dat ik het niet eens ben met uw beslissing is dat (korte samenvatting reden bezwaar). 


Voorbeeld bezwaarschrift energierekening

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Energieleverancier

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift energierekening

Kenmerk: klantnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik bezwaar aanteken tegen de energierekening met kenmerk (kenmerk van de energierekening).  

 

De reden dat ik bezwaar heb tegen de energierekening is dat de meterstanden die op de rekening staan niet kloppen. De meterstanden zijn volgens de specificatie te hoog. De juiste meterstanden zijn: (opgave van de juiste meterstanden). In de bijlage heb ik een foto toegevoegd van de huidige meterstanden.  

 

Ik verzoek u de meterstanden aan te passen en mij een creditfactuur te sturen. Wanneer u nog onduidelijkheden heeft, kunt u een afspraak met mij inplannen om de energiestanden zelf te bekijken en op te nemen.

 

Gezien mijn bezwaarschrift verzoek ik u incasso trajecten te staken totdat u een beslissing heeft genomen op mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Voorbeeld bezwaarschrift energierekening 2

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Energieleverancier

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift energierekening 2

Kenmerk: klantnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik bezwaar aanteken tegen de energierekening met kenmerk (kenmerk van de energierekening).  

 

De reden dat ik bezwaar heb tegen de energierekening is dat (geef hier de reden op waarom je bezwaar aantekent tegen de energierekening. Dat kan zijn omdat bijvoorbeeld de standen niet kloppen, of dat je net verhuisd bent en er nog kosten van de oude/ nieuwe bewoners in rekening worden gebracht).   

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u om de aanpassingen te verwerken en mij een creditnota te sturen.

 

Gezien mijn bezwaarschrift verzoek ik u incasso trajecten te staken totdat u een beslissing heeft genomen op mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift energierekening

Voorbeeld bezwaarschrift energierekening 1

Voorbeeld bezwaarschrift energierekening 2

Voorbeeld bezwaarschrift energierekening 2

Lees meer over het indienen van bezwaar