Voorbeeld bezwaarschrift CBR

Voorbeeld bezwaarschrift CBR, voorbeeld brieven om bezwaar te maken tegen een beslissing van het CBR. Bekijk ook de andere voorbeeld bezwaarschriften op deze website. 

Voorbeeld bezwaarschrift CBR

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

CBR

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift herkeuring

Kenmerk: beschikking nummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) waarin u mijn rijbewijs niet verlengt.  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat uw beslissing is gebaseerd op een foutieve uitslag van de keuring. Mijn gezondheid is prima in orde en ik zie geen redenen om mijn rijbewijs niet te verlengen. Ik heb dit ook met mijn behandelend arts besproken en ook hij is van mening dat er geen redenen zijn om mijn rijbewijs niet te verlengen. In de bijlage heb ik een kopie van de bevindingen van mijn behandelend arts toegevoegd.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat mijn rijbewijs weer verlengd zal worden. Ik ben bereid een nieuwe keuring te ondergaan bij een bevoegd arts en de kosten daarvan te betalen.

 

Omdat ik nog regelmatig gebruik wens te maken van de auto verzoek ik u op korte termijn actie te ondernemen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift CBR 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

CBR

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift herkeuring

Kenmerk: beschikking nummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) waarin u mijn rijbewijs niet verlengt.  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat (hier geef je een heldere beknopte uitleg van de reden waarom je het niet eens bent met de beslissing van het CBR. Zorg ervoor dat het goed onderbouwd is en voeg eventuele bewijsstukken toe.  

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat mijn rijbewijs weer verlengd zal worden. Ik ben bereid een nieuwe keuring te ondergaan bij een bevoegd arts en de kosten daarvan te betalen.

 

Omdat ik nog regelmatig gebruik wens te maken van de auto verzoek ik u op korte termijn actie te ondernemen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld bezwaarschriften in Word

Download hieronder de voorbeeld bezwaarschriften CBR in Word. 

Voorbeeld bezwaarschrift CBR 1

Voorbeeld bezwaarschrift CBR 2

Lees meer over het indienen van een bezwaarschrift bij het CBR