Voorbeeld bezwaarschrift CBR

Voorbeeld bezwaarschrift CBR, voorbeeld brieven om bezwaar te maken tegen een beslissing van het CBR. Bekijk ook de andere voorbeeld bezwaarschriften op deze website. In een bezwaarschrift maak je bezwaar tegen een beslissing die door een overheidsinstantie of bedrijf is genomen. Deze brief is een formele manier om te aan te teven dat je niet akkoord bent met het besluit en om een herziening met betrekking tot het besluit te vragen.bekijk-alle-bezwaarschriften-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


BEZWAARSCHRIFT VOORBEELD - STAPPENPLAN

Als je een bezwaarschrift wil sturen, volg je de volgende stappen:

  1. Verzamel alle relevante stukken: om je bezwaarschrift goed op te stellen is het van belang dat je alle relevante stukken bij de hand hebt. Je kunt deze gebruiken voor kenmerken, data en eventueel als bijlage; 
  2. Informeer je naar de bezwaarprocedure: bij veel instaties is een vaste procedure om je bezwaar in te dienen. Deze kan je vaak terugvinden in de correspondentie en op de website van de betreffende instantie;
  3. Gebruik de juiste adressering: Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift naar de juiste instantie en afdeling stuurt. Ook het kenmerk (als deze er is) voeg je toe in het onderwerp van je bezwaarschrift; 
  4. Geef op een duidelijke manier aan waar je bezwaar tegen maakt: Leg in het bezwaarschrift uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en wwelke oplossing je verwacht;
  5. Onderbouw je bezwaarschrift: Als je bewijsstukken hebt die je bezwaar onderbouwen, voeg je deze toe in de bijlage(n);
  6. Geef een reactietermijn: geef aan binnen hoeveel tijd je een reactie wenst te ontvangen. Geef een redelijke reactietermijn (over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen), bij grotere instanties is de reactietermijn vastgelegd in de bezwaarprocedure;
  7. Dien je bezwaarschrift in: je kunt deze per aangetekende post versturen, of per mail (afhankelijk van de procedure van de betreffende instantie);

Bewaar altijd een kopie van je bezwaarschrift voor je eigen administratie. Mocht het zover komen dat er een juridische zaak ontstaat, is het van belang dat je administratie compleet is. 


Bezwaarschrift Beginnen

Als je een bezwaarschrift gaat sturen, kan je de onderstaande voorbeeld zinnen gebruiken om je bezwaarschrift te beginnen:

  • Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) die door u is genomen. Ik ben het niet eens met deze beslissing omdat (korte samenvatting waarom je bezwaar maakt). 
  • Naar aanleiding van uw besluit d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) maak ik hierbij bezwaar. De reden van mijn bezwaar is dat ik het niet eens ben met uw beslissing omdat (korte samenvatting reden bezwaar). 
  • Omdat ik het niet eens ben met uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk), maak ik hierbij bezwaar. De reden dat ik het niet eens ben met uw beslissing is dat (korte samenvatting reden bezwaar). Voorbeeld bezwaarschrift CBR

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

CBR

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift herkeuring

Kenmerk: beschikking nummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) waarin u mijn rijbewijs niet verlengt.  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat uw beslissing is gebaseerd op een foutieve uitslag van de keuring. Mijn gezondheid is prima in orde en ik zie geen redenen om mijn rijbewijs niet te verlengen. Ik heb dit ook met mijn behandelend arts besproken en ook hij is van mening dat er geen redenen zijn om mijn rijbewijs niet te verlengen. In de bijlage heb ik een kopie van de bevindingen van mijn behandelend arts toegevoegd.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat mijn rijbewijs weer verlengd zal worden. Ik ben bereid een nieuwe keuring te ondergaan bij een bevoegd arts en de kosten daarvan te betalen.

 

Omdat ik nog regelmatig gebruik wens te maken van de auto verzoek ik u op korte termijn actie te ondernemen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Voorbeeld bezwaarschrift CBR 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

CBR

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift herkeuring

Kenmerk: beschikking nummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) waarin u mijn rijbewijs niet verlengt.  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat (hier geef je een heldere beknopte uitleg van de reden waarom je het niet eens bent met de beslissing van het CBR. Zorg ervoor dat het goed onderbouwd is en voeg eventuele bewijsstukken toe.  

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat mijn rijbewijs weer verlengd zal worden. Ik ben bereid een nieuwe keuring te ondergaan bij een bevoegd arts en de kosten daarvan te betalen.

 

Omdat ik nog regelmatig gebruik wens te maken van de auto verzoek ik u op korte termijn actie te ondernemen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Download de voorbeeld bezwaarschriften in Word

Download hieronder de voorbeeld bezwaarschriften CBR in Word. 

Voorbeeld bezwaarschrift CBR 1

Voorbeeld bezwaarschrift CBR 1

Voorbeeld bezwaarschrift CBR 2

Voorbeeld bezwaarschrift CBR 2

Lees meer over het indienen van een bezwaarschrift bij het CBR