Voorbeeld bezwaarschrift CJIB

Voorbeeld bezwaarschrift CJIB, bekijk de voorbeeld brieven om bezwaar in te dienen tegen een opgelegde boete door het CJIB. Zorg ervoor dat je helder het bezwaar weergeeft en eventuele bewijsstukken toevoegt aan het bezwaarschrift. 

Bezwaarschrift CJIB

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

CJIB

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift CJIB

Kenmerk: aanslagnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een boete oplegt wegens (omschrijving van de reden dat er een boete is opgelegd door het CJIB)

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik van mening ben dat (hier geeft je zo helder mogelijk aan wat de reden is dat je het niet eens bent met de opgelegde boete door het CJIB. Refereer eventueel naar de geldende wetten en regels op het gebied. Voeg indien van toepassing een bijlage toe met verdere onderbouwing van je stelling). In de bijlage heb ik een foto van de situatie toegevoegd om mijn stelling te onderbouwen.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Bezwaarschrift CJIB 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

CJIB

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift CJIB snelheidsovertreding

Kenmerk: aanslagnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een boete oplegt wegens een snelheidsovertreding op de (locatie).  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik op dat moment niet onderweg was in mijn auto. Ik kan aantonen dat ik op (datum, tijdstip) aanwezig was op mijn werk. De gehele dag ben ik daar geweest en daarom kan ik nooit op de betreffende locatie een snelheidsovertreding hebben begaan. In de bijlage treft u de verklaring van mijn werkgever en 2 collega‚Äôs over mijn aanwezigheid op de werkvloer op (datum en tijdstip).  

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld bezwaarschrift CJIB

Voorbeeld bezwaarschrift CJIB 1

Voorbeeld bezwaarschrift CJIB 2

Lees meer over het indienen van een bezwaarschrift bij het CJIB