Voorbeeld bezwaarschrift UWV

Voorbeeld bezwaarschrift UWV, voor wanneer je het niet eens bent met een beslissing van het UWV. In een bezwaarschrift maak je bezwaar tegen een beslissing die door een overheidsinstantie of bedrijf is genomen. Deze brief is een formele manier om te aan te teven dat je niet akkoord bent met het besluit en om een herziening met betrekking tot het besluit te vragen.bekijk-alle-bezwaarschriften-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


BEZWAARSCHRIFT VOORBEELD - STAPPENPLAN

Als je een bezwaarschrift wil sturen, volg je de volgende stappen:

  1. Verzamel alle relevante stukken: om je bezwaarschrift goed op te stellen is het van belang dat je alle relevante stukken bij de hand hebt. Je kunt deze gebruiken voor kenmerken, data en eventueel als bijlage; 
  2. Informeer je naar de bezwaarprocedure: bij veel instaties is een vaste procedure om je bezwaar in te dienen. Deze kan je vaak terugvinden in de correspondentie en op de website van de betreffende instantie;
  3. Gebruik de juiste adressering: Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift naar de juiste instantie en afdeling stuurt. Ook het kenmerk (als deze er is) voeg je toe in het onderwerp van je bezwaarschrift; 
  4. Geef op een duidelijke manier aan waar je bezwaar tegen maakt: Leg in het bezwaarschrift uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en wwelke oplossing je verwacht;
  5. Onderbouw je bezwaarschrift: Als je bewijsstukken hebt die je bezwaar onderbouwen, voeg je deze toe in de bijlage(n);
  6. Geef een reactietermijn: geef aan binnen hoeveel tijd je een reactie wenst te ontvangen. Geef een redelijke reactietermijn (over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen), bij grotere instanties is de reactietermijn vastgelegd in de bezwaarprocedure;
  7. Dien je bezwaarschrift in: je kunt deze per aangetekende post versturen, of per mail (afhankelijk van de procedure van de betreffende instantie);

Bewaar altijd een kopie van je bezwaarschrift voor je eigen administratie. Mocht het zover komen dat er een juridische zaak ontstaat, is het van belang dat je administratie compleet is. 


Voorbeeld bezwaarschrift UWV

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift UWV

Kenmerk: sofinummer/ dossiernummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) over (onderwerp van de beslissing. In de bijlage treft u een kopie van de beslissing waar ik bezwaar tegen aanteken.

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat (omschrijving van de reden waarom je in bezwaar gaat. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er onjuiste bedragen worden gehanteerd, of dat er onjuiste informatie in de beslissing staat).

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee als volgt moeten zijn: (omschrijving van je bevindingen omtrent een juiste beslissing). 

Indien nodig ben ik uiteraard bereid mijn bezwaar mondeling toe te lichten bij u op kantoor of in een eventuele hoorzitting.


In de bijlage heb ik de bewijzen toegevoegd waaruit blijkt dat (omschrijving).

Ik verzoek u de financiële afwikkelingen met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep ga op te schorten totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift UWV 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift UWV

Kenmerk: sofinummer/ dossiernummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) over (onderwerp van de beslissing. In de bijlage treft u een kopie van de beslissing waar ik bezwaar tegen aanteken.

 

Enige tijd geleden hebben wij naar aanleiding van het door ons ingevulde inkomens- en vermogensonderzoek een betalingsregeling van u ontvangen, welke voor ons niet haalbaar is. Inmiddels hebben wij iemand die ons helpt met de administratie en blijkt dat wij in het formulier niet juist hebben ingevuld.

 

Wij hebben een netto salaris van gemiddeld (bedrag) per maand en een totale schuld van (bedrag). Op dit moment proberen wij met de verschillende schuldeisers een regeling te treffen, met als doel om binnen een periode van 3 jaar schuldenvrij te zijn.

 

Een aflossing van (bedrag) per maand aan UWV is niet haalbaar voor ons. Wij willen u verzoeken om per (datum) akkoord te gaan met een aflossing van (bedrag) per maand. Zodoende kunnen wij de schuld aan het UWV per (datum) volledig hebben voldaan.

 

In de bijlage hebben wij het volgende toegevoegd:

•          Het gewijzigde formulier inkomens- en vermogensonderzoek

•          Een kopie van de laatste 3 loonstroken

•          Een overzicht van de schulden

•          Kopieën van de schulden

•          Een overzicht van de reeds gemaakte en nog te maken betalingsregelingen

 

Wij hopen dat u ons tegemoet kan komen en akkoord kan gaan met een voor ons haalbare betalingsregeling.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld bezwaarschrift UWV

voorbeeld bezwaarschrift UWV 1

Download voorbeeld bezwaarschrift UWV 2

voorbeeld bezwaarschrift UWV 2

Lees meer over het maken van bezwaar op de website van het UWV