Voorbeeld bezwaarschrift parkeerboete

Voorbeeld bezwaarschrift parkeerboete, om bezwaar aan te tekenen tegen een parkeerboete. Bekijk ook onze andere voorbeeld bezwaarschriften

Voorbeeld bezwaarschrift parkeerboete 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

CJIB

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift Parkeerboete

Kenmerk: aanslagnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een parkeerboete oplegt wegens het foutparkeren op (locatie van het feit) van een bedrag van (bedrag van de parkeerboete).

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik van mening ben dat ik op deze locatie wel mag parkeren. Er staan geen borden waarop staat dat parkeren niet is toegestaan en het is zover ik weet een standaard parkeerplek. Mijn collega’s en ik parkeren regelmatig op deze plek en er zijn nog nooit boetes of waarschuwingen gegeven voor het eventueel fout parkeren. In de bijlage heb ik een foto van de situatie toegevoegd om mijn stelling te onderbouwen.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift parkeerboete 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

CJIB

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift Parkeerboete

Kenmerk: aanslagnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een parkeerboete oplegt wegens het onbetaald parkeren op (locatie van het feit) van een bedrag van (bedrag van de parkeerboete).

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik wel heb betaald voor het parkeren. Ik heb een abonnement bij Parkline en schakel deze altijd netjes in wanneer ik ergens parkeer op een betaalde plek. Zo ook op (datum), de dag en het tijdstip wanneer ik de parkeerboete van u heb ontvangen. In de bijlage heb ik de factuur van parkline toegevoegd, waaruit blijkt dat ik op het genoemde tijdstip netjes aangemeld stond en dus ook betaald heb.  

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld bezwaarschriften in Word

Voorbeeld bezwaarschrift parkeerboete 1

Voorbeeld bezwaarschrift parkeerboete 2

Lees meer over het indienen van een bezwaarschrift tegen een parkeerboete op de website van het CJIB