Voorbeeld bezwaarschrift intrekken

Voorbeeld bezwaarschrift intrekken, voor wanneer je je bedenkt en je bezwaarschrift (gedeeltelijk) in wil trekken. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt, kan het zijn dat je achteraf wijzigt van gedachten. In dat geval kan je ervoor kiezen om je bezwaar in te trekken. Het intrekken van je bezwaar moet in de regel schriftelijk gebeuren.bekijk-alle-bezwaarschriften-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


 

Motivatie intrekken bezwaar

Je kunt ervoor kiezen om de motivatie van het intrekken van je bezwaar op te geven. Je kunt er echter ook voor kiezen om de motivatie weg te laten. Je bent niet verplicht om een motivatie op te geven.

 

Intrekken bezwaar tijdens de hoorzitting

Wanneer je op een hoorzitting bent om je bezwaar verder toe te lichten, kan je op dat moment ook je bezwaar mondeling intrekken. Dat kan dus alleen tijdens een hoorzitting. De hoorzitting wordt genotuleerd en de intrekking van je bezwaarschrift wordt dan schriftelijk vastgelegd.

Het kan ook zijn dat je tijdens de hoorzitting, of schriftelijk een deel van je bezwaar intrekt. Tijdens de hoorzitting zal dit deel van je bezwaar dan niet meer worden behandeld. Enkel de onderdelen van je bezwaar welke je niet hebt ingetrokken zullen dan nog worden behandeld.

 

Ongedaan maken intrekking bezwaar

Wanneer je je bezwaarschrift schriftelijk of tijdens de hoorzitting hebt ingetrokken, kan dit na de termijn van het bezwaar niet meer ongedaan gemaakt worden. Het betekent dat je je moet conformeren aan bijvoorbeeld de opgelegde beschikking.

 

BEZWAARSCHRIFT VOORBEELD - STAPPENPLAN

Als je een bezwaarschrift wil sturen, volg je de volgende stappen:

  1. Verzamel alle relevante stukken: om je bezwaarschrift goed op te stellen is het van belang dat je alle relevante stukken bij de hand hebt. Je kunt deze gebruiken voor kenmerken, data en eventueel als bijlage; 
  2. Informeer je naar de bezwaarprocedure: bij veel instaties is een vaste procedure om je bezwaar in te dienen. Deze kan je vaak terugvinden in de correspondentie en op de website van de betreffende instantie;
  3. Gebruik de juiste adressering: Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift naar de juiste instantie en afdeling stuurt. Ook het kenmerk (als deze er is) voeg je toe in het onderwerp van je bezwaarschrift; 
  4. Geef op een duidelijke manier aan waar je bezwaar tegen maakt: Leg in het bezwaarschrift uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en wwelke oplossing je verwacht;
  5. Onderbouw je bezwaarschrift: Als je bewijsstukken hebt die je bezwaar onderbouwen, voeg je deze toe in de bijlage(n);
  6. Geef een reactietermijn: geef aan binnen hoeveel tijd je een reactie wenst te ontvangen. Geef een redelijke reactietermijn (over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen), bij grotere instanties is de reactietermijn vastgelegd in de bezwaarprocedure;
  7. Dien je bezwaarschrift in: je kunt deze per aangetekende post versturen, of per mail (afhankelijk van de procedure van de betreffende instantie);

Bewaar altijd een kopie van je bezwaarschrift voor je eigen administratie. Mocht het zover komen dat er een juridische zaak ontstaat, is het van belang dat je administratie compleet is. Voorbeeld bezwaarschrift intrekken

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift intrekken

Kenmerk: kenmerk nummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik mijn bezwaarschrift d.d. (datum) met betrekking tot (onderwerp) wil intrekken.

 

De reden dat ik mijn bezwaar wil intrekken is omdat (hier kan je een omschrijving geven van de reden waarom je het bezwaar in wil trekken. Let op: het is niet verplicht om een reden op te geven. Je kan ook alleen te kennen geven dat je het bezwaar intrek en het daar verder bij laten).

 

Graag ontvang ik van u een bevestiging van het intrekken van mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Voorbeeld bezwaarschrift intrekken beschikking

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift intrekken beschikking

Kenmerk: beschikking nummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik mijn bezwaarschrift d.d. (datum) met betrekking tot beschikking (nummer) wil intrekken.

 

De reden dat ik mijn bezwaar wil intrekken is omdat ik mijn agenda er nog een keer op nagekeken heb en blijkt dat ik op die datum wel in de auto gereden heb. In eerste instantie was ik in de veronderstelling dat op het tijdstip geen auto had gebruikt. Echter blijkt dat ik mij daarin heb vergist.

 

Gezien het bovenstaande zal ik de beschikking binnen de gestelde termijn voldoen.

Graag ontvang ik van u een bevestiging van het intrekken van mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld bezwaarschriften 

Voorbeeld bezwaarschrift intrekken algemeen

Voorbeeld bezwaarschrift intrekken 1

Bezwaarschrift intrekken beschikking

Voorbeeld bezwaarschrift intrekken 2

Lees meer over bezwaarschriften