Voorbeeld bezwaarschrift intrekken

Voorbeeld bezwaarschrift intrekken, voor wanneer je je bedenkt en je bezwaarschrift (gedeeltelijk) in wil trekken. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt, kan het zijn dat je achteraf wijzigt van gedachten. In dat geval kan je ervoor kiezen om je bezwaar in te trekken. Het intrekken van je bezwaar moet in de regel schriftelijk gebeuren.

 

Motivatie intrekken bezwaar

Je kunt ervoor kiezen om de motivatie van het intrekken van je bezwaar op te geven. Je kunt er echter ook voor kiezen om de motivatie weg te laten. Je bent niet verplicht om een motivatie op te geven.

 

Intrekken bezwaar tijdens de hoorzitting

Wanneer je op een hoorzitting bent om je bezwaar verder toe te lichten, kan je op dat moment ook je bezwaar mondeling intrekken. Dat kan dus alleen tijdens een hoorzitting. De hoorzitting wordt genotuleerd en de intrekking van je bezwaarschrift wordt dan schriftelijk vastgelegd.

Het kan ook zijn dat je tijdens de hoorzitting, of schriftelijk een deel van je bezwaar intrekt. Tijdens de hoorzitting zal dit deel van je bezwaar dan niet meer worden behandeld. Enkel de onderdelen van je bezwaar welke je niet hebt ingetrokken zullen dan nog worden behandeld.

 

Ongedaan maken intrekking bezwaar

Wanneer je je bezwaarschrift schriftelijk of tijdens de hoorzitting hebt ingetrokken, kan dit na de termijn van het bezwaar niet meer ongedaan gemaakt worden. Het betekent dat je je moet conformeren aan bijvoorbeeld de opgelegde beschikking.

 

Voorbeeld bezwaarschrift intrekken

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift intrekken

Kenmerk: kenmerk nummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik mijn bezwaarschrift d.d. (datum) met betrekking tot (onderwerp) wil intrekken.

 

De reden dat ik mijn bezwaar wil intrekken is omdat (hier kan je een omschrijving geven van de reden waarom je het bezwaar in wil trekken. Let op: het is niet verplicht om een reden op te geven. Je kan ook alleen te kennen geven dat je het bezwaar intrek en het daar verder bij laten).

 

Graag ontvang ik van u een bevestiging van het intrekken van mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift intrekken beschikking

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift intrekken beschikking

Kenmerk: beschikking nummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik mijn bezwaarschrift d.d. (datum) met betrekking tot beschikking (nummer) wil intrekken.

 

De reden dat ik mijn bezwaar wil intrekken is omdat ik mijn agenda er nog een keer op nagekeken heb en blijkt dat ik op die datum wel in de auto gereden heb. In eerste instantie was ik in de veronderstelling dat op het tijdstip geen auto had gebruikt. Echter blijkt dat ik mij daarin heb vergist.

 

Gezien het bovenstaande zal ik de beschikking binnen de gestelde termijn voldoen.

Graag ontvang ik van u een bevestiging van het intrekken van mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld bezwaarschriften 

Voorbeeld bezwaarschrift intrekken algemeen

Bezwaarschrift intrekken beschikking

Lees meer over bezwaarschriften