Zienswijze Indienen

Zienswijze Indienen: je hebt te horen gekregen dat je een zienswijze kunt indienen – hier lees je er alles over en staan voorbeeld brieven die je kunt gebruiken als opzetje. 


Zienswijze betekent kort door de bocht dat je jouw kant van het verhaal mag geven. Als bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie een Boete of Waarschuwing wil opleggen, kan je de kans krijgen om je zienswijze te sturen.
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Wat staat er in een Zienswijze?

Hoe je Zienswijze eruitziet hangt geheel af van de situatie. In de brief die je ontvangt zal uitgelegd worden hoe je zienswijze eruit kan zien. Voorbeelden van onderwerpen die je in je zienswijze kunt behandelen zijn:

  • dat de overtreding niet (geheel) aan jou te verwijten is;
  • er andere omstandigheden zijn waarom je de boete te hoog vind
  • je inspanningen hebt verricht om overtredingen in de toekomst te voorkomen
  • Je de boete niet kan betalen


Hieronder zullen we uitleggen hoe je een zienswijze kan geven op de bovenstaande opties. Je kunt meer lezen over het indienen van een zienswijze op de website van justitie


Download Voorbeeld Brief Zienswijze Indienen

Voorbeeld-Brief-Zienswijze

bekijk-brief-voorbeeld-button

Download Brief Voorbeeld
Zienswijze Indienen - Brief

Jouw Naam

Straat en Huisnummer

Postcode en Plaats


Mintesterie ______

Afdeling _______

T.a.v. _______

Postbus

Postcide, Plaats

e-mail: zienswijze@_________.nl


Plaats, 00 00 0000

Betreft: 0000000000/00, 00-00-0000


Geachte (Naam),

Naar aanleiding van de boete die u voornemens bent op te leggen, stuur ik u hierbij mijn zienswijze.

In eerste instantie wil ik aangeven dat (Geef hier je belangrijkste punt van je zienswijze. Bijvoorbeeld dat je een grote fout hebt gemaakt, maar dat nu inziet en er alles aan hebt gedaan om te zorgen dat het niet meer kan voorkomen).

Geef hier een verdere onderbouwing van je zienswijze. 3 Opties zouden kunnen zijn:

1. De overtreding is niet (geheel) aan jou te wijten: Stel je voor dat jij in dienst van iemand bent en dat je niet de verantwoordelijkheid had over hetgeen er is gebeurd, dan kan het zijn dat de situatie niet aan jou te wijten is. 2. Er zijn omstandigheden waarom je de boete te hoog vindt: Het kan zijn dat de boete is berekend op basis van onjuiste informatie. Vaak worden er basisgegevens gebruikt waar uiteindelijk een boetebedrag wordt berekenend. 3. Je hebt inspanningen verricht op overtredingen in de toekomst te voorkomen: Er wordt in Nederland vaak gekeken of mensen hebben geleerd van de situatie. Stel je voor dat je geheel onbewust een overtreding hebt begaan, maar dat je er inmiddels alles aan hebt gedaan om te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren.

Om te voorkomen dat ik ooit nog een fout kan maken met betrekking tot de (Reden boete/waarschuwing) heb ik het volgende gedaan: (een omschrijving van hetgeen je hebt gedaan om herhaling te voorkomen. Geef een duidelijke omschrijving en onderbouw deze met bewijsstukken.)

Ik hoop dat u mij tegemoet kan komen. Ik begrijp nu dat ik een ersnstige overtreding heb begaan en ben er erg van geschokken. Ik heb er inmiddels wel alles aan gedaan om te zorgen dat ik niet meer de fout kan ingaan.


Met vriendelijke groet,

Naam

Handtekening


Bijlagen:

Bijlage 1:Zienswijze indienen - De overtreding is niet (geheel) aan jou te wijten

Stel je voor dat jij in dienst van iemand bent en dat je niet de verantwoordelijkheid had over hetgeen er is gebeurd, dan kan het zijn dat de situatie niet aan jou te wijten is.

Geef in dat geval een duidelijke omschrijving en weergave van de verantwoordelijkheden, zodat duidelijk is wie wel verantwoordelijk is. Als je bewijsstukken hebt dan raden we aan deze mee te sturen.

 

Zienswijze indienen - Er zijn omstandigheden waarom je de boete te hoog vindt

Het kan zijn dat de boete is berekend op basis van onjuiste informatie. Vaak worden er basisgegevens gebruikt waar uiteindelijk een boetebedrag wordt berekenend.

Als jij van mening bent dat de gegevens op basis waarvan de boete is berekend niet kloppen, dan kan je dat aangeven in je zienswijze. Lever in dat geval de bewijsstukken aan als bijlage.


Zienswijze indienen - inspanningen verricht om overtredingen te voorkomen

Er wordt in Nederland vaak gekeken of mensen hebben geleerd van de situatie. Stel je voor dat je geheel onbewust een overtreding hebt begaan, maar dat je er inmiddels alles aan hebt gedaan om te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren. In dat geval kan men zien dat je van de situatie hebt geleerd en kan de boete wellicht verminderd worden.

Als je dit in je zienswijze wil opnemen, is het aan te raden om ook bewijsstukken mee te leveren. Het beste is als je met concrete bewijzen en statistieken kunt laten zien dat er fundamentele veranderingen hebben plaatsgevonden.


Zienswijze indienen - Je kan de boete niet betalen

Als je de boete niet kan betalen, dan zijn daar allemaal regelingen voor. Voorwaarde is wel dat jij hier zelf actie op onderneemt en dat je openheid van zaken geeft. Alleen zeggen dat je geen geld hebt is niet voldoende, daar is een hele procedure voor.

Lees in de brief die je hebt ontvangen hoe de procedure is als je geen geld hebt. Vaak is het zo dat je online al je gegevens kan invoeren en uploaden en dat er vervolgens een officiële beoordeling wordt gedaan van jouw aflossingscapaciteit. Als het inderdaad blijkt dat je de boete niet kunt betalen, kan het zijn dat hij wordt verlaagd en dat er een spreiding plaats kan vinden.


Inhoud Brief Zienswijze Indienen

Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van de brief om je zienswijze in te dienen. 


Zienswijze Indienen: Adressering

Als je de brief gaat maken, is het belangrijk dat je de juiste adressering gebruikt. Deze kan je terugvinden in de brief die je hebt ontvangen. Ook de contactpersoon en het kenmerk kan je daarin terugvinden. Als er een emailadres bijstaat, kan je de brief ook digitaal versturen. De adressering kan er als volgt uitzien:

 

Mintesterie ______

Afdeling _______

T.a.v. _______

Postbus

Postcide, Plaats

e-mail: zienswijze@_________.nl


Zienswijze Indienen: Datum, Plaats

Na de adressering komt de datum en plaats. Vul de datum van versturen in en jouw Woonplaats. 


Zienswijze Indienen: Onderwerp

In het onderwerp kopieer je de referentie vanuit de brief die je hebt ontvangen. Soms staat er ook duidelijk in die brief vermeld wat je als onderwerp moet gebruiken.


Zienswijze Indienen: Aanhef

In de brief gebruik je de aanhef: Geachte (Naam Contactpersoon). De naam van de contactpersoon kan je terugvinden in de brief die je hebt ontvangen. Als je geen naam hebt, gebruik dan Geachte heer/ mevrouw.


Zienswijze Indienen: 1e Alinea

In de 1e alinea geef je een korte inleiding. In dit geval kan je beginnen met:

Naar aanleiding van uw voornemen mij een boete op te leggen, stuur ik u hierbij mijn zienswijze. Ik hoop u op andere gedachten te kunnen krijgen, aangezien (korte samenvatting van je zienswijze).


Zienswijze Indienen: Vervolgalinea’s

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je zienswijze. Onderbouw je stellingen en zorg voor duidelijke taal. Houd emoties achterwege bij het schrijven van je brief, houd het vooral zakelijk. 

  • We raden je aan om je te proberen te verplaatsen in de ontvanger van jou brief. Waarschijnlijk heeft die persoon een dossier liggen waarin volgens de wet jij een boete of een waarschuwing zou moeten ontvangen. Wat zouden redenen zijn waarom die persoon een ander oordeel kan krijgen? Dat is puur gebaseerd op de wet. Check dus goed wat je rechte en plichten zijn en wat de opties zijn die in je voordeel kunnen werken.
  • Het kan ook helpen om jurisprudentie te lezen over jouw onderwerp. Daarin kan je terugvinden wat er in rechtszaken is besloten in het verleden. Dit kan je een richting geven in je verhaal.
  • Als je gewoon fout zat, draai er dan niet omheen. Zeg gewoon dat je fout zat, dit nu inziet en zorg ervoor dat je er alles aan doet om de fout niet nog een keer te kunnen maken. Dan heb je in ieder geval nog de kans dat er iets van de boete afgehaald wordt omdat ze zien dat je je fout hebt ingezien en je best doet om herhaling te voorkomen.


Slot Brief Zienswijze

In het slot van je brief kan je nog een korte samenvatting geven, of iets belangrijks aanhalen. Herhaal dat je ervan hebt geleerd en verzoek om coulance.


Sturen Brief Zienswijze

Hoe je de zienswijze kunt sturen staat in je brief vermeld. Het kan vaak per post, naar het postadres wat in de brief staat, of per mail als er een mailadres bij staat.

 

Als je de brief per mail verstuurt, raden we je aan de brief en bijlagen in PDF formaat te zetten en duidelijke benamingen te geven. Stuur een korte begeleidende mail en voeg de pdf bestanden toe in de bijlage van je mail.


Bekijk onze andere Voorbeeld Brieven:


Opmaak zakelijke brief

Opmaak_Bezwaarschrift

Bekijk Opmaak Bezwaarschrift

bekijk-voorbeeld-cv