Bezwaarschrift Voorbeeld

Bezwaarschrift voorbeeld: in een bezwaarschrift maak je bezwaar tegen een beslissing die door een overheidsinstantie of bedrijf is genomen. Deze brief is een formele manier om te aan te teven dat je niet akkoord bent met het besluit en om een herziening met betrekking tot het besluit te vragen.


Bezwaarschrift voorbeeld - stappenplan

Als je een bezwaarschrift wil sturen, volg je de volgende stappen:

 1. Verzamel alle relevante stukken: om je bezwaarschrift goed op te stellen is het van belang dat je alle relevante stukken bij de hand hebt. Je kunt deze gebruiken voor kenmerken, data en eventueel als bijlage; 
 2. Informeer je naar de bezwaarprocedure: bij veel instaties is een vaste procedure om je bezwaar in te dienen. Deze kan je vaak terugvinden in de correspondentie en op de website van de betreffende instantie;
 3. Gebruik de juiste adressering: Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift naar de juiste instantie en afdeling stuurt. Ook het kenmerk (als deze er is) voeg je toe in het onderwerp van je bezwaarschrift; 
 4. Geef op een duidelijke manier aan waar je bezwaar tegen maakt: Leg in het bezwaarschrift uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en wwelke oplossing je verwacht;
 5. Onderbouw je bezwaarschrift: Als je bewijsstukken hebt die je bezwaar onderbouwen, voeg je deze toe in de bijlage(n);
 6. Geef een reactietermijn: geef aan binnen hoeveel tijd je een reactie wenst te ontvangen. Geef een redelijke reactietermijn (over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen), bij grotere instanties is de reactietermijn vastgelegd in de bezwaarprocedure;
 7. Dien je bezwaarschrift in: je kunt deze per aangetekende post versturen, of per mail (afhankelijk van de procedure van de betreffende instantie);


Bewaar altijd een kopie van je bezwaarschrift voor je eigen administratie. Mocht het zover komen dat er een juridische zaak ontstaat, is het van belang dat je administratie compleet is. 


Bezwaarschrift voorbeeld brieven

Bezwaarschrift voorbeeld
Algemeen

Bezwaarschrift-voorbeeld-algemeen

Bekijk Voorbeeld Bezwaarschrift

Bezwaarschrift voorbeeld
Belastingdienst

Bezwaarschrift-voorbeeld-belastingdienst

Bekijk Voorbeeld Bezwaarschrift

Bezwaarschrift voorbeeld
CBR

bezwaarschrift-voorbeeldbrief-cbr

Bekijk Voorbeeld Bezwaarschrift
Bezwaarschrift voorbeeld
CJIB

Bezwaarschrift-voorbeeld-cjib

Bekijk Bezwaarschrift Voorbeeld

Bezwaarschrift voorbeeld
DUO

Bezwaarschrift-voorbeeld-duo

Bekijk Bezwaarschrift Voorbeeld

Bezwaarschrift voorbeeld
Parkeerboete

Bezwaarschrift-voorbeeld-parkeerboete

Bekijk Bezwaarschrift Voorbeeld

Opmaak zakelijke brief


Overige voorbeeld bezwaarschriften

 1. voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst
 2. voorbeeld bezwaarschrift parkeerboete
 3. voorbeeld bezwaarschrift
 4. bezwaar huuropzegging
 5. voorbeeld bezwaarschrift strafbeschikking
 6. voorbeeld bezwaarschrift uwv
 7. voorbeeld bezwaarschrift wildplassen
 8. voorbeeld bezwaarschrift factuur
 9. voorbeeld bezwaarschrift geluidsoverlast
 10. voorbeeld bezwaarschrift energierekening
 11. voorbeeld bezwaarschrift intrekken
 12. voorbeeld bezwaarschrift cbr
 13. voorbeeld bezwaarschrift boete
 14. voorbeeld bezwaarschrift CJIB
 15. voorbeeld bezwaarschrift GBLT
 16. voorbeeld bezwaarschrift DUO


Bezwaarschrift beginnen

Als je een bezwaarschrift gaat sturen, kan je de onderstaande voorbeeld zinnen gebruiken om je bezwaarschrift te beginnen:


 • Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) die door u is genomen. Ik ben het niet eens met deze beslissing omdat (korte samenvatting waarom je bezwaar maakt). 
 • Naar aanleiding van uw besluit d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) maak ik hierbij bezwaar. De reden van mijn bezwaar is dat ik het niet eens ben met uw beslissing omdat (korte samenvatting reden bezwaar). 
 • Omdat ik het niet eens ben met uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk), maak ik hierbij bezwaar. De reden dat ik het niet eens ben met uw beslissing is dat (korte samenvatting reden bezwaar). 


Hoe schrijf je een bezwaarschrift aan de gemeente?

Een bezwaarschrift aan de gemeente is vergelijkbaar met elk ander bezwaarschrift. Je volgt het stappenplan zoals hierboven beschreven. De termijn om bezwaar te maken tegen een beslissing van de gemeente verschilt. Over het algemeen geldt een bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening/ ontvangst van de beslissing.


Omdat deze richtlijnen per gemeente kunnen verschillen, raden wij je aan om de regels en procedures van de betreffende gemeente op te zoeken. Deze kan je terugvinden in de correspondentie over het besluit of op de website van je gemeente. 


Bezwaarschrift voorbeeld ALgemeen

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam afzender

T.a.v. (betreffende afdeling/ contactpersoon)

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Plaats en datum

Betreft: Bezwaar tegen beslissing (referentie besluit)


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) die door u is genomen. Ik ben het niet eens met deze beslissing omdat (korte samenvatting waarom je bezwaar maakt).

Ga in de vervolg alinea(s) verder in op de reden van je bezwaar. Houd het kort en bondig en laat emoties en vakjargon achterwege.

Ter verduidelijking van mijn bezwaar, stuur ik de volgende onderbouwende stukken mee in de bijlage:

 • Geef hier aan welke stukken je meestuurt in de bijlage.
 • Bijlage omschrijving
 • Bijlage omschrijving
 • Bijlage omschrijving


Naar aanleiding van mijn bezwaar en onderbouwende stukken verzoek ik u met klem om uw beslissing te heroverwegen en tot een ander besluit te komen. Ik hoop dat u daarbij met een bevredigende oplossing zal komen.

Graag ontvang ik binnen (termijn) een reactie op mijn bezwaar.

Met vriendelijke groet,

Naam afzender

Handtekening afzender


Bezwaarschrift voorbeeld Belastingdienst

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam afzender

T.a.v. (betreffende afdeling/ contactpersoon)

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Plaats en datum

Betreft: Bezwaar tegen beslissing (referentie besluit)


Geachte heer/mevrouw,

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u aangeeft dat ik (bedrag) een toeslag zal ontvangen van (bedrag) voor (type toeslag). 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat de genoemde toeslag is gebaseerd op verkeerde gegevens. U heeft een verzamelinkomen gehanteerd van (bedrag), wat waarschijnlijk gebaseerd is op (jaar). Het huidige verzamelinkomen is echter (bedrag). In de bijlage heb ik het bewijs toegevoegd waaruit ons huidige verzamelinkomen blijkt.

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat wij recht hebben op een toeslag van (bedrag) per (datum). 

Ik verzoek u de juiste gegevens te gebruiken en de toeslag aan te passen. Graag ontvang ik binnen (termijn) een reactie op mijn bezwaar.

In afwachting van uw reactie,


Met vriendelijke groet,

Naam afzender

Handtekening afzender


Bezwaarschrift voorbeeld CBR

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam afzender

T.a.v. (betreffende afdeling/ contactpersoon)

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Plaats en datum

Betreft: Bezwaar tegen beslissing (referentie besluit)


Geachte heer/mevrouw,


Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) waarin u mijn rijbewijs niet verlengt. 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat uw beslissing is gebaseerd op een foutieve uitslag van de keuring. Mijn gezondheid is prima in orde en ik zie geen redenen om mijn rijbewijs niet te verlengen. Ik heb dit ook met mijn behandelend arts besproken en ook hij is van mening dat er geen redenen zijn om mijn rijbewijs niet te verlengen. In de bijlage heb ik een kopie van de keuring toegevoegd.

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat mijn rijbewijs weer verlengd zal worden per (datum). Ik ben indien nodig bereid een nieuwe keuring te ondergaan bij een bevoegd arts.

Graag ontvang ik binnen (termijn) een reactie op mijn bezwaar.

In afwachting van uw reactie,


Met vriendelijke groet,

Naam afzender

Handtekening afzender

Bezwaarschrift voorbeeld CJIB

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam afzender

T.a.v. (betreffende afdeling/ contactpersoon)

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Plaats en datum

Betreft: Bezwaar tegen beslissing (referentie besluit)


Geachte heer/mevrouw,


Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een boete oplegt wegens (omschrijving van de reden dat er een boete is opgelegd door het CJIB)

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik van mening ben dat (hier geeft je zo helder mogelijk aan wat de reden is dat je het niet eens bent met de opgelegde boete door het CJIB. Refereer eventueel naar de geldende wetten en regels op het gebied. Voeg indien van toepassing een bijlage toe met verdere onderbouwing van je stelling).

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben. Graag ontvang ik binnen (termijn) een reactie op mijn bezwaar. Daarbij verzoek ik u om betalingsuitstel te verlenen totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.


In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Naam afzender

Handtekening afzender

Bezwaarschrift voorbeeld

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam afzender

T.a.v. (betreffende afdeling/ contactpersoon)

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Plaats en datum

Betreft: Bezwaar tegen beslissing (referentie besluit)


Geachte heer/mevrouw,

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) over het bedrag dat ik per maand terug moet betalen. U heeft in uw beslissing aangegeven dat ik per (datum) maandelijks een bedrag van (bedrag) aan u moet terugbetalen voor mijn studieschuld. 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik niet in staat ben om het genoemde bedrag maandelijks aan u af te lossen. Ons gezamenlijk inkomen is (bedrag). Het inkomen waarop u mijn draagkracht baseert is onjuist. Ons gezamenlijk inkomen is (bedrag), waarvan ik in de bijlage de bewijsstukken heb toegevoegd. 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik maandelijks een bedrag van (bedrag) aan u aflos. Dat is het bedrag dat ik volgens de correcte draagkracht af kan lossen. 

Graag ontvang ik binnen (termijn) een reactie op mijn bezwaar.

In afwachting van uw reactie,


Met vriendelijke groet,

Naam afzender

Handtekening afzender

Bezwaarschrift voorbeeld Parkeerboete

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam afzender

T.a.v. (betreffende afdeling/ contactpersoon)

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Plaats en datum

Betreft: Bezwaar tegen beslissing (referentie besluit)


Geachte heer/mevrouw,


Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een parkeerboete oplegt wegens het foutparkeren op (locatie van het feit) van een bedrag van (bedrag van de parkeerboete).

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik van mening ben dat ik op deze locatie wel mag parkeren. Er staan geen borden waarop staat dat parkeren niet is toegestaan en het is zover ik weet een standaard parkeerplek. Mijn collega’s en ik parkeren regelmatig op deze plek en er zijn nog nooit boetes of waarschuwingen gegeven voor het eventueel fout parkeren. In de bijlage heb ik een foto van de situatie toegevoegd om mijn stelling te onderbouwen.

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben. Ik verzoek u mijn bezwaar in behandeling te nemen en om betalingsuitstel tot u een besluit heeft genomen naar aanleiding van mijn bezwaar.

Graag ontvang ik binnen (termijn) een reactie op mijn bezwaar.


In afwachting van uw reactie,


Met vriendelijke groet,

Naam afzender

Handtekening afzender

Bekijk ook de voorbeeld bezwaarschriften op carlastemplates.com. 

Lees ook hoe je een zienswijze kunt indienen