Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen

Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen, voorbeeld brieven voor wanneer je het niet eens bent met een beschikking voor wildplassen. In uitzonderlijke gevallen kan je succesvol bezwaar maken tegen de beslissing. Bekijk ook de andere voorbeeld bezwaarschriften. In een bezwaarschrift maak je bezwaar tegen een beslissing die door een overheidsinstantie of bedrijf is genomen. Deze brief is een formele manier om te aan te teven dat je niet akkoord bent met het besluit en om een herziening met betrekking tot het besluit te vragen.



bekijk-alle-bezwaarschriften-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


BEZWAARSCHRIFT VOORBEELD - STAPPENPLAN

Als je een bezwaarschrift wil sturen, volg je de volgende stappen:

  1. Verzamel alle relevante stukken: om je bezwaarschrift goed op te stellen is het van belang dat je alle relevante stukken bij de hand hebt. Je kunt deze gebruiken voor kenmerken, data en eventueel als bijlage; 
  2. Informeer je naar de bezwaarprocedure: bij veel instaties is een vaste procedure om je bezwaar in te dienen. Deze kan je vaak terugvinden in de correspondentie en op de website van de betreffende instantie;
  3. Gebruik de juiste adressering: Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift naar de juiste instantie en afdeling stuurt. Ook het kenmerk (als deze er is) voeg je toe in het onderwerp van je bezwaarschrift; 
  4. Geef op een duidelijke manier aan waar je bezwaar tegen maakt: Leg in het bezwaarschrift uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en wwelke oplossing je verwacht;
  5. Onderbouw je bezwaarschrift: Als je bewijsstukken hebt die je bezwaar onderbouwen, voeg je deze toe in de bijlage(n);
  6. Geef een reactietermijn: geef aan binnen hoeveel tijd je een reactie wenst te ontvangen. Geef een redelijke reactietermijn (over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen), bij grotere instanties is de reactietermijn vastgelegd in de bezwaarprocedure;
  7. Dien je bezwaarschrift in: je kunt deze per aangetekende post versturen, of per mail (afhankelijk van de procedure van de betreffende instantie);

Bewaar altijd een kopie van je bezwaarschrift voor je eigen administratie. Mocht het zover komen dat er een juridische zaak ontstaat, is het van belang dat je administratie compleet is. 


Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen

Kenmerk: beschikkingsnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een beschikking oplegt voor wildplassen van een bedrag van (bedrag van de beschikking voor wildplassen).  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik van mening ben dat ik niet aan het wildplassen was op een locatie waar dat niet is toegestaan. Ik heb de Algemene Plaatselijke Verordening erop nagelezen en buiten de bebouwde kom is wildplassen toegestaan. Op het moment dat ik aan het plassen was, was dat op de volgende locatie (locatie). Volgens de kaart valt deze locatie buiten de bebouwde kom. In de bijlage heb ik een kopie van de Algemene Plaatselijke Verordening toegevoegd en een kopie van de kaart met de locatie waar het feit zich heeft afgespeeld.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen

Kenmerk: beschikkingsnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een beschikking oplegt voor wildplassen van een bedrag van (bedrag van de beschikking voor wildplassen).  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik op het moment dat ik aan het wildplassen was een blaasontsteking had. Ik kon mijn plas absoluut niet meer ophouden en omdat er geen toilet in de buurt was heb ik een afgelegen plek opgezocht, waar niemand last van mij zou hebben. Normaal gesproken zou ik nooit in het openbaar gaan plassen, maar in deze situatie zag ik geen andere optie. In de bijlage heb ik een bewijs toegevoegd van de huisarts dat ik ten tijde van het wildplas incident leed aan een blaasontsteking.  

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld bezwaarschrift wildplassen 1 & 2

Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen 1

voorbeeld bezwaarswchrift wildplassen 1

Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen 2

voorbeeld bezwaarswchrift wildplassen 2

Lees meer over het indienen van een bezwaarschrift bij de overheid