Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen

Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen, voorbeeld brieven voor wanneer je het niet eens bent met een beschikking voor wildplassen. In uitzonderlijke gevallen kan je succesvol bezwaar maken tegen de beslissing. Bekijk ook de andere voorbeeld bezwaarschriften

Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen

Kenmerk: beschikkingsnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een beschikking oplegt voor wildplassen van een bedrag van (bedrag van de beschikking voor wildplassen).  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik van mening ben dat ik niet aan het wildplassen was op een locatie waar dat niet is toegestaan. Ik heb de Algemene Plaatselijke Verordening erop nagelezen en buiten de bebouwde kom is wildplassen toegestaan. Op het moment dat ik aan het plassen was, was dat op de volgende locatie (locatie). Volgens de kaart valt deze locatie buiten de bebouwde kom. In de bijlage heb ik een kopie van de Algemene Plaatselijke Verordening toegevoegd en een kopie van de kaart met de locatie waar het feit zich heeft afgespeeld.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen

Kenmerk: beschikkingsnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een beschikking oplegt voor wildplassen van een bedrag van (bedrag van de beschikking voor wildplassen).  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik op het moment dat ik aan het wildplassen was een blaasontsteking had. Ik kon mijn plas absoluut niet meer ophouden en omdat er geen toilet in de buurt was heb ik een afgelegen plek opgezocht, waar niemand last van mij zou hebben. Normaal gesproken zou ik nooit in het openbaar gaan plassen, maar in deze situatie zag ik geen andere optie. In de bijlage heb ik een bewijs toegevoegd van de huisarts dat ik ten tijde van het wildplas incident leed aan een blaasontsteking.  

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld bezwaarschrift wildplassen 1 & 2

Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen 1

Voorbeeld bezwaarschrift wildplassen 2

Lees meer over het indienen van een bezwaarschrift bij de overheid