Financieel plan Excel


voorbeeld-ondernemingsplan-word

Financieel plan Excel, voor de start van een bedrijf is het goed om de financiën in kaart te brengen.


Bekijk en download het gratis financieel plan in Excel. We geven een korte uitleg over de verschillende onderdelen, de exploitatiebegroting, de investeringsbegroting en de liquiditeitsbegroting. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Excel om het verder te bewerken. 


Ga je voor jezelf beginnen en wil je de boekhouding in Excel gaan doen? Bekijk op Carla's Templates een boekhoudprogramma in Excel welke je gratis kunt downloaden. 
Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting is een prognose van de omzet, de inkoop, de kosten en de winst. Aan de hand van de exploitatiebegroting kan je dus inschatten hoeveel winst er gedraaid zal gaan worden, of de plannen levensvatbaar zijn en binnen hoeveel tijd de investering terugverdiend kan worden. Dit zijn belangrijke cijfers voor mogelijke investeerders en uiteraard ook voor jezelf. 

Voorbeeld exploitatiebegroting 5 jaar: voorbeeld financieel plan Excel

Hierboven staat een voorbeeld van een exploitatiebegroting voor de periode van 5 jaar. Dit is een periode waarin veelal de investering terug verdiend zou moeten worden. Naast een begroting voor 5 jaar, wordt er een begroting gemaakt voor het eerste jaar op maandniveau. Zo kan je vanaf de start goed monitoren of je op schema zit. Bekijk hieronder het voorbeeld van een exploitatiebegroting per maand. 

Voorbeeld exploitatiebegroting 1 jaar: voorbeeld financieel plan Excel

Investeringsbegroting, voorbeeld financieel plan Excel

In onderstaande investeringsbegroting staat het totaal aan benodigd kapitaal en de wijze van financiering. 

Investeringen

Bij de investeringen is het van belang om een goede schatting te maken. In bovenstaand voorbeeld gaat het over een overname van een bestaand bedrijf, waar een verbouwing plaats zal moeten vinden. Een deel van de investeringen zijn de verbouwing, een deel de goodwill/ overnameprijs en een deel nieuwe inventaris en machines. Houd er bij de investeringen altijd rekening mee dat er onverwachte kosten zullen zijn en neem daar een post voor op. Over het algemeen zal een post van 10% onvoorzien daarvoor voldoende moeten zijn.  


Naast de bovenstaande investeringen, zal je financiële middelen moeten hebben voor de opstart van het bedrijf. Denk daarbij een (huur) waarborgsommen, het aanleggen van een voorraad, de voorfinanciering van de BTW, de kosten van de marketing en eventuele advieskosten. Deze kosten neem je allemaal mee in je prognose. 

Financiering

Wanneer je de financiële behoefte in kaart hebt gebracht, kan je kijken naar de financiering. Je zal waarschijnlijk een stukje eigen kapitaal moet inleggen en eventueel een deel laten financieren door de bank of andere geldschieters. Met een goed ondernemingsplan, een stukje eigen vermogen en een helder en haalbaar financieel plan, zal de kans op het verkrijgen van een financiering worden verhoogd. 

Download voorbeeld financieel plan Excel

Download hieronder het voorbeeld van een financieel plan in Excel. 

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.