Exploitatiebegroting


voorbeeld-ondernemingsplan-word

De exploitatiebegroting is een onderdeel van een financieel plan en is een prognose van de winst voor een bepaalde periode. Je kunt de begroting per maand maken voor de periode van 1 jaar, of je kunt de begroting per jaar maken, voor de periode van bijvoorbeeld 3 of 5 jaar.

 

Wanneer je start met je bedrijf zal er uit de boekhouding een winst & verlies rekening kunnen worden gehaald, dit wordt ook wel de resultatenrekening genoemd. De exploitatiebegroting is hier een schatting van. Wanneer je exploitatiebegroting en je daadwerkelijke resultatenrekening globaal met elkaar overeenkomen, heb je een goede en realistische prognose gemaakt.

Ook een investeringsbegroting en een liquiditeitsbegroting horen bij een financieel plan. 

Waarom een exploitatiebegroting?

De exploitatiebegroting stel je op om te kijken of je bedrijfsplannen levensvatbaar zijn. Verwacht je winst te gaan maken en zo ja, per wanneer verwacht je winst te gaan maken? Het is dus van belang voor jezelf om deze begroting te maken. Ook potentiele investeerders zullen willen zien in hoeverre er winst geprognosticeerd wordt. Niet alleen de prognose of er winst gemaakt gaat worden, maar ook de prognose hoeveel winst er verwacht wordt is van belang voor de investeerders. Aan de hand hiervan kunnen ze zien wanneer er verwacht wordt dat de financiering afgelost zal kunnen worden. 

Wat staat er in de exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting bestaat uit de onderstaande posten. 

Omzet

In de begroting wordt een schatting gemaakt van de omzet. Wanneer je de begroting voor 1 jaar (op maandbasis) maakt, zal er naar verwachting ook een verschil zijn in de maandelijkse omzet- afhankelijk van het type bedrijf. In de horeca bijvoorbeeld, zal je drukke en minder drukke maanden hebben. In een situatie waarin je een bedrijf opstart, zal je omzet niet gelijk vanaf de eerste dag op het gewenste niveau zijn, deze zal naarmate je meer bekendheid krijg toenemen. 

Inkoop

Om de omzet te behalen zal er in de meeste gevallen een stuk inkoop tegenover staan. Dat kunnen materialen zijn, maar ook bijvoorbeeld uren. De inkoopwaarde van je omzet vermeld je als volgende post in je exploitatiebegroting. 

Kosten

Naast je inkoop zal je ook diverse kosten maken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de huur van een pand, administratiekosten, personeelskosten, internet en telefoniekosten. 

Aandachtspunten bij het opstellen van een exploitatiebegroting

Wanneer je de begroting maakt is het van belang om de onderstaande zaken in gedachte te houden:

  • In de begroting staat alle cijfers exclusief BTW vermeld.
  • Probeer een zo realistisch mogelijke begroting te maken. Probeer daarbij informatie te winnen van soortgelijke bedrijven, doe een onderzoek naar de marktcijfers en spreek met experts in de branche.
  • Reken verschillende scenario’s uit. Houd rekening met een “worst case scenario”, een “basis scenario” en een “best case scenario”.
  • Houdt rekening met alle kosten en reken daar ruim in. Probeer alvast offertes aan te vragen voor bijvoorbeeld de telefonie, accountant etc. Daarbij zal je bij personeelskosten rekening moeten houden met extra kosten zoals werkgeversverzekeringen en pensioenkosten.

Voorbeeld exploitatiebegroting in Excel

Download hieronder een voorbeeld van de exploitatiebegroting in Excel. 

Download voorbeeld exploitatiebegroting op maandniveau in Excel

Download voorbeeld exploitatiebegroting op jaarniveau in Excel

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.