Voorbeeld zakelijke brief

Voorbeeld zakelijke brief, bekijk de opbouw van een zakelijke brief en download de gratis voorbeeld brief onder aan de pagina. 


Briefindeling zakelijke brief

De zakelijke brief bestaat uit een vaste indeling. Bekijk hieronder de opbouw van een zakelijke brief.


NAW gegevens van de verzender van de brief

Bovenaan de brief staan de gegevens van de verzender. Dat zijn de naam, de straat en het huisnummer, de postcode en de plaats. Bijvoorbeeld:


Jan Jansen

Jansenstraat 11

1111 AA Amsterdam


Wanneer de verzender een bedrijf is, wordt in plaats van de naam de bedrijfsnaam vermeld:


Bedrijf Jansen & co

Jansensraat 11

1111 AA Amsterdam


LET OP: Wanneer je gebruik maakt van voorbedrukt briefpapier staan deze gegevens al op het briefpapier en kan je dit onderdeel over slaan. 


NAW gegevens van de ontvanger van de brief

Hier vermeld je de gegevens van de geadresseerde, de ontvanger van de brief. Dit zijn ook de gegevens die op de enveloppe staan. Wanneer je gebruik maakt van een venster enveloppe zorg je ervoor dat de gegevens in het venster links of rechts terecht komen. Bijvoorbeeld:


Jan Jansen

Jansenstraat 11

1111 AA Amsterdam


Wanneer het een bedrijf betreft wordt ook de bedrijfsnaam vermeld. Dan ziet het er als volgt uit:


Jansen & co

T.a.v. Jan Jansen

Jansenstraat 11

1111 AA Amsterdam


Het kan ook zijn dat de brief gericht is aan een afdeling en niet aan een specifiek persoon. In dat geval ziet het er als volgt uit:


Jansen & co

T.a.v. afdeling debiteurenbeheer

Jansenstraat 11

1111 AA Amsterdam


Plaats en datum

Na een kleine witruimte vervolg je de brief met de Plaats en datum regel. De plaats schrijf je met een hoofdletter, gevolgd door een komma en daarna de datum. Bijvoorbeeld:


Amsterdam, 01-01-2019


Je kunt de maand ook voluit schrijven, dan ziet het er als volgt uit:


Amsterdam, 1 januari 2019


Betreft regel

In de betreft regel staat het onderwerp van de brief. Iemand die de brief open maakt moet aan de hand van deze regel precies kunnen zien waar de brief over gaat. Bijvoorbeeld:


Betreft: Voorbeeld brief van topvoorbeelden.nl 


De aanhef van de brief

De aanhef van de zakelijke brief start over het algemeen met "Geachte". Vervolgens zijn er verschillende varianten mogelijk:


Geachte heer/ mevrouw (wanneer de naam niet bekend is)

Geachte J. Jansen (wanneer de naam bekend is)

Geachte heer Jansen (wanneer de naam bekend is)

Geachte drs. Jansen (wanneer de titel bekend is en je daar gebruik van wenst te maken)


De inhoud van de brief

De voorbeeld zakelijke brief start met de eerste inleidende alinea. Hierin staat in het kort beschreven waar de brief over gaat, Bijvoorbeeld:


Naar aanleiding van uw aanvraag stuur ik u hierbij de bevestiging dat...


of 


In vervolg op ons telefonisch onderhoud stuur ik u hierbij....


Vervolgens komt de verdere inhoud van de brief. Dit kunnen 1 of meerdere alinea's zijn. 


Je sluit de voorbeeld zakelijke brief af met de slotalinea. Hierin kan je nog verzoeken om een terugkoppeling. Bijvoorbeeld:


Graag ontvang ik van u binnen 14 dagen na dagtekening een reactie. 


Afsluiting van de zakelijke brief

Je sluit de zakelijke brief af met een groet en de ondertekening. Bijvoorbeeld:


Met vriendelijke groet,


J. Jansen

J. Jansen & co


Hiertussen maak je je handtekening. 


Bijlage

Wanneer je een bijlage toevoegt kan je dat onderaan de pagina vermelden. Bijvoorbeeld:


Bijlage: Voorbeeld zakelijke brief van topvoorbeelden.nl

Voorbeeld zakelijke brief

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: voorbeeld zakelijke brief

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

De zakelijke brief heeft een standaard indeling. In deze brief geven we in het kort weer wat de standaard indeling en opmaak is van de zakelijke brief.

Helemaal boven in de zakelijke brief staan de gegevens van de verzender van de brief. Dit zijn minimaal de naam, het adres, de postcode en de woonplaats. Wanneer het een bedrijf betreft wordt de bedrijfsnaam vermeld. Hieronder volgen de gegevens van de ontvanger, wederom de naam, het adres en de postcode, woonplaats. Wanneer de ontvanger een bedrijf is, worden de bedrijfsnaam en de naam of afdeling van de ontvanger vermeld.

Het volgende onderdeel is de Plaats en de datum. De plaats wordt met een hoofdletter geschreven, gevolg door een komma en de datum. De maand kan zowel in cijfers of voluit geschreven. Je volgt het document met de betreft regel waarin het onderwerp van de brief staat.

De brief start je met de aanhef. Over het algemeen wordt hier Geachte heer/ mevrouw vermeld en indien bekend volgt daarna de naam. De eerste alinea is de inleiding van de brief. Vervolgens komen de vervolg alinea’s en sluit je af met de slotalinea.

Na de inhoud van de brief volgt de groet, daar wordt over het algemeen “Met vriendelijke groet” gebruikt. Daarna sluit je af met de naam en de handtekening.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

Bijlage: Voorbeeld zakelijke brief

Download de voorbeeld zakelijke brief

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.