Hoe schrijf ik een zakelijke brief voorbeeldvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Hoe schrijf ik een zakelijke brief voorbeeld, de opmaak en indeling van een zakelijke brief en vele gratis voorbeeld brieven zoals klachtenbrieven, bezwaarschriftenaanmaningen en nog veel meer. Download onze voorbeeld brieven in Word en ga direct aan de slag!

Hoe schrijf ik een zakelijke brief voorbeeld indeling

De indeling van een Nederlandse zakelijke brief is altijd gelijk. De vaste onderdelen staan in een vaste volgorde in de brief. Bekijk hieronder de indeling/ opmaak van de zakelijke brief en bekijk de voorbeeld brieven.

 

1.    NAW van de afzender

 

Bovenaan de pagina staan de adresgegevens van de afzender. Dit is een onderdeel van het briefhoofd. Het kan zijn dat je gebruikt maakt van briefpapier van het bedrijf waarin de NAW gegevens al op staan voorgedrukt. In dat geval kan je dit onderdeel over slaan. Lees meer over de adressering.

 

Bijvoorbeeld:

Jan de Vries

Hoogstraat 67

2555 AA Den Haag

 

2.    NAW gegevens ontvanger

 

Het volgende onderdeel zijn de NAW gegevens van de ontvanger. Als je een brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat je ook de afdeling en of de naam van de ontvanger vermeldt. Hierdoor zal de brief sneller op de plaats van bestemming aankomen.

 

Bijvoorbeeld:

Topvoorbeelden.com

T.a.v. afdeling personeelszaken

Hoogstraat 67

2555AA Den Haag

 

3.    Dagtekening

 

Onder de NAW gegevens zet je de datum en de plaats. Dit zijn de datum waarop de brief verstuurd wordt en de plaats waarvandaan de brief wordt verstuurd.

 

Bijvoorbeeld:

Den Haag, 22 maart 2021

 

4.    Betreft

 

Een vast onderdeel van de brief is de betreft regel. Daar komt het onderwerp van de brief te staan. Het kan ook een referentienummer zijn waarnaar wordt verwezen.

 

Bijvoorbeeld:

Betreft: klacht product (nummer) bestelling (nummer)

 

 

5.    Aanhef

 

Je kunt kiezen uit verschillende soorten aanhef van zeer formeel tot minder formeel. Bekijk hier meer info over de aanhef.

 

Bijvoorbeeld:

Geachte heer/ mevrouw,

 

6.    Openingsalinea

 

In de eerste alinea geef je aan wat de reden is dat je de brief schrijft.

 

7.    Vervolgalinea(s)

 

Hier geef je de inhoud van de brief weer. Dat kan van alles zijn afhankelijk van het onderwerp.

 

8.    Slotalinea

 

In deze alinea volgt de afsluiting van je brief. Je kunt hier bijvoorbeeld aangeven wat je als opvolging van je brief verwacht.

 

9.    Afsluiting

 

De afsluiting van een zakelijke brief kan zeer formeel of redelijk formeel zijn. Zorg ervoor dat de afsluiting past bij de toon van de aanhef. Lees meer over de afsluiting van een brief.

 

Bijvoorbeeld:

Met vriendelijke groet,

 

10. Naam en ondertekening

 

Onder de afsluiting komt de naam van de afzender te staan en de handtekening van de afzender. Dit kan zowel een geschreven handtekening zijn als een digitale handtekening.

 

11. Bijlage(n)

 

Wanneer je bijlage(n) bij de brief stuurt, zet je onder aan de brief wat er wordt meegestuurd.

 

Bijvoorbeeld:

Bijlage: Offerte

Hoe schrijf ik een zakelijke brief: voorbeeld brieven

Hoe schrijf ik een zakelijke brief voorbeeld: Bekijk al onze voorbeeld brieven en download ze gratis in Word. Of het nu gaat om een klachtenbrief, een aanvraag voor een offerte, een bezwaarschrift tegen een bekeuring, een sollicitatie, ons aanbod van gratis voorbeeld brieven is zeer ruim. 

Voorbeeld brief: bezwaarschriften

Bekijk de voorbeeld bezwaarschriften

Voorbeeld brief:
zakelijke brieven

Bekijk de voorbeeld zakelijke brieven

Voorbeeld brief:
klachtenbrieven

Bekijk de voorbeeld klachtenbrieven

Hoe schrijf ik een zakelijke brief voorbeeld: Bekijk nog meer voorbeeld brieven op de website voorbeeld-office.com