Voorbeeld aanmaningvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Voorbeeld aanmaning, helaas komt het voor dat facturen niet betaald worden. In dat geval kan je een traject ingaan van het versturen van het sturen van herinneringen en aanmaningen. De procedure ziet er als volgt uit:

 • Stuur eerst een herinnering en/ of neem telefonisch contact op met de klant
 • Geef de klant in de aanmaning de gelegenheid alsnog de factuur te betalen zonder dat de incassokosten in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld 14 dagen.
 • Vermeld duidelijk in de aanmaning welke incasso kosten er in rekening worden gebracht wanneer de factuur niet wordt betaald binnen de gestelde periode
 • Vermeld welk bedrag aan incassokosten u in rekening brengt als de klant niet betaalt en vermeld daarbij ook de wettelijke incassokosten wanneer je minder in rekening brengt

Lees meer over de aanmaning procedure


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Voorbeeld aanmaning 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Plaats en datum

 

Betreft: voorbeeld aanmaning

Kenmerk: factuurnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Tot op heden bent u in gebreke gebleven met de betaling van de onderstaande factuur waarvan de betalingstermijn inmiddels ruimschoots is verstreken:

 

 

Factuurnummer                     Factuurdatum            Verloopdatum            Openstaand bedrag

 

 

Voor deze factuur hebben wij u eerder al een betalingsherinnering gezonden en wij hebben telefonisch afgesproken dat u de factuur zou voldoen. Helaas is tot op heden de betaling  uitgebleven.

 

Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, alsnog te factuur binnen 14 dagen te voldoen.

U kunt de factuur betalen op bankrekening (IBAN nummer) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (vestigingsplaats) onder vermelding van het factuurnummer.

 

Wanneer de betaling uitblijft, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Het incassobureau zal dan ook de wettelijke incassokosten en rente in rekening brengen.

 

Wij hopen dat het zover niet hoeft te lopen en dat u alsnog aan uw financiƫle verplichtingen zult voldoen. Mocht de betaling inmiddels hebben plaatsgevonden, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld aanmaning 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Plaats en datum

 

Betreft: voorbeeld aanmaning 2

Kenmerk: factuurnummer/ referentie

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Tot op heden bent u in gebreke gebleven met de betaling van de onderstaande facturen waarvan de betalingstermijn inmiddels al ruim is verstreken:

 

 

Factuurnummer        Factuurdatum           Verloopdatum           Openstaand bedrag

Nummer                     datum                         datum                         EURO

Nummer                     datum                         datum                         EURO

Nummer                     datum                         datum                         EURO

Nummer                     datum                         datum                         EURO

                      

Voor deze facturen hebben wij u eerder al2 betalingsherinneringen gestuurd, maar ondanks dat tot op heden nog geen van betaling van mogen ontvangen.

 

Wij verzoeken u hierbij dringend alsnog de facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken binnen 14 dagen te voldoen. U kunt de factuur betalen op bankrekening (IBAN nummer) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (vestigingsplaats) onder vermelding van het factuurnummer.

 

Wanneer de betaling uitblijft, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Het incassobureau zal dan ook de wettelijke incassokosten en rente in rekening brengen.

 

Wij hopen dat het zover niet hoeft te lopen en dat u alsnog aan uw financiƫle verplichtingen zult voldoen. Mocht de betaling inmiddels hebben plaatsgevonden, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Voorbeeld aanmaning 3

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum

Betreft: Voorbeeld aanmaning 3

 

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

 

Op (datum) hebben wij met elkaar een overeenkomst afgesloten voor de levering van (omschrijving van de producten). Deze levering heeft op (datum) plaatsgevonden, waarmee wij aan onze verplichtingen hebben voldaan.

 

Op (datum) hebben wij u een factuur gestuurd voor de geleverde producten. Na 3 herinneringen heeft u de factuur helaas nog niet voldaan.

 

Hierbij stellen wij u in gebreke en sommeren wij u binnen 14 dagen alsnog de factuur te voldoen. Het gaat om een totaalbedrag van EURO (bedrag) inclusief BTW. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekening (IBAN) ten name van (Naam).

 

Wanneer u niet binnen 14 dagen betaalt, zien wij ons genoodzaakt om de incasso uit handen te geven. Wij stellen u daarbij aansprakelijk voor alle kosten die wij daarvoor zullen moeten maken. 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld aanmaning 4

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

Naam ontvanger       

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum

Betreft: voorbeeld aanmaning 4

 

 

Geachte heer- mevrouw (Naam),

 

Uit onze administratie is gebleken dat u ondanks onze eerdere herinneringen de onderstaande huurachterstand nog niet heeft voldaan. Inmiddels is de achterstand opgelopen tot een bedrag van (bedrag), zie onderstaand overzicht:

 

Maand, vervaldatum, bedrag

Maand, vervaldatum, bedrag

Maand, vervaldatum, bedrag

Maand, vervaldatum, bedrag

 

Door het niet voldoen van de bovenstaande huurachterstand bent u in verzuim.

Wij sommeren u alsnog bovenstaande vordering binnen 14 dagen te voldoen op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam).

 

Dit is een laatste aanmaning. Wanneer u niet binnen 14 dagen de volledige achterstand heeft voldaan, geven wij de incasso uit handen en zullen er buitengerechtelijke kosten en rente in rekening worden gebracht a EURO (bedrag).

 

Wanneer uw betaling deze brief heeft gekruist, kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld aanmaning

Voorbeeld aanmaning 1

Voorbeeld aanmaning huur

Voorbeeld aanmaning 2

Voorbeeld aanmaning 3

Voorbeeld aanmaning 4

Lees meer over de juridische gevolgen van een aanmaning op jurex